Ahlak ve İrfan

Evlat Eğitimi

Evlat Eğitimi 208 Sayfa
Yayınevi : el-Mustafa Yazar : Dr. S. Ali Hüseynîzade

Eğitimin ne kadar önemli ve gerekli olduğunu herkes kabul etmektedir. Bunda hiç kimsenin en ufak bir şüphesi yoktur. Kitapların nazil olması, resullerin görevlendirilmesi insanın eğitimi ve hidayeti içindir.

Özellikle İslamiyet çocukluk çağında eğitimin üzerinde fazlasıyla durmuş, bunu ebeveynlerin vazifelerinden ve evlatların haklarından biri saymıştır. Evlat hakkındaki ayetlere ve rivayetlere genel olarak bakıldığında, İslâmi düşüncede evlatlara ve evlatların konumlarına İslâm'ın nasıl baktığına ulaşılabilir. Bu bakışın evlat eğitiminde önemli bir rolü vardır.

İslam dininde evladı tanıtmak için çeşitli ayetler ve rivayetler vardır. Bunlardan evlatların ebeveynler yanında İlâhi nimetler oldukları, aynı diğer İlâhi nimetler gibi hem onlardan doğru şekilde istifadeyle kendilerinin ve onların tekamül ve hidayet yolunda fayda sağlayabileceği, hem de onlardan doğru şekilde istifade etmeyerek kendilerini ve onları zillet toprağına bulayabileceği anlaşılmaktadır. Zira Kur'ân-ı  Kerim'in buyruğuna göre evlat ta mal-mülk ve diğer nimetler gibi, insanın imtihanı için bir vesiledir.

"Mallarınızın ve çocuklarınızın aslında bir sınama olduğunu ve büyük ecrin Allah katında olduğunu bilin."

Evlat Eğitimi

13 Önsöz
13        Araştırma Yeri
16        Projenin Hedefleri
17        Projenin Aşamaları
19        Projenin Özellikleri
23                                          Birinci Konu: Sözcük Tanıma
23                                                                        1- Siyer (sîre)
25                                                                        2- Sünnet
26                                                                        3- Eğitim (Terbiye)
27                                                                        4- Ehl-i Beyt (a.s) ve İsmet
29                                                                        5- Peygamber (s.a.a) ve Ehl-i Beyt’in (a.s) Eğitimsel Siyeri
30                                          İkinci Konu: Siyerin İtibarı ve Delil Oluşu
32                                          Üçüncü Konu: Siyer Kaynakları ve İspat Yolları
32                                                                                               1- Kur’ân-ı Kerim
33                                                                                               2- Haber
36                                                                                               3- Tarih
37                                          Dördüncü Konu: Siyerin İşlevleri ve İşaret Ettikleri
37                                                                                                     1- Fıkhî-Usûlî Bakış
42                                                                                                     2- Eğitimsel Bakış
53                                                        Evlat Eğitiminin Önemi ve Zarureti
57                                                        Ayetlerde ve Rivayetlerde Evlat
60                                                        Evlat Eğitiminde Tesir Eden Etkenler
64                                                        Evlat Eğitiminde Ortam Hazırlayıcı Etkenler
64                                                                                                       a) Doğumdan Önce Ortam Oluşturan Etkenler
77                                                                                                       b) Doğumdan Sonra Ortam Oluşturan Etkenler
99                                                        Bölüm Özeti
104                                                                1- Çocuğa Sevgi
113                                                                                 Çocuğa Sevgi Hakkında Bazı Noktalar
116                                                                2- Emniyetin Sağlanması
121                                                                3- Çocuğun Saygınlığı ve Yüceliği
123                                                                                                         Çocuğa Saygı Göstermenin ve Onu YüceltmeninEğitimsel Etkileri
126                                                                                                         Çocuğa saygı Gösterme ve Onu Yüceltme Üslupları
133                                                                4- Çocukla Oyun
138                                                                                Çocuk Eğitiminde Oyunun Rolü ve Önemi
142                                                                                Çocukların Oyunu Hakkında Bazı Noktalar
145                                                                Bölüm Özeti
149                                                     a) Evlat Eğitimi Usûlü
149                                                                              1- Çocuğun Özgürlüğü
151                                                                              2- Gözlem ve Gözetim
159                                                                              3- Eşitliğe Riayet Etmek ve Ayrımcılıktan Kaçınmak
165                                                                              4- Katılık ve Kabalığa Karşı Yumuşaklık ve İncelik
167                                                     b) Evlat Eğitimi Yöntemleri
167                                                                                  1- Doğruluk ve Sadakat
171                                                                                  2- Ödül ve Takdir
172                                                                                  3- Sapma Ortamını Kaldırmak
175                                                                                  4- Emretme ve Yasaklamadan Kaçınma
178                                                                                  5- Kusur Bulma ve Sitemden Kaçınma
181                                                                                  6- Fiziksel Cezadan Kaçınmak
184                                                     Bölümün Özeti
187                                       1- Evladın Öğreniminin Önemi
191                                       2- Öğretimin İçeriği
191                                                                a) Okuma Yazma Öğretimi
192                                                                b) Kur’ân Öğretimi
193                                                                c) Âdâp Öğrenimi
196                                                                d) Fıkıh ve Hadis Öğretimi
197                                                                e) Hikmet Öğretimi
201                                       Bölümün Özeti
203 Kaynaklar

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • Sorular ve Fetvalar c.2

    Ayetullah Hameneî, fıkhî meseleler, özellikle çağımızın öne çıkardığı soru ve sor ...
  • Son Vasi Hz.Mehdi

    Zamanın imamı Hz. Mehdi’nin (af) hedef ve ülkülerini bilmek ve ona yardım için hazırlıklı olma ...