İnanç

Ehl-i Beyt ve Ehl-Sünnet Ekolleri c.3

Ehl-i Beyt ve Ehl-Sünnet Ekolleri c.3 417 Sayfa
Yayınevi : Kevser Yazar : Allame Askeri

İhtilâflı konuların araştırılıp nereden kaynaklandığı incelenmeden Müslümanlar arasında vahdet ve birlik sağlanamaz. Üç ciltten oluşan bu eserin ilk cildinde delilleriyle birlikte iki büyük İslam mezhebinin ihtilaflı konuları ve bu ihtilafların kaynak ve etkenleri incelenmiş, daha sonra ihtilafı yok etmenin doğru yolları ele alınmıştır. İkinci ciltte iki ekolün, İslam dininin kaynakları hakkındaki görüşleri, üçüncü ciltte ise Resulullah’ın (saa) sünnetinden içtihad ve reyle amel etme sonucu meydana gelen sapmalara karşı İmam Hüseyin’in (as) kıyamı ve ardından diğer Ehl-i Beyt İmamları’nın bu husustaki çabaları incelenmiştir.

Eserde, halifelerin içtihadını İslam dininin kaynaklarından sayan Ehl-i Sünnet mezhebi “Hilafet Ekolü” ve On iki Ehl-i Beyt İmamı’nı İslam dininin öğretilerine ulaşma kaynağı gören Şia Mezhebi ise “İmamet ve Ehl-i Beyt Ekolü” olarak ifade edilmiştir.

Ehl-i Beyt ve Ehl-Sünnet Ekolleri c.3

9           Giriş:
9           İmam Hüseyin'in (a.s) Kıyamından Önce Müslümanların Durumu
12                                                                             Ümmetin İki Guruba Ayrılışı
16                                                                             Muaviye'nin Çalışmalarının Sonucu
17           İmam Hüseyin (a.s) Yezid'e Biat Etmekten Sakınıyor
17                                                                 Eylem ve Söylemleriyle Yezid
25           1. Konu İmam Hüseyin'in (a.s) Şahadeti İslâm Ümmetini Dalmış Olduğu Derin Uykudan Uyandırdı
27                                                                                                                 İmam Hüseyin'in (a.s) Şehit Edileceği Hakkındaki Rivayetler
27                                                                                                                                                                                 1- Re'su'l-Calut'un Rivayeti
28                                                                                                                                                                                 2- Kaab'ın Rivayeti
28                                                                                                                                                                                 3- Esmâ Bint-i Ümeys'in Rivayeti
29                                                                                                                                                                                 4- Ümmü Fazl'ın Rivayeti
30                                                                                                                                                                                 5- Maktel-i Harezmî'de Şöyle Geçer
31                                                                                                                                                                                 6- Cahş'ın Kızı Zeyneb'in Rivayeti
32                                                                                                                                                                                 7- Enes b. Malik'in Rivayeti
33                                                                                                                                                                                 8- Ebu Emame'nin Rivayeti
34                                                                                                                                                                                 9- Ümmü Seleme'nin Rivayetler
34                                                                                                                                                                                                                a) Abdullah b. Veheb b. Zemat Kanalıyla
34                                                                                                                                                                                                                b) Salih b. Erbed Kanalıyla
35                                                                                                                                                                                                                c) Matleb b. Abdullah b. Hantab Kanalıyla
36                                                                                                                                                                                                                d) Şakik b. Selme Kanalıyla
36                                                                                                                                                                                                                e) Said b. Ebu Hind Kanalıyla
37                                                                                                                                                                                                                f) Şehr b. Hevşeb Kanalıyla
37                                                                                                                                                                                                                g) Davud Kanalıyla
38                                                                                                                                                                                 10- Aişe'nin Rivayetleri
38                                                                                                                                                                                                          a) Ebu Selme b. Abdurrahman Kanalıyla
39                                                                                                                                                                                                          b) Urve b. Zübeyr Kanalıyla
39                                                                                                                                                                                                          c) Makburî Kanalıyla
40                                                                                                                                                                                                          d) Abdullah b. Said Kanalıyla[1]
40                                                                                                                                                                                                          e) Ümmü Seleme veya Aişe'den
41                                                                                                                                                                                 11- Muaz b. Cebel'in Rivayeti
41                                                                                                                                                                                 12- Said b. Cemhan'ın Rivayeti
42                                                                                                                                                                                 13- İbn Abbas'ın Rivayetleri
42                                                                                                                                                                                                               a) Ebu Zuhâ Kanalıyla
42                                                                                                                                                                                                               b) Said b. Cübeyr Kanalıyla
42                                                                                                                                                                                 14- Emirü'l-Müminin Ali'nin (a.s) Rivayetleri
42                                                                                                                                                                                                                                a) Ebu Hibre Kanalıyla
43                                                                                                                                                                                                                                b) Hanî b. Hanî Kanalıyla
43                                                                                                                                                                                                                                c) Maktel-i Harezmî'deki Rivayet
43                                                                                                                                                                                                                                d) Hasan b. Kesir Kanalıyla
44                                                                                                                                                                                                                                                            e) Esbağ b. Nübate Kanalıyla
44                                                                                                                                                                                                                                f) Gurfet b. Ezdî Kanalıyla
45                                                                                                                                                                                                                                g)- Ebu Cuhayfe Kanalıyla
45                                                                                                                                                                                                                                h) Avn b.Ebi Cuhayfe Kanalıyla
46                                                                                                                                                                                                                                i) Muhammed b. Saad Kanalıyla
46                                                                                                                                                                                                                                j) Neciy el-Hazremî Kanalıyla
47                                                                                                                                                                                                                                k) Amir el-Şa'bî Kanalıyla
47                                                                                                                                                                                                                                l) Kudeyru'z-Zabiy Kanalıyla
48                                                                                                                                                                                                                                m) Herseme Kanalıyla
50                                                                                                                                                                                                                                n) Şeyban b. Mahrim'in Rivayeti
51                                                                                                                                                                                 15- Enes b. Haris'in Rivayeti ve Şehadeti
52                                                                                                                                                                                 16- Esedoğulları'ndan Bir Kişinin Rivayeti
53                                                                                                                 İmam Hüseyin'in (a.s), Şehadeti Seçme Nedeni
53                                                                                                                                                                 İmam Hüseyin (a.s) ve Yezid'e Biat Konusu
60                                                                                                                 Hüseyin'in (a.s) Vasiyeti[1]
61                                                                                                                 İmam Hüseyin'in (a.s) Mekke'ye Hareketi
64                                                                                                                 MÜSLİM B. AKİL'İN KÛFE'YE GÖNDERİLİŞİ
68                                                                                                                 İMAM HÜSEYİN'İN (A.S) IRAK'A GİTME YÖNÜNDEKİ KARARLILIĞI
69                                                                                                                                                                                  İmam Hüseyin (a.s) ve İbn Abbas
70                                                                                                                                                                                  İmam Hüseyin'in (a.s) Haşimoğulları'na Mektubu
71                                                                                                                                                                                  İmam Hüseyin (a.s) ve Kardeşi Muhammed b. Hanefiye
71                                                                                                                                                                                  İmam Hüseyin'in (a.s) Hareketinin Engellenişi
72                                                                                                                                                                                  Abdullah b. Cafer ve Valinin Mektubu
73                                                                                                                                                                                  Umre Bint-i Abdurrahman'ın Mektubu
74                                                                                                                                                                                  İmam Hüseyin (a.s) ve Abdullah b. Ömer
75                                                                                                                 İmam Hüseyin'in (a.s) Irak'a Hareketi
75                                                                                                                                                        İmam Hüseyin'in (a.s) Konuşması
76                                                                                                                                                        Halife Yezid'in Emirleri
76                                                                                                                                                        İmam Hüseyin'in (a.s) Şair Ferazdak'la Görüşmesi
77                                                                                                                                                        İmam Hüseyin'in (a.s) Abdullah b. Muti'yle Görüşmesi
78                                                                                                                                                        Hüseyin'in (a.s) Öldürüleceğine Kim İnanırdı?
79                                                                                                                                                        Züheyr b. Kayn'la Görüşmek
81                                                                                                                 Müslim ve Hani'nin Öldürülme Haberinin Ulaşması
81                                                                                                                                                                      İmam Hüseyin'in (a.s) İbn Eş'as ve İbn Saad'ın Elçileriyle Görüşmesi
83                                                                                                                 İmam Hüseyin (a.s), Müslim'in Öldürüldüğünü Haber Veriyor
83                                                                                                                                                                                      İkrimeoğulları Kabilesinden Bir Kişiyle Görüşmesi
84                                                                                                                                                                                      Başka Bir Uyarıcı
86                                                                                                                 İmam Hüseyin'in (a.s) Hürr İle Görüşmesi
89                                                                                                                                                                İmam Hüseyin'in (a.s) Orduya Konuşması
90                                                                                                                                                                – İmam Hüseyin'in (a.s) Bir Başka Konuşması –
91                                                                                                                                                                – Kûfe'den Yarenlerin Gelişi –
94                                                                                                                                                                Yine Su Alın
96                                                                                                                 Âl-i Resul (s.a.a) Kafilesinin Kerbela'ya Girişi
96                                                                                                                                                                   Kerbela Toprağı
99                                                                                                                 Ömer b. Saad'ın Kerbela'ya Gelişi
100                                                                                                                                                     Ömer b. Saad, İmam Hüseyin'in (a.s) Kerbela'ya Gelişinin Nedenini Soruyor
101                                                                                                                                                     Ömer b. Saad ile Ubeydullah b. Ziyad'ın Yazışması
102                                                                                                                                                     İbn Ziyad Seferberlik İlân Ediyor
105                                                                                                                 Âl-i Resul'e Suyun Yasaklanması
105                                                                                                                                                  Su Savaşı
106                                                                                                                                                  İmam Hüseyin'in (a.s) Savaş Öncesi Hücceti Tamamlaması
108                                                                                                                                                  Hüseyin'in (a.s) Geri Dönüşünün Engellenmesi
109                                                                                                                                                  İbn Ziyad'ın Abbas ve Kardeşlerine Amannamesi
111                                                                                                                 Muharrem Ayının Dokuzuncu Günü
112                                                                                                                                                   Hüseyin'in (a.s) Mühlet İstemesi
113                                                                                                                                                   Hüseyin'in (a.s), Aşura Gecesi Ashabına Konuşması
114                                                                                                                                                   İmam Hüseyin'in (a.s) Ehlibeytinin ve Ashabının Cevabı
115                                                                                                                                                   Bu Rivayetin Başka Bir Senedi
116                                                                                                                                                   İmam Hüseyin (a.s) Zeyneb'e Sabırlı Olmayı Tavsiye Ediyor
117                                                                                                                                                   Geceyi İbadetle Geçirmeleri
119                                                                                                                  AŞURA GÜNÜ
120                                                                                                                                    Hüseyin (a.s) Ashabını Şehadetle Müjdeliyor
120                                                                                                                                    Aşura Günü Hüseyin'in (a.s) Duası
121                                                                                                                                    Hüseyin'in (a.s), Aşura Günündeki İlk Konuşması
124                                                                                                                                    Züheyr b. Kayn'ın Hutbesi
125                                                                                                                                    Hürr'ün Tövbesi
127                                                                                                                                    Hürr'ün Kûfe Halkına Nasihatı
127                                                                                                                                    İmam Hüseyin'in (a.s) Aşura Günü İkinci Konuşması
130                                                                                                                                    Hüseyin'in (a.s) İbn Havza Hakkındaki Bedduasının Gerçekleşmesi
132                                                                                                                 Hilâfet Ordusunun Hüseyin'in (a.s) Karargâhına Yürümesi
134                                                                                                                                                                                       Sağ Kanadın Saldırısı ve Atlıların Komutanının Yardım İsteyişi
135                                                                                                                                                                                       Sol Kanadın Saldırısı ve Abdullah b. Umeyr el-Kelbî İle Eşinin Şahadeti
136                                                                                                                                                                                       Sağ Kanadın Saldırısı ve Müslim b. Avsece'nin Şahadeti
137                                                                                                                                                                                       Yezid b. Ziyad, Hüseyin'in (a.s) Safında Ok Atıyor
137                                                                                                                                                                                       Bir Yerde Öldürülen Dört Şehit
138                                                                                                                                                                                       Bureyr'in Şehadeti
140                                                                                                                                                                                       Amr b. Kurza el-Ensarî
141                                                                                                                                                                                       Hürr'ün Yezid b. Süfyan'la Savaşı
141                                                                                                                                                                                       Çadırların Yakılması
142                                                                                                                                                                                       Korku Hâlinde Namaz
143                                                                                                                                                                                       Habib b. Mezahir'in Şehadeti
145                                                                                                                                                                                       Said el-Hanefî'nin Şahadeti
145                                                                                                                                                                                       Züheyr b. Kayn'ın Şahadeti
146                                                                                                                                                                                       Nafi' b. Hilal el-Cemelî'nin Şahadeti
148                                                                                                                                                                                       Gaffar Kabilesinden İki Savaşçı
148                                                                                                                                                                                       Cabir Kabilesinden İki Genç ve Hanzala
150                                                                                                                                                                                       Âbis b. Ebu Şebib ve Şevzeb
151                                                                                                                                                                                       Zahhak el-Mişrakî'nin Kaçışı
153                                                                                                                 Diğer Şehitler
153                                                                                                                                 1- Amr b. Halid
153                                                                                                                                 2- Sa'd b. Hanzala
154                                                                                                                                 3- Abdurrahman b. Abdullah el-Yeznî
154                                                                                                                                 4- Kurrat b. Ebu Kurra
154                                                                                                                                 5- Amr b. Muta'
155                                                                                                                                 6- Ebuzer'in Kölesi Cevn
155                                                                                                                                 7- Enis b. Ma'kil
156                                                                                                                                 8- Haccac b. Mesruk
156                                                                                                                                 9- Cunade b. Hars
156                                                                                                                                 10- Amr b. Cunade
157                                                                                                                                 11- Yetim Bir Genç
159                                                                                                                 Âl-i Resul'ün Şahadeti
159                                                                                                                                          Resulullah'ın (s.a.a) Ehlibeyti'nden İlk Şehit
162                                                                                                                                          Ebu Taliboğulları'nın Şahadeti
162                                                                                                                                                                            Abdullah b. Müslim b. Akil'in Şahadeti
163                                                                                                                                                                            Cafer b. Akil'in Şahadeti
163                                                                                                                                                                            Abdurrahman b. Akil'in Şahadeti
163                                                                                                                                                                            Muhammed b. Abdullah b. Cafer'in Şahadeti
164                                                                                                                                                                            Avn b. Abdullah b. Cafer
164                                                                                                                                          İmam Hasan'ın (a.s) Oğullarının Şahadeti
164                                                                                                                                                                                        Abdullah b. Hasan'ın Şahadeti
164                                                                                                                                                                                                                       Kasım b. Hasan'ın Şahadeti
167                                                                                                                 İmam Hüseyin'in (a.s) Kardeşlerinin Şahadeti[1]
167                                                                                                                                                                    1- Abdullah b. Ali (a.s)
167                                                                                                                                                                    2- Ömer b. Ali (a.s)
168                                                                                                                                                                    3- Osman b. Ali (a.s)
168                                                                                                                                                                    4- Cafer b. Ali (a.s)
168                                                                                                                                                                    5- Abdullah b. Ali
169                                                                                                                                                                    6- Abbas b. Ali'nin Şahadeti (a.s)
172                                                                                                                 Âl-i Resul'ün Çocuklarının Şehit Edilişi
172                                                                                                                                                                İmam Hüseyin'in (a.s) Süt Emen Çocuğu
172                                                                                                                                                                İmam Hüseyin'in (a.s) Diğer Bir Çocuğunun Şahadeti
173                                                                                                                                                                İmam Hüseyin'in (a.s) Fırat Yolunda Savaşı
174                                                                                                                                                                Dehşete Düşen Çocuğun Şahadeti
174                                                                                                                                                                İmam Hasan'ın (a.s) Diğer Bir Çocuğunun Şahadeti
175                                                                                                                                                                İmam Hüseyin'in (a.s) Şahadeti ve Yağmalanması
176                                                                                                                                                                Hilâfet Ordusunun Piyade Birliklerinin Âl-i Resul'ün Çadırlarına Saldırması
176                                                                                                                                                                İmam Hüseyin'in (a.s) Son Savaşı
177                                                                                                                                                                Zeyneb'in Feryadı
178                                                                                                                 Resulullah'ın (s.a.a) Torununun Şahadeti[1]
179                                                                                                                                                              Hilâfet Ordusu Âl-i Resul'ün Elbiselerini Yağmalıyor
179                                                                                                                                                              Son Şehit
180                                                                                                                                                              Hüseyin'in Katili Ödül İstiyor!
181                                                                                                                                                              Ukbe b. Sim'an'ın Kurtuluşu ve Murakka'nın Esir Düşüşü
181                                                                                                                                                              İmam Hüseyin'in (a.s) Naşı Üzerinde At Koşturuyorlar
182                                                                                                                 Medine'de İmam Hüseyin'e (a.s) Yas Tutanlar
182                                                                                                                                                              1- Ümmü Seleme
183                                                                                                                                                              2- İbn Abbas
184                                                                                                                                                              3- Bilinmeyen Bir Kişi
185                                                                                                                 İmam Hüseyin'in (a.s) Şahadetinden Sonra Vuku Bulan Olaylar
187                                                                                                                 Şehitlerin Başları Hilâfet Ordusunun Askerleri Arasında Taksim Ediliyor
190                                                                                                                 Hilâfet Ordusu Resulullah'ın (s.a.a) Ehlibeyt'ini Kûfe'ye Götürüyor
190                                                                                                                                                                                                  Hz. Zeyneb'in (s.a) Hutbesi
192                                                                                                                                                                                                  İmam Hüseyin'in (a.s) Kızı Fatıma'nın Konuşması
194                                                                                                                                                                                                  Ümmü Gülsüm'ün Hutbesi
195                                                                                                                 Resulullah'ın (s.a.a) Ehlibeyti Hükümet Konağında
198                                                                                                                                                                       İmam Hüseyin'in (a.s) Başını Kûfe Sokaklarında Gezdiriyorlar!
199                                                                                                                 İmam Hüseyin'in (a.s) Şehadet haberinin Medine Halkına ulaşması
200                                                                                                                                                                                                Ehlibeyt'in ve Yarenlerinin Defnedilişi
201                                                                                                                                                                                                Halife Yezid'e Hüseyin'in (a.s) Ölüm Haberinin Verilişi
202                                                                                                                                                                                                Ehlibeyt Esirlerinin Hilâfet Merkezi Şam'a Gönderilişi
203                                                                                                                 Halife ve Hükümet Merkezi Âl-i Resul'ü Karşılıyor
203                                                                                                                                                                         Âl-i Resul'ün ve Yarenlerinin Kesik Başları Müslümanların Halifesi Tarafından Karşılanıyor!!!
203                                                                                                                                                                         Ümmü Gülsüm'ün Şimr'den İsteği
204                                                                                                                                                                         Hilâfet Merkezinde Bayram!!
204                                                                                                                                                                         Sakine'nin İsteği
206                                                                                                                 Âl-i Resul Esirlerinin İslâm Hilâfeti Merkezine Girişi
207                                                                                                                                                                                      Âl-i Resul'ün Hilâfet Meclisine Getirilmesi
208                                                                                                                                                                                      İmam Seccad (a.s) İle Yezid Arasında Geçen Konuşma
208                                                                                                                                                                                      Yahudi Bilginin Yezid'e Öfkesi
209                                                                                                                                                                                      Şamlı Adam Ehlibeyti Cariye Olarak Almak İstiyor
210                                                                                                                                                                                      Hz. Resulullah'ın Torununun Başı Müslümanların Halifesi Önünde!
211                                                                                                                                                                                      Müslümanların Halifesi ve İbn Zib'arî'nin Beytleri
213                                                                                                                                                                                      Resulullah'ın (s.a.a) Torununun Yezid'in Meclisindeki Hutbesi
215                                                                                                                                                                                      Halifenin Eşinin Sözleri
216                                                                                                                                                                                      Hz. Resulullah'ın (s.a.a) Torununun Başı Medine'ye Gönderiliyor
217                                                                                                                                                                                      İmam Zeynelabidin'in (a.s) Dımışk Mescidindeki Hutbesi
219                                                                                                                                                                                      Hilâfet Merkezinde Yas Merasimi
221                                                                                                                 Âl-i Resul'ün (s.a.a) Medine'ye Dönüşü
222                                                                                                                                                             Resulullah'ın (s.a.a) Ehlibeyti'nin Kerbela'ya Varışı
222                                                                                                                                                             Medine Dışında Matem Programı
224                                                                                                                                                             Ehlibeyt Kafilesi Medine'ye Girdikten Sonra
224                                                                                                                                                             İmam Seccad'ın (a.s) Kırk Yıl Süren Matemi
225                                                                                                                                                             İbn Ziyad'ın Başı İmam Seccad'ın (a.s) Önünde
227                                                                                                                 İmam Hüseyin'in (a.s) Şahadetinden Sonra HilÂfet Ekolü'nün Durumu
227                                                                                                                                                                                        a) Bağış ve İhsan
228                                                                                                                                                                                        b) Hilâfet Gurubunun Amellerinin Neticesi Ortaya Çıktıktan Sonra Pişmanlık Duyması
231           2. KONU İmam Hüseyin'in (a.s) Şahadetinden Sonra Gerçekleşen Kıyamlar
233                                                                                      Mekke ve Medine Halkının Kıyamı
233                                                                                                                         İmam Hüseyin'in (a.s) Şahadet Serüvenini Aktarmadaki Hedefimiz
235                                                                                                                         Yezid'in Elçileri ve Abdullah b. Zübeyr
238                                                                                                                         Medine Halkının Temsilcileri Yezid'in Yanında
240                                                                                      Sahabe ve Tâbiînin Kıyamı
240                                                                                                                   Medine Halkının Kıyamı ve Abdullah b. Hanzala'ya Biatleri
241                                                                                                                   Ümeyyeoğulları'nın Kadınları İ Seccad'a (a.s) Sığınıyor
242                                                                                                                   Ümeyyeoğulları'nın Yezid'den Yardım Talep Etmeleri
244                                                                                                                   Halifenin Ordu Komutanına Emirleri
245                                                                                                                   Müslümanların Halifesinin Şiiri!
246                                                                                      Hilâfet Ordusu Mekke ve Medine Yolunda
249                                                                                                                             Hilâfet Ordusu Resulullah'ın (s.a.a)
249                                                                                                                             Haremini Yağmalıyor
250                                                                                                                             Medine Halkından Halife Yezid'in Kölesi Olmak Üzere Biat Alınışı
252                                                                                                                             Kesik Başların Halife Yezid'e Gönderilişi
255                                                                                      Halifeye İtaat Yolunda
255                                                                                                             Hilâfet Ordusunun Mekke'ye Hareketi ve Ordu Komutanının Ölüm Anındaki Münacatı ve Vasiyeti
256                                                                                                             Hilâfet Ordusu Abdullah b. Zübeyr'le Olan Savaşta, Recez Okuyarak Kâbe'yi Yakıyor
259                                                                                                             Haccac Kâbe'yi Tekrar Taş Yağmuruna Tutuyor
261                                                                                                             Kâbe'nin Yakılışı ve Gökten Yıldırım Düşmesi
263                                                                                                             Haccac'ın Kâbe'nin Yandığını Görünce Şiir Okuması
264                                                                                                             Abdullah b. Zübeyr'in Sonu ve Kesik Başların Abdulmelik'e Gönderilişi
265                                                                                                             Haccac, Resulullah'ın (s.a.a) Ashabını Köleleştiriyor
265                                                                                                             Mekke ve Medine Kıyamlarının Son Bulması ve Diğer Kıyamların Başlaması
266                                                                                                             Kıyam Edenler Hilâfeti Tazif Ederken Ehlibeyt İmamları İslâm Hükümlerini İhya Ettiler
269           1. Konu İmam Hüseyin'in (a.s) Şahadetinin Sonucu
271                                                              Yazarlar Ehlibeyt İmamları'nın Ashabının Risale ve Usullerinden Hadisleri Nasıl Almışlardır?
271                                                                                                                                                                   Zarif b. Nasih ve Onun Asıl'ı
273                                                                                                                                                                   Zarif'in Rivayetiyle Diyat Kitabının Senetleri
273                                                              a) Muhaddislerin İmam Sadık'a (a.s) Ulaşan Senetleri
273                                                                                                                     Birinci Mecmuanın Senetleri
273                                                                                                                                                 1- Kuleynî:
274                                                                                                                                                 2- Şeyh Tusî
276                                                                                                                     İkinci Mecmuanın Senetleri
277                                                                                                                                                 1- Zarif'ten İmam Sadık'a (a.s) Kadar Diyat Kitabının Senetleri
280                                                                                                                                                 2- Muhaddislerden Zarif b. Nasih'e Kadar Diyat Kitabının Senetlerinin Şeması
282                                                              b) İmam Rıza'ya (a.s) Kadar Diyat Kitabının Naklindeki Senet Zinciri
283                                                                                                                                      1- İbn Fazzal Diye Meşhur Olan Hasan b. Ali'nin Senedi
283                                                                                                                                      2- Âl-i Yaktin'in Kölesi Yunus b. Abdurrahman'ın Senedi
286                                                                                                                                      3- Hasan b. Cehm'in Rivayeti
289                                                              c) Hasan b. Cehm'in Sened Zinciri
290                                                               Diyat Kitabının İmam Rıza'dan (a.s) Senet Zinciri
291                                                              Konunun Özeti
297                                                              Diyat Kitabının Ravilerinin Tanıtımı
297                                                                                                       1- Şeyh Kuleynî'nin Kâfî Kitabındaki Senedi
297                                                                                                                                                       a) Muhammed b. Cafer b. Muhammed b. Avn el-Esedî
298                                                                                                                                                       b) Muhammed b. Hasan el-Saffar
298                                                                                                                                                       c) Allan Diye Meşhur Olan Ali b. Muhammed b. Eban el-Razî el-Kuleynî
298                                                                                                                                                       d) Muhammed b. Akil el-Kuleynî
298                                                                                                                                                       Sehl b. Ziyad el-Âdemî
298                                                                                                                                                       Sehl b. Hasan b. Zarif
299                                                                                                                                                       Abdullah b. Eyyub b. Raşid el-Zührî
299                                                                                                       2- Şeyh Tusî'nin Senedi
299                                                                                                                                a) Daha Önce Bahsettiğimiz Şeyh Kuleynî'nin Senedi
301                                                                                                                                b) Şeyh Müfid ve Şeyh Saduk Vasıtasıyla Şeyh Tusî'nin Senedi
305                                                                                                                                c) Şeyh Tusî'nin, Hasan b. Fazzal'a ve Ondan da Zarif'e
307                                                                                                       Şeyh Saduk'un Men La Yahzuruhu'l-Fakih Kitabındaki Senedi
312                                                                                                       Senetlerin Karışması ve Birbirine Girmesi
312                                                                                                       Senetlerin Karışması ve Birbirine Girmesi
316                                                              EHLİBEYT EKOLÜNDE MUHADDİSLERİN SENET ZİNCİRLERİNİN EHLİBEYT'E ULAŞMASI
316                                                                                                                                               1- Hocadan Duymak
316                                                                                                                                               2- Hocanın Yanında Okumak
317                                                                                                                                               3- Münavele (Elden Teslim Etmek )
317                                                                                                                                               4- Yazma
317                                                                                                                                               5- İcazet
318                                                                                                                                               6- İlân
318                                                                                                                                               7- Bulmak
319                                                              MUHADDİSLERİN EHLİBEYT İMAMLARI'NA ULAŞAN RİVAYET BAĞLARI
319                                                                                                                               Zarif b. Nasih'in Biyografisi
324                                                              KULEYNÎ DÖNEMİ VE SONRASINDA ÖĞRETİM METODU
324                                                                                                               Necef-i Eşref'te İlim Havzasının Tesi Edilmesinden Sonra
333           2. KONU EHLİBEYT EKOLÜ'NDE HADİS KİTAPLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
335                                                                                  HADİS KİTAPLARININ NÜSHALARINDAKİ BAZI YANLIŞLIKLAR
335                                                                                                                                          1- Yedinci ve On Dördüncü Hadisler
336                                                                                                                                                                               Araştırma ve Karşılaştırmanın Sonucu
336                                                                                                                                          2- Dokuzuncu Hadis
337                                                                                                                                                            Araştırma ve Karşılaştırmanın Sonucu
338                                                                                                                                          3 ve 4- On Yedinci ve On Sekizinci Hadisler
339                                                                                                                                          a) On Yedinci Hadis
339                                                                                                                                                             Karşılaştırmanın Sonucu
340                                                                                                                                          b) On Sekizinci Hadis
340                                                                                                                                                               Karşılaştırmanın Sonucu
341                                                                                  EHLİBEYT İMAMLARI'NIN, HADİSLERİ TANIMAK İÇİN BELİRLEDİĞİ ÖLÇÜLER
341                                                                                  EHLİBEYT İMAMLARI'NIN, HADİSLERİ TANIMAK İÇİN BELİRLEDİĞİ ÖLÇÜLER
347                                                                                  ÂLİMLERİN HADİSLERİ TANIMADAKİ ÖLÇÜLERİ
351           3. KONU HADİS KİTAPLARINI DEĞERLENDİRMEDE İKİ EKOLÜN GÖRÜŞÜ
353                                                                                  Hifalet Ekolünde Hadis Kitapları
354                                                                                  Ehlibeyt (a.s) Ekolünde Hadis Kitapları
356                                                                                  EHLİBEYT EKOLÜ ULEMASI FIKIHTA VE HADİSLERİ TANIMADA GEÇMİŞTEKİLERE KÖRÜ KÖRÜNE UYMAZLAR
358                                                                                  SÜNNET-İ NEBEVÎ'DEN FIKHÎ HÜKÜMLERİN İSTİNBATI
358                                                                                                                                         Dört Hadis Kitabının Değerlendirilmesi
359                                                                                                                                         Meçhul Bir Kimsenin Söylediği Söz
359                                                                                                                                         Ehlibeyt Ekolü Fakihlerince Sahih Hadisler
361                                                                                  HİLÂFET EKOLÜ HADİSLERİNİN EHLİBEYT EKOLÜ TAKİPÇİLERİ ARASINDA YAYILMASI
362                                                                                                                                                                      Ehlibeyt Ekolü Âlimlerinin İlmî Emanete Riayetleri
365                                                                                  DÖRDÜNCÜ VE BEŞİNCİ BÖLÜMLERİN ÖZETİ
367                                                                                  SON SÖZ
369                                                                                          Müslümanlar Nasıl Kendilerine Geldiler?
370                                                                                  ALLAH VE RESULÜ, İMAM HÜSEYİN'İ DİNİ İHYA ETMEK İÇİN HAZIRLAMIŞTI
370                                                                                  ALLAH VE RESULÜ, İMAM HÜSEYİN'İ DİNİ İHYA ETMEK İÇİN HAZIRLAMIŞTI
376                                                                                  İMAM HÜSEYİN (A.S) DÖNEMİNDE MÜSLÜMANLARIN DURUMU
379                                                                                  İMAM HÜSEYİN'İN (A.S) HEDEFİ, ŞİARI VE YOLU
383                                                                                                                                    İmam (a.s) Hücceti Tamamlamak İçin Kûfelilerin Davetini Kabul Etmiştir
385                                                                                                                                    İmam (a.s) Hücceti Tamamlamak İçin Irak'a Gitti, Akiloğulları'nın Sözünün Etkisiyle Değil
386                                                                                  İMAM HÜSEYİN'İN (A.S) KIYAM TARZININ HİKMETİ
400                                                                                  İMAM HÜSEYİN'İN (A.S) ŞAHADETİNİN ETKİLERİ
402                                                                                  EHLİBEYT İMAMLARI NÜBÜVVET MİRASLARINI ELDEN ELE TESLİM ETMİŞLERDİR
402                                                                                                                                                              İmam Seccad (a.s) Nübüvvet Miraslarını İmam Bâkır'a (a.s) Teslim Ediyor
405                                                                                                                                                              Fakihler İmam'ın (a.s) Temsilcisi Olarak Tebliğ Görevini Üstlenmişlerdir

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar