Ahlak ve İrfan

Dinî Eğitim

Dinî Eğitim 303 Sayfa
Yayınevi : el-Mustafa Yazar : Dr. Muhammed Davudî

Dinî eğitim, bir dinin muteber önermelerini başka kişilere, bunlara amel ve görüş olarak bağlanacakları biçimde öğretmek için yapılan bilinçli ve hedefli amellerin toplamıdır.

Bu tanıma göre dinî eğitim camiye veya ilim medreselerine münhasır değildir. Dinî ilimlerin öğretimi içi hedefi olan bir çaba gösterilen her yerde gerçekleşebilir; ister cami olsun. ister sokak, ev veya başka herhangi bir yer.

Masumlar dinî eğitimi veren en önemli, büyük ve başarılı eğitimciler ve öğretmenler idiler. Müslümanların dinî eğitim ve öğretimlerinde büyük başarılar elde ettiler. Ehli Beyt ekolünde eğitilmiş çok sayıda muhaddis, fakih, müfessir, mütekellim vb. bu iddianın açık şahitleridirler. Onların insanları hidayet etmedeki ve eğitimdeki maharetleri de övgüye layıktır. Bazen bir cümle söyleyerek bir kişinin yaşam rotasını değiştirebiliyorlardı.

Peygamber'in (s.a.a) ve Ehli Beyt'inin (a.s) dinî eğitimdeki başarısı bizi, onların dinî eğitim siyerini zengin bir eğitimsel kaynak olarak incelemeye ve çağımızda dinî eğitimin zorlu yollarını aydınlatan bir ışık olması için, kullandıkları eğitimsel noktaları içinden çıkarmaya sevk etmektedir.

Dinî Eğitim

19 Önsöz
42          2- Dinî Eğitim
43                          Dinî Eğitimin Tanımı
44          3- Konunun Çizgileri
44                               1- İslâm Dininin Yapısı
46                               Özet
47          4- Kitaba Bir Bakış
51                                  Giriş
55                                  Birinci Bölüm Masumlar’ın (a.s) Siyerinde Allah’ı Tanımanın Niteliği ve Allah’a ve Sıfatlarına İnancın Oluşturularak Kuvvetlendirilmesi
56                                                                                                                                                                                           1- Allah’ın Varlık Esasının Kabulü
59                                                                                                                                                                                           2- Açık ve Anlaşılabilir Delillerden Faydalanma
60                                                                                                                                                                                           3- Allah’ın Sıfatlarını Tanıtma Üzerinde Durma
62                                                                                                                                                                                           4- Allah’la İrtibat Kurulması ve Bunun Korunması
64                                                                                                                                                                                                                                                a- Allah’a İmanın Kuvvetlenmesi, Gelişmesi ve Artması
64                                                                                                                                                                                                                                                b- Allah’a Yakınlık ve Sevgi
65                                                                                                                                                                                           Özet
67                                                                                                                                                        1- Peygamber’in (s.a.a) Nübüvvetinin Kabulü
69                                                                                                                                                        2- Nübüvvet Felsefesinin Anlatılması
71                                                                                                                                                        3- Peygamber’in (s.a.a) Etkilerinin ve Hizmetlerinin Anlatılması
73                                                                                                                                                        4- Peygamber’in (s.a.a) siyerinin nitelendirilmesi
75                                                                                                                                                        5- Peygamber’in (s.a.a) Yüceltilmesi
77                                                                                                                                                        Özet
81                                                                                                                                      1- Peygamber’in (s.a.a) Siyerinde İmamet Öğretiminin ve Ona İnancın Oluşturulmasının Niteliği
81                                                                                                                                                                                                                                              1. Merhale: Ortam Hazırlama
82                                                                                                                                                                                                                                              2. Merhale: İmamlar’ın İmametinin Genel ve Açık Beyanı
83                                                                                                                                                                                                                                              3. Merhale: Resmî Beyan ve Emiru’l-Muminin’in (a.s) Hilafet ve İmamete Atanması
87                                                                                                                                      2- Ehl-i Beyt’in (a.s) Siyerinde İmamet Öğretiminin ve Buna İnancın Oluşturularak Kuvvetlendirilmesinin Niteliği
87                                                                                                                                                                                                                                                               1- İmametin isbatının Niteliği
94                                                                                                                                                                                                                                                                                                 4- İmamlar’ın Faziletlerinin Beyanı
92                                                                                                                                                                                                                                                               2- İmametin Hedefinin ve Zaruretinin Beyan Edilmesi
93                                                                                                                                                                                                                                                               3- İmamet İçin Gerekli Niteliklerin Beyanı
96                                                                                                                                                                                                                                                               5- Ehl-i Beyt’in (a.s) Anısını Yüceltmek
97                                                                                                                                                                                                                                                               6- İmamlar’ın Ziyareti
98                                                                                                                                                                                                                                                               7- İmamet Hakkındaki Şüphelerin Giderilmesi
100                                                                                                                                                                                                                                                               8- Karşıtlarla Muaşeretten Sakındırma
101                                                                                                                                                                                                                                                               9- Şâirlerden Faydalanmak ve Onları Teşvik Etmek
103                                                                                                                                                                                                                                                               Özet
107                                                                                                                                 1- Meâd Kavramının Sunum ve Anlatım Niteliği
108                                                                                                                                 2- Meâdın Olabilirliğinin ve Zaruretinin Anlatım Niteliği
109                                                                                                                                                                                               1- Doğal Olguların Ölmesi ve tekrar Yaşama Dönmesiyle İlgili Algılanabilen Örneklerin Anlatılması
110                                                                                                                                                                                               2- Bazı İnsanların Tekrar Yaşama Dönmesiyle İlgili Örneklerin Anlatılması
111                                                                                                                                                                                               3- Şüphelerin Giderilmesine Özen Gösterilmesi
112                                                                                                                                                                                               4- Meâdın İsbatlanma Şekli
115                                                                                                                                                                                               5- Meâdın Tasviri ve Özellikleri
116                                                                                                                                                                                               6- Dünya Amellerinin Kişinin Ahiret Yazgısıyla İlişkisinin Anlatılması
117                                                                                                                                                                                               7- Meâdın Hatırlatılması ve Bunun Tekrarı
118                                                                                                                                                                                               8- Meâda İmanda Duygusal Etkenlere Teveccüh
119                                                                                                                                                                                               9- Meâda imanın Etkilerinin Masumlar’ın (A.S) Hal ve Davranışlarında Görülmesi
120                                                                                                                                 Özet
121                                                                                                                                 Birinci Kısımdan Çıkarılan Sonuç ve Bu Kısmın Özeti
125                                  Mukaddime
127                                           İbadetin Tanımı
131                                  Birinci Bölüm Masumlar’ın (a.s) Siyerinde Kur’ân Öğretimi
131                                                                                                     1- Halkın Geneline Kur’ân Öğretimi
132                                                                                                     2- Çocuklara Kur’ân Öğretimi
132                                                                                                     3- İlk Ders Maddesi, Kur’ân Öğretimi
133                                                                                                     4- Çocuğu Kur’ân Okumaya Alıştırmak
136                                                                                                     Özet
137                                  İkinci Bölüm Masumlar’ın (a.s) Siyerinde Namaz Öğretimi
137                                                                                                 1- Namaz Öğretimi Yöntemi
139                                                                                                 2- Hataların Uyarılarak Düzeltilmesi
140                                                                                                 3- Ebeveynlerin, Çocuklarına Namazı Öğretmekle Vazifelendirilmesi
141                                                                                                 4- Tüm halkın Cemaat Namazına Katılması İçin Ortam Hazırlanması
141                                                                                                 5- Müstehap Namazların ve Namazın Müstehaplarının Öğretimine Özen Gösterilmesi
142                                                                                                 6- Müstehaplarda İfratın Men Edilmesi
142                                                                                                 7- Masumlar’ın (a.s) Siyerinde Çocuklara ve Ergenlere Namaz Öğretiminin Niteliği
143                                                                                                                                                                                        1- Çocuklara Namazı Öğretmeye Başlama Yaşı
143                                                                                                                                                                                        2- Çocuklara Namazı Öğretirken Kolaylık Sağlama
144                                                                                                 8- Özet ve Sonuç
145                                  Üçüncü Bölüm Zikir ve Dua Öğretimi
146                                                                            1- İnsanlara Zikir ve Duayı Tavsiye Etmek
147                                                                            2- Zikir ve Dua Ehli Kimselerin Teşvik Edilmesi
147                                                                            3- Dua ve Zikir Öğretimi
148                                                                            4- Çocukları Zikir ve Duaya Alıştırmak
148                                                                            Özet
149                                  Dördüncü Bölüm Oruç Öğretimi
149                                                                      1- İnsanları Ramazan Ayına Girmeye Hazırlamak
150                                                                      2- Oruç Tutma Öğretimi Yaşı
151                                                                      3- Oruç Tutma Öğretimi Yöntemi
152                                                                      Özet
153                                  Ek
153                                    Birinci ek: Masumlar’ın (a.s) Siyerinde ve Rivayetlerde Namaz Öğretimi Programı
153                                                                                                                         1- Rivayetlerin İncelenmesi
160                                                                                                                         2- Namaz Öğretiminin Aşamaları, Hedefleri ve İçerikleri
163                                                                                                                         3- Masumlar’ın (a.s) Siyerinde Namaz Öğretiminin Özellikleri
163                                                                                                                         Özet
164                                    İkinci Ek: Masumlar’ın (a.s) Siyerinde ve Rivayetlerde Namaz Öğretimi Programı
165                                                                                                                         1- Oruç Öğretimi Programı Hazırlama Zarureti
165                                                                                                                         2- Masumlar’ın (a.s) Siyerinin ve Rivayetlerinin İncelenmesi
169                                                                                                                         3- Oruç Tutma Öğretimi Yöntemi
170                                                                                                                         4- Oruç Hükümleri Öğretimi
171                                                                                                                         5- Oruç Tutma ve Ceza
171                                                                                                                         6- Kız Çocuklarına Oruç Tutma Öğretimi
171                                                                                                                         Özet
172                                    İkinci bölümün sonucu ve özeti
175                                          Mukaddime
177                                          Birinci Bölüm İsteklendirme ve Korkutma
178                                                                                     1- İsteklendirme ve Korkutma Kavramları ve Bunlara Yakın Kelimeler
178                                                                                                                                                          a) İsteklendirme (Terğîb) ve Korkutma (Terhîb)
179                                                                                                                                                          b) Uyarma (İnzâr) ve Müjdeleme (Tebşîr)
179                                                                                                                                                          c) Vaat (Vade) ve Tehdit (Vaîd)
181                                                                                     2- Bu Yöntemin Kullanımı ve Önemi
183                                                                                     3- İsteklendirme ve Korkutma Üslupları
183                                                                                                                              a) Uyarma ve Müjdeleme
186                                                                                                                              c) Amelin Tam Tasvirinin Sunulması
184                                                                                     b) Vaat ve Tehdit
189                                                                                     4- İsteklendirme ve Korkutma Yöntemlerinden Faydalanma Hakkında Bazı Noktalar
190                                                                                                                                                                      a) İsteklendirme ve Korkutma Yöntemlerinin Hepsinden Faydalanmanın Zaruri Olmaması
191                                                                                                                                                                      b) Muhatabın Tefekkür Gücünün ve İleri GörüşlülüğününÖlçüsü
191                                                                                                                                                                      c) İsteklendirme ve Korkutmanın Belli, Açık, Cazip ve Güzel olması
192                                                                                                                                                                      d) Çeşitli Sonuçların Anlatılması
193                                                                                                                                                                      e) İsteklendirme ve Korkutmada Tekrar
194                                                                                                                                                                      f) Dengeyi Korumak
196                                                                                                                                                                      g) Muhatabın İsteklendirme ve Korkutmanın Doğruluğuna İnancı
196                                                                                     5- İsteklendirme ve Korkutmanın Üstünlükleri
196                                                                                                                                      a) Dayatma Olmaması
197                                                                                                                                      b) Duygulara Teveccüh Edilmesi
198                                                                                                                                      c) İmanın Kuvvetlendirilmesi
199                                                                                     Özet
201                                          İkinci Bölüm Mev’ize (Öğüt)
202                                                                              1- Öğüt Kavramı
207                                                                              2- Eğitimsel bir yöntem olarak öğüdün kullanımı
208                                                                              3- Öğüdün Eğitimsel İşlevi ve Kullanımı
211                                                                              4- Öğüt Şartları
211                                                                                                   a) Vaizin (Öğüt Verenin) Şartları
215                                                                                                   b) Öğüt Alanın Şartları
217                                                                                                   c) Vaazın Şartları
229                                                                              Özet
231                                          Üçüncü Bölüm İrşad, Uyarı, Emir ve Sakındırma
233                                                                                                   1- Kavram Tanıma
233                                                                                                                    1- İrşad ve Yol Gösterme
233                                                                                                                    2- Uyarı (İkaz)
233                                                                                                                    3- Emir ve Sakındırma
234                                                                                                   2- İrşad ve Yol Gösterme, Emir ve Sakındırma ve Uyarının Eğitimsel İşlevi
234                                                                                                                                                                                      1- Bir Değerler Düzeninin Oluşturulması
235                                                                                                                                                                                      2- Toplumda Kültürel Birliğin Oluşturulması
238                                                                                                   3- Masumlar’ın (a.s) Eğitimsel Siyerinde İrşad ve Yol Gösterme, Uyarı, Emir ve Sakındırma
238                                                                                                                                                                                                      1- Dinî Hükümlerden ve Değerlerden Sapmaya Karşı Duyarlılık
239                                                                                                                                                                                                      2- Zorunlu Olmayan Hükümlerden Sapma Karşısında Duyarlılık
242                                                                                                                                                                                                      3- Tavır Göstermeden Önce Amelin Yanlışlığından Emin Olunması
244                                                                                                                                                                                                      4- Davranışsal Tepki
246                                                                                                                                                                                                      5- Yumuşak ve Mülayim Tavır, Sert ve Öfkeli Tavır
250                                                                                                                                                                                                      6- Köküne İnmek ve Sebebini Bulmak
252                                                                                                                                                                                                      7- Aracı kullanmak
252                                                                                                                                                                                                      8- Hatalı Ameli Görenleri Uyarmak
253                                                                                                                                                                                                      9- Amelin Yanlışlığının Genele Duyurulması
254                                                                                                   Özet
255                                                                                                   Üçüncü Kısmın Neticesi ve Özeti
259                                   Mukaddime
261                                   Birinci Bölüm Yumuşaklık, hoşgörü ve dinî eğitim
262                                                                                             1- Yumuşaklığın ve Hoşgörünün Anlamı ve Tanımı
264                                                                                             2- Yumuşaklık ve Hoşgörünün Masumlar’ın (a.s) Siyerindeki Konumu
265                                                                                             3- Masumlar’ın (a.s) Eğitimsel Siyerinde Yumuşaklık ve Hoşgörü Durumları
265                                                                                                                                                                               1- Kendine Yumuşaklık ve Hoşgörü
265                                                                                                                                                                               2- Başkalarına Yumuşaklık ve Hoşgörü
271                                                                                                                                                                               4- Eğitimsel Yumuşaklık ve Hoşgörünün Sınırları
274                                                                                             Özet
277                                   İkinci Bölüm Toplum gelenekleri ve dinî eğitim
278                                                                                       1- Geleneklerin Tanımı
279                                                                                       2- Masumlar’ın (a.s) toplumsal Geleneklere Karşı Tavrının Niteliği
279                                                                                                                                                                 1- Kişilerin Adının Değiştirilmesi
279                                                                                                                                                                 2- İşe Allah’ın Adıyla Başlamak
280                                                                                                                                                                 3- Evliliğin Tebrik Edilmesi
280                                                                                                                                                                 4- Çocuğun Doğumunu Tebrik Etmek
281                                                                                       3- Eğitimsel Etki
283                                                                                       Özet
285                                   Üçüncü Bölüm Ebeveyn ve evlatların dinî eğitimi
286                                                                                            1- Ebeveyn ve Masumlar’ın (a.s) Eğitimsel Siyerinde Evlatların Dinî Eğitimi
288                                                                                                                                                                              1- Dinî Eğitimde Annenin Sorumluluğu
289                                                                                                                                                                              2- Dinî Eğitimde Ebeveynlerin Sorumluluk Alanı
289                                                                                            2- Dinî Eğitimde Ebeveynin Sorumluluğunun Zorunlu Veya Tercihli Olması
290                                                                                            3- Dinî Eğitimde Ebeveynin Sorumlu Olduğu Durumlar
291                                                                                            4- Eğitimsel Sorumlulukları Yerine Getirmede Ebeveynin Vazifesi
292                                                                                            5- Dinî Eğitimde Ebeveynin Sorumluluğunun Zaman Sınırı
293                                                                                            6- Ebeveynlerin Sorumluluğunun Gerekliliği ve Eğitimsel İşlevi
296                                                                                            Özet
297                                   Kaynaklar

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • Gaybi Haberler

    Hz. Peygamber’in (s.a.a) Ahir Zaman Müminlerinden Haber Vermesi: İmam Ali (as) şöyle buyuruyor: ...
  • Sahife-i Seccadiye'de Siyaset ve Toplum

    Bu kitap, vahiy şehrinin ilim kapısı olan Ehlibeyt İmamlarından Hz. Zeynelabidin'in (a.s) dualarını içeren ...