İnanç

40 Derste Ehlibeyt İnançları

40 Derste Ehlibeyt İnançları 254 Sayfa
Yayınevi : Kevser Yazar : Asker Kaimi

1- Eser hazırlanırken eski ve yeni birçok kitaptan faydalanılmıştır. Ancak anlaşılmaz tabirlerin kullanılmamasına ve yararlanılan eserlerin ayrıcalıklarına haiz olmasına özen gösterilmiştir.

2- Dersler sade ve herkesin anlayabileceği bir düzeyde hazırlanmıştır.

3- Kitabın içeriği yıllarca ders kitabı ve tecrübe ürünü olduğundan bu konuda ders vermek isteyenlerin faydalanabileceği bir kaynaktır.

4- Bu eserde imanın beş şartı konusunda sorulabilecek bütün sorulara cevap verilmeye çalışılmış ve konunun iyice kavranılabilmesi içinde her dersin sonunda o dersle ilgili sorular hazırlanmıştır.

40 Derste Ehlibeyt İnançları

13 Önsöz
16                                      Dine İnanmanın Etkileri
17                                                               Konuyla İlgili Hz. Ali'den Bir Kaç Hadis
17                                                               Din ve Sosyal Adalet
18                                      Neden Çoğu Müslümanlar Dinin Sonuçlarına Varamadı?
23                   2. Ders: Fıtrî Tevhid
23                                          Fıtrat veya Manevî İçgüdü
24                                          Hadislerde Fıtrat
25                                          Bilim Adamlarına Göre Dinî Fıtrat
26                                          Allah'tan Gayrisinden Kopunca Fıtrat Belirir
29                   3. Ders: İnsanın Varlığında Allah'ın Nişaneleri
30                                                                         Kendini Tanıma
31                                                                         İnsan Vücudunun Esrarengiz Yapısı
33                                                                                                              Beyinin Şaşırtıcı Yapısı
33                                                                                                              İnsan Ruhu Yaratılış Âleminin İnanılmaz Eseri
34                                                                                                              İnsan Ruhunun Türlü Faaliyetleri
36                   4. Ders: Yüce Allah'ın Kâinattaki Nişaneleri (1)
36                                                                       Yeryüzü
37                                                                       Güneş ve Ay
39                                                                       Saman Yolunun Görkemi
41                   5. Ders: Yüce Allah'ın Kâinattaki Nişâneleri (2)
41                                                                        Göklerin Yaratılışına Bakmak
43                                                                        Masumların Göklerin Yaratılışına Verdikleri Önem
43                                                                                                                               İmam Ali'nin Münacatı
47                   6. Ders: Düzen-Disiplin Delili
48                                                  Düzen-Disiplin Delilinin Temeli
48                                                  Varlık, Var Edenin Nişanesidir
49                                                  Newton'la, Materyalist Bilim Adamı Arasındaki İlginç Diyalog
50                                                  İmanlı Vezirin, İnançsız Padişaha Sunduğu Delil
51                                                  Düzen Delilinden Çıkarılan Sonuç
53                   7. Ders: Tevhid ve Yüce Allah'ın Birliği
53                                                              Allah'ın Birliği ve Tevhidin Delilleri
55                                                              Tevhidin Mertebeleri
57                                                              Kur'ân ve İbadette Tevhit
59                   8. Ders: Yüce Allah'ın Sıfatları (1)
60                                                           Subutî ve Selbî Sıfatlar
61                                                           Zât ve Fiil Sıfatları
61                                                           Yüce Allah'ın İlmi
62                                                                                Sorular:
63                   9. Ders: Yüce Allah'ın Sıfatları (2)
64                                                           Yüce Allah'ın Kudreti Hakkında Soru
65                                                           "Hayy" ve "Kayyum" Allah
68                                                           O'nun Zatı Üzerinde Düşünmek
70                   10. Ders: Selbî Sıfatlar
71                                             Selbî Sıfatların Açıklaması
71                                             Yüce Allah Madde Değildir, Görülemez
72                                             Mekânı Yoktur ve Her Yerde Vardır
72                                             O, Her Yerde Vardır
73                                             Yüce Allah Nerededir?
74                                                                   Duada Neden Elimizi Göğe Doğru Açarız?
79                  11. Ders: İlâhî Adalet
79                                           Adalet Konusunun Akîdevî Geçmişi
81                                           İlâhî Adaletin Delilleri
82                                           Allah'ın Adaletinin Anlamı
85                  12. Ders: Bela ve Felaketlerin Felsefesi (1)
87                                                              Acı Hadiseler ve İlâhî Cezalandırma
88                                                              Cezalandırmanın Kapsamlı Oluşu Üzerine Bir Soru
91                  13. Ders: Bela ve Felaketlerin Felsefesi (2)
92                                                              Bela ve İmtihan
93                                                              Belaların Felsefesinin Özet ve Neticesi
95                  14. Ders: İhtiyar (Seçme Özgürlüğü) ve Vasat Yol
96                                                                         İhtiyar (Seçme Özgürlüğü) Mezhebi
97                                                                         Ehlibeyt İmamları'nın Hadislerinde İhtiyar Mezhebi
98                                                                         Cebr ve İhtiyar Meselesini Çözmenin Kolay Yolu
103                      15. Ders: Genel Hatlarıyla Nübüvvet (1)
103                                                                Vahyin Zarureti
108                                                                Fıtratın Yönlendirilişi ve İçgüdülerin Dengelenmesi
108                      16. Ders: Genel Hatlarıyla Nübüvvet (2)
109                                                                Peygamberlerin Gönderiliş Gayesi
110                                                                Peygamberleri Tanımanın Yolu
111                                                                                              Birinci Alamet
113                      17. Ders: Genel Hatlarıyla Nübüvvet (3)
113                                                                Sihir, Cadı ve Hint Fakirlerinin Yaptıkları İle Mucizenin Farkı
114                                                                Niçin Her Peygamber Kendisine Has Bir Mucize Göstermiştir?
116                                                                İkinci Alâmet
116                                                                Üçüncü Alâmet
118                      18. Ders: Genel Hatlarıyla Nübüvvet (4)
118                                                                Peygamberlerin İsmeti
119                                                                İsmetin Felsefesi
120                                                                Peygamberler İle Ehlibeyt İmamları'nın İsmeti Vehbî Midir, Kesbî Midir?
121                                                                Masumların Ayrıcalığının Felsefesi
122                                                                Maddeci Adam ve İmam Cafer Sâdık (a.s)
124                      19. Ders: Genel Hatlarıyla Nübüvvet (5)
124                                                                Kur'ân'da Peygamberlerin Günah İşlediği Şeklinde Bir İfade Var Mıdır?
125                                                                Hz. Adem'in (a.s) İsyanı Neydi?
127                                                                Zulmün ve Mağfiretin Anlamı Nedir?
129                      20. Ders: Genel Hatlarıyla Nübüvvet (6)
129                                                                Fetih Suresi'ndeki Zenb'in Anlamı Nedir?
130                                                                Peygamberler Tarihle Birlikte
131                                                                Peygamberlerin Sayısı
133                      21. Ders: Hz. Muhammed'in Bi'seti
134                                                       Hz. Muhammed'in Peygamberlik Belgeleri
134                                                                                             Kur'ân, Hz. Peygamber'in Kalıcı Mucizesi
136                                                                                             Tarihî Bir Olay
138                                                       Kur'ân'ın Dünya Görüşü
142                      22. Ders: Hz. Muhammed'in (s.a.a) Hatemiyyeti
142                                                                   1- Zaruri Olması
143                                                                   2- Kur'ân Ayetleri
143                                                                   3- Hadisler
144                                                                   Hatemiyyetin Felsefesi
149                   23. Ders: İmamet
150                                    İmametin Gerekliliğinin Delilleri
150                                                                       1- Lütuf
151                                                                       Hişam İbn Hakem'in Münazarası
152                                                                       2- Yaratılışın Gayesi
153                                                                       3- Şefkatli Peygamber ve İmamet Meselesi
155                   24. Ders: İmamın İsmeti, İlmi ve Tayin Şekli
155                                                                    Kur'ân'da İmamın İsmeti
155                                                                                               "Zalim" Kimdir?
156                                                                                               Sonuç:
157                                                                    İmam'ın İlmi
158                                                                    İmamı Tayin Yolu
159                                                                    İmam Nasıl Tayin Edilir?
162                   25. Ders: Hz. Ali ve On Bir Evladının İmametinin İspatı
162                                                                               Hz. Ali'nin İmamet ve Velayetinin Aklî Delili
163                                                                               Masumluk ve Tathir Ayeti
163                                                                                                       Ehlibeyt Kimlerdir?
167                                                                               Tathir Ayeti ve Hz. Ali İle On Bir Evladının Masumiyeti ve İmameti
168                                                                                                                                                     İsmet Hakkında İki Hadis
170                   26. Ders: Kur'ân'da Hz. Ali'nin (a.s) İmameti
170                                                                  Velayet Ayeti
170                                                                               Ayetin Nüzul Sebebi
171                                                                               İki Soru ve İki Cevap
173                                                                  Ulu'l-Emre İtaat Ayeti
175                                                                  İnzar Ayeti ve Yevmu'd-Dar Hadisi
177                   27. Ders: Tebliğ Ayeti ve Hz. Ali'nin (a.s) İmameti
178                                                                        Gadir Hadisi ve Hz. Ali'nin (a.s) İmameti
180                                                                                                                  "Mevlâ" Kelimesinin Anlamı Nedir?
184                   28. Ders: Hz. Mehdi (a.s) -1-
185                                                Hz. Mehdi'nin Doğumunun Gizli Oluşu
186                                                Hz. Mehdi'nin Özellik ve Vasıfları
190                                                Hz. Mehdi (a.s) -2-
190                                                                   Hz. Mehdi'nin Şemaili
191                                                                   İmam-I Zaman'ın Küçük Gaybeti
191                                                                   Hz. Mehdi'nin Büyük Gaybeti
194                   29. Ders: Velayet-i Fakih
195                                            Velayet-İ Fakihin Delilleri
197                                            Veliyy-İ Fakihin Şartları
197                                                                        1- İçtihat:
198                                                                        2- Adalet ve Takva:
198                                                                        3- Sosyal Maslahatları Bilmek ve Önemsemek
202                30. Ders: Mead
202                              Mead İnancının Etkileri
204                                                        Kur'ân Açısından Meada İnanmanın Etkileri
208                31. Ders: Kur'ân'da Meadı İspatlayan Deliller
208                                                                İlk Yaratılışı Hatırlatma:
209                                                                Yüce Allah'ın Mutlak Kudreti ve Mead
210                                                                Allah'ın Adaleti ve Kıyamet Meselesi
213                32. Ders: Kur'ân ve Mead
213                                         Yaratılışın Felsefesi: Mead
214                                         Kur'ân'da Meadla İlgili Açık Örnekler
214                                                                                   Hz. Üzeyir (Ermiya) Peygamber
215                                                                                   Hz. İbrahim
216                                                                                   İsrailoğulları'ndan Bir Maktul
217                                                                                   Hz. Musa'nın Kavminden 70 Ölünün Dirilmesi
218                33. Ders: Ruhun Kalıcılığı Burhanı
218                                                        Ruh Kalıcı ve Bağımsızdır
220                                                        Ruhun Bağımsızlığının Aklî Delilleri
221                                                        Ruhun Bağımsızlığının Naklî Delilleri
224                34. Ders: Mead Hem Beden, Hem Ruhladır
228                35. Ders: Berzah Veya Küçük Kıyamet
230                                                       Berzahla İlgili Ayetler
231                                                       Öbür Dünyanın İlk Menzili: Kabir
233                36. Ders: Sur'a Üfürülüş ve Amel Defteri
233                                                             Büyük Bir Haykırışla Dünyanın Sonunun Gelmesi
235                                                             Amel Defteri
236                                                             Masumların Hadislerinde Amel Defteri
237                                                                                                  Amel Defteri Nedir?
239                37. Ders: Kıyamet Şahitleri ve Amellerin Mizanı
242                                                                  Kıyamette Amellerin Mizanı
247                38. Ders: Kıyamette Nelerin Hesabı Sorulacaktır?
248                                                                   Kıyamet Günü Herkesten Kul Hakkı Sorulacaktır
250                                                                   Dünya ve Ahiret Sıratı Nedir?
251                                                                   Dünya Sıratında Kaymayan, Ahiret Sıratında Kaymaz
254                39. Ders: Cennet ve Cennetlikler, Cehennem ve Cehennemlikler
255                                                                            Ruhî Hazlar
257                                                                            Cehennem ve Cehennemlikler
257                                                                            Cehennemliklerin Fizikî Azapları
258                                                                            Ruhî Azaplar
261                40. Ders: Şefaat
262                                 Şefaatin İspatı
264                                 Şefaatin Felsefesi
264                                 Şefaatin Şartlarından Bazıları
267                                 Kaynakça

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar