Fıkıh

Ehl-i Beyt Mektebine Göre Namaz

Ehl-i Beyt Mektebine Göre Namaz 336 Sayfa
Yazar : Abdullah Turan Yayınevi : Al-i Taha

Namaz, insanın hem ruhunu, hem vücudunu, hem de fikrini etkilemekte ve tüm bunları insanın mutluluğu için devreye sokmaktadır.Namazın en önemli sonuçlarından biri, insanı kötülükten korumasıdır. Allah Teala: “…Namazı hakkınca kılın. Gerçekten namaz (insanı) kötülüklerden sakındırır…” buyurmuştur.

Hz. Ali’de (a.s) şöyle buyurmuştur: “Namaz konusuna önem verin, onu koruyun, fazla olması için çalışın ve onunla Allah’a yakınlaşın. Çünkü o, vakitli olarak müminlere farz kılınmıştır. Ateş ehlinin; kendilerine: “Biz namaz kılanlardan olmadık” cevabını vereceklerini duymamış mısınız?

Bilin ki namaz, ağaçtan yaprağın döküldüğü gibi, insandan günahları döker ve kölenin hürriyetine kavuşması gibi insanın günahlardan kurtarıp azat eder. Resulullah (s.a.a) onu, insanın kapısı önünde olup gece gündüz beş defa yıkandığı bir çeşmeye benzetmiştir. Hiç böyle bir kimsenin bedeninde bir kirlilik kalır mı?

Müminlerden; dünya ziyneti, dünya malı ve göz aydınlığı olan evlat, kendilerini namaz kılmaktan alıkoymayan kimseler onu hakkıyla tanımışlardır. Allah Teala; “Öyle erler ki, ne ticaret ne alışveriş onları, Allah’ı anmaktan, namaz kılmaktan ve zekat vermekten alıkoymaz.” buyuruyur. Hz. Resulullah da (s.a.a), cennetle müjdelendiği halde, Allah Teala’nın; “Aileni namaza emret, kendin de onda ısrarlı ol” buyruğundan dolayı, namaz kılmaktan bitkin düşerdi. Hem ailesini namaza emreder, hem de kendi nefsini namaz kılmakta ısrar ettirirdi.”

Ehl-i Beyt Mektebine Göre Namaz

4                     Usul'ü Din
4                                1-Tevhid
6                                2- Adalet
7                                3- Nübüvvet
8                                4- İmamet
11                                5- Mead
12                     Fûru'u Din
13                                1- Namaz
14                                2- Oruç
15                                3- Zekât
17                                4- Humus (Hakkullah)
18                                5- Hac
20                                6- Cihad
21                                7-8- İyiliği Emretmek; Kötülükten Sakındırmak
22                                9-10- Tevella; Teberra
36                 Din Önderleri ve Namaz
38                 Namazın Ferdi Etkileri
41                 Namazın Toplumsal Etkileri
42                 Namazın Sağlıkla İlgili Sonuçları
44                 Namazda Tefekkür
63                   Gece (Teheccüd) Namazı:
67                Temizlik
98                      Vacip Gusüller
102                      Sünnet Gusüller
105                      Gusül Alınış Şekli
105                      Tertibi Gusül
109                      İrtimasi Gusül
110                      Gusül Alınırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
111                      Cenabet Guslünün Sünnetleri
112                      Gusül Almanın Şart Olduğu Durumlar
113                      Cünüp Olana Haram Olan Eylemler
114                      Cünüp Olana Mekruh Olan Eylemler
115                      Hayız Ve Nifas Halinde Olan Kadına Mekruh Olan Eylemler
127                  Namaz Kılanın Elbisesinde Aranan Şartlar
131                  Namaz Kılanın Elbisesinde Müstehap Olan Hususlar
131                  Namaz Kılanın Elbisesinde Mekruh Olan Hususlar
134                  Namaz Kılınması Müstehap Olan Yerler
135                  Namaz Kılınması Mekruh Olan Yerler
138                  Öğle Namazının Vakti
138                  İkindi Namazının Vakti
140                  Akşam Namazının Vakti
141                  Yatsı Namazının Vakti
143                  Sabah Namazının Vakti
143                  Günlük Namazlarının Fazilet Vakitleri
146                  Namaz Vaktiyle İlgili Bazı Hükümler
156                Ezanın Okunuş Şekli
158                İkamenin Okunuş Şekli
159                Tercümesi:
159                Tercümesi:
159                Ezan Ve İkamet ile İlgili Bazı Hükümler
165                 Namazın Rükün Olan Farzları
165                 Namazın Rükün Olmayan Farzları
166                 Niyet
168                 Kıyam
171                 Kıyamla İlgili Bazı Hükümler
173                 İftitah Tekbiri
176                 Kıraat
184                 Kıraatin Bazı Sünnet Ve Mekruhları
185                 Tesbihat-ı Erbaa Zikri
186                 Rükû
192                 Rükû Zikrinin Anlamı:
192                 Rükûun Sünnetleri
193                 Secde
200                 Secde Zikrinin Anlamı:
201                 Üzerine Secde Yapılması Caiz Olan Şeyler
203                 Secdenin Bazı Sünnetleri
204                 Zikir
205                 Teşehhüt
207                 Teşehhüdün Okunuşu
209                 Anlamı
209                 Teşehhüdün Sünnetleri
209                 Selam
211                 Selamın Okunuşu:
211                 Anlamı:
212                 Tertip
213                 Müvalat (Aralıksız yapmak)
213                 Namazın Sünnetleri
215                 Kunut
225                                 Tercümesi:
225                                 Kadir Suresi'nin Arapçası
226                                 Tercümesi:
233                                 İhlâs Suresi'nin Arapçası:
233                                 Tercümesi:
237                                 Teşehhüdün Arapçası:
240                                                         AKŞAM NAMAZININ KILINIŞ ŞEKLİ
245                     NAMAZDA MEKRUH OLAN ŞEYLER
247                     Farz Namazı Bozmanın Caiz Olduğu Haller
253                Namazı Bozan Şüpheler
255                İtina Edilmemesi Gereken Şüpheler
257                Sahih Şüpheler
274                Sehiv Secdesinin Yapılış Şekli
300              Cemaat Hükümleri
302              Cemaat İmamında Gerekli Olan Şartlar
305              Cemaat Namazıyla İlgili Bazı Hükümler
307              Cemaat Namazının Müstehapları
308              Cemaat Namazında Mekruh Olan Eylemler
312            Cuma Namazının Şartları
314            Cuma Namazının Kılınış Şekli
318             Ayât Namazını Farz Kılan Sebepler
319             Ayât Namazıyla İlgili Birkaç Hüküm
319             Ayât Namazının Kılınış Şekli
324                                    Kurban ve Fıtır Bayramı Namazının Kılınış Şekli
329              Cenaze Namazının Kılınış Şekli
332               Kısa Şekliyle Cenaze Namazı Usulü

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar