Edebiyat ve Şiir

Gülzar-ı Hüseynî

Gülzar-ı Hüseynî 640 Sayfa
Hazırlayan : Musa Aydın Yayınevi : Kevser

Tarih boyunca Aşurai değerlerin ve Hüseyni mesajların yaşatılması ve insanlara ışık tutmasını sağlamak için Ehlibeyt'in ve dostlarının istifade ettikleri en etkili vesilelerden biri de şiir sanatıdır. Bu yeteneğe sahip şairler sürekli Ehlibeyt İmamları tarafından teşvik edilmiş, ödüllendirilmiş, ayrıca büyük sevaplar alacakları vaat edilmiştir.

Elinizdeki bu mütevazi çalışma işte bu kutsal sünneti devam ettirip yaşatmak ve Hüseynî mektebin İlahi mesajlarını insanlara ulaşmasına küçük bir katkıda bulunma amacıyla geçmiş ve günümüz şairlerin Hüseyni nidalarından ve ruhu okşayan, göz yaşartan, gönlü nurlandıran nefeslerinden seçilerek derlenmiştir.

Gülzar-ı Hüseynî

5 Takdim
11                       Ol Menem / Fuzulî
11                       Ey İlâhî Şehitler / Mevlana Celaleddin Rumi
12                       Evliyâlar Serçeşmesi / Yunus Emre
13                       Âşıkların İmamı / Muhammed İkbal Lahorî
16                       Hasan, Hüseyin Aşkına / Teslim Abdal
16                       Şâh-ı Şehîdân / Sâfi
18                       İmam Hüseyn / Âşık Esirî
19                       İmâm Hüseyin
20                       Biz Tâbi-i Hüseyin'iz / Hasan Basrî Taptık Baba
21                       Aşkın Velâyeti / Hüseyin Yalçın
22                       Aşkın Zaferi / Hüseyin Yalçın
24                       Aşkın Macerası / Hüseyin Yalçın
27                       Diyalog / Musa Aydın
29                       Sırr-ı Hak / Musa Aydın
30                       Şehîd-i Kerbelâ / Musa Aydın
32                       Dilim / Musa Aydın
32                       Kalem / Musa Aydın
32                       Meş'ale / Musa Aydın
33                       Ey Hüseyn! / Musa Aydın
38                       Yâ Zeynep / Musa Aydın
39                       Senâ ve Selâm / Musa Aydın
41                       Biz / Musa Aydın
43                       Dönmem Vallahi / Musa Aydın
44                       Aşura / Muhammed Rıza Hekimî
46                       Kerbelâ Yolcusu / Tirimmâh b. Adiy
46                       Kimdir Hüseyn / Cafer Bayar
48                       Şehîd / Cafer Bayar
48                       Şehîd / Cafer Bayar
49                       Canların Kâbe'si / Cafer Bayar
50                       Ey Muhammedî Mesajın Havarisi / Muhammed Alperen
51                       Ey Şehid / Yaşar Topkaya
52                       Selâm Olsun / Yaşar Topkaya
53                       Hüseyn'edir Özlemim / Yaşar Topkaya
55                       Kıblegâhımız / Yaşar Topkaya
56                       Canlandırdı Kur'ân'ı / Yaşar Topkaya
57                       Hüseyn Hüseyn Canım Hüseyn / Velayet Aytan
59                       Nur Gördüm / Velayet Aytan
60                       Ne Güzel Uymuş / Velayet Aytan
61                       Kerbelâ Şehidi İmâm Hüseyin / Velayet Aytan
62                       Ali Kızı / Velayet Aytan
63                       Kerbelâ Destânı / İsmail Aykanat
66                       Kurbân Olurum / Ali Avni
68                       Unutmadım Ey Hüseyn / Ali Avni
70                       İmam Mesajını Verdi Duydun Mu? / Mehmet Demirer
72                       Hakla Batıl Kavgasıdır Kerbela / Mehmet Demirer
74                       Hazreti Hüseyin / Duran Akbudak 74
75                       Hüseyn'ime / Murat İnan
79                       Ehlibeyt Nuru / Kadir Kaya
81                       Çeker Mi? / Kemal Kemahlı
82                       Hakka Can Verendi İmam Hüseyin / Kızılgül
83                       Hüseyin'i Bilmek / Türkmenoğlu
87                      Yâ Rab / Fuzulî
88                      Muharremd'ir / Fuzulî
88                      Matem / Fuzulî
89                      Ey... Hüseyn / Fuzulî
89                      Mazlûm-i Deşt-i Kerbelâ / Fuzulî
90                      Mâcerâ-yı Kerbelâ / Hıfzî
92                      Bugün Mâh-ı Muharrem'dir / Zahmî
93                      Hüseyn-i Kerbelâ / Kâzım Paşa
94                      Düştü Hüseyn Atından / Kâzım Paşa..
95                      Eyyâm-ı Mâtem / Kemterî
99                      Canlar Kerbelâ'ya Çevirdi Yönü / Ferhad Abdal
99                      Bu Gece / Şemsî
102                      Ağla Matemdir Muharrem'dir Bugün / Sezaî
104                      Mersiyye-yi İmâm Hüseyin / Kemalî
107                      Mâh-ı Muharrem / Cevabî
107                      Nûr-i Çeşm-i Mustafâ / Seher Abdal
111                      Âh Hüseyin / Fedâî
112                      Zar Eder Ağlar / Fedâî
113                      Hüseyn'e Doğru / Pir Sultan Abdal
113                      Şah Hüseyn'e / Pir Sultan Abdal
114                      Gelin Canlar Bir Olalım / Pir Sultan Abdal
115                      Ah u Zarım Kerbela / Engunî
116                      Gidelim Hüseyn'e Gönül / Haydar
117                      Yâ Hüseyn / Arif
117                      Ağlar / Seyyid Muhammed Hüseyin "ŞEHRİYAR
121                      Sakife'den Kerbela'ya / Hüseyin Yalçın
131                      Aşkın Vedası / Hüseyin Yalçın
133                      Kılıçların Aşkı / Hüseyin Yalçın
135                      Zeyneb'in Macerası / Hüseyin Yalçın
148                      Hançer Yarası / Hüseyin Yalçın
149                      Hüseyn'im / Hüseyin Yalçın
151                      Güzeller Kerbelâ'sı / Hüseyin Yalçın
153                      Şehâdet Kervanı / Hz. Zeynep
153                      Kurbangâh / Musa Aydın
154                      Selâm / Musa Aydın
156                      İmam Hüseyin / Musa Aydın
158                      Ağlıyorum / Musa Aydın
161                      Elveda / Musa Aydın
162                      Kalk Ayağa Ey Teşne Leb / Musa Aydın
164                      Ey Ay! / Musa Aydın
166                      Kerbelâ / Musa Aydın
167                      Hüseyn Cân / Musa Aydın
168                      Zeynep Ana / Musa Aydın
169                      Elveda Zeyneba / Musa Aydın
170                      Ey Kasım / Musa Aydın
171                      Rukayye / Musa Aydın
172                      Erbein / Musa Aydın
175                      Erbein Geldi Yine / Musa Aydın
177                      Lanet / Musa Aydın
178                      Nur-i Hak / Cafer Bayar
179                      Kerbelâ'ya Muhtasar / Ali Avni
180                      Ya Rab / Ali Avni
180                      Dâsıtân-ı Eyyâm-ı Âşûrâ / Veysel Menekşe
185                      O Şâh-ı Mazlûm'a Acımadın Mı?! / Mehmet Demirer
187                      Hüseyin'e Kara Bağlar / Mehmet Demirer
188                      Kerbela'yı Göreni / Mehmet Demirer
189                      Kerbela Da Kıyamda / Mehmet Demirer
190                      Kerbela Dendiğinde / Mehmet Demirer
192                      Yetmiş Üçe Adayım / Mehmet Demirer
195                      Erbein'de Gelirim / Mehmet Demirer
196                      Şahgül / Seyyid Mehdi Şucaî
197                      İmâm Hüseyin / Mithat İnci
198                      Can Hüseyn / Ramazan Pektaş
199                      Kerbela'da İmam Hüseyin / Velayet Aytan
201                      Ağlar / Velayet Aytan
202                      Ağlaram / Velayet Aytan
203                      Ali Ağlar, Zehra Ağlar / Velayet Aytan
204                      Başın Sağ Olsun / Velayet Aytan
206                      Ey Can Hüseyn'im / Velayet Aytan
207                      Zeyneb'in / Velayet Aytan
208                      Hüseyn'im / Velayet Aytan
210                      Kerbela'da / Velayet Aytan
211                      Kurtuluş Gemisi / Velayet Aytan
212                      Saki / Ali Kıran
213                      Feryad / Ali Kıran
214                      Zeyneb-i Kubra / Ali Kıran
215                      Rugeyye Mersiyesi / Ali Kıran
217                      Hikmeti Kerbela'nın / Yaşar Topkaya
217                      Şikâyetname / Yaşar Topkaya
218                      Kerbela / Yaşar Topkaya
219                      Kerbela Çiçekleri / Yaşar Topkaya
220                      Ağlasam / Yaşar Topkaya
222                      Zeynep'ti O / Yaşar Topkaya
224                      Kerbela'da Matem / Mithat İnci
225                      Gülümü Kaybettim / Ali Can Görel
227                      Hüseyn İçin / Demir Doğan Kandemir / Keskinli Yetimî)
227                      Şehid Hüseyn İçin / Demir Doğan
228                      Hz. Hüseyn'e Mersiye / Demir Doğan Kandemir
229                      Ağla Gözüm Ağla / Demir Doğan Kandemir
230                      Aşk Meydânı / Nurettin Dülger
231                      Geldim / Fevzi Güner
232                      Fatıma'nın Şulesi / Hüseyin Ali
234                      Hançer Yarası / Mehemmed
236                      Fâtıma Gül Goncaları / Mustafa Tolunay
237                      Hasan-ı Müctebâ Yâdıgârı / Behzat
238                      Bir Vurdu Yüreğim / Hüseyin Battaloğlu
240                      Bir Hüseyn Oluyorum / Hüseyin Battaloğlu
241                      Hep Senin Dertlerin İmam Hüseyin / Demani
242                      Düşüm / Kemal Kemahli
243                      Fırat'ın Gözyaşları / Hasan Atam
244                      Gözyaşı / Kadri Çelik
247                      Kerbela'nın Ateşinde Yanarken / Hasan Ulusoy
251                      Kalk Ayağa Muhammed / Tahsin Gelver
252                      Kerbelâ'yı Tanıyoruz / Kemal Can
254                      Kerbelâ Çocuğu / Kemal Can
255                      Âşûrâ / Umran İldeniz
261                       Âşıkların Miracı / Musa Aydın
262                       Ben Hüseyn'im / Musa Aydın
264                       Ey Kerbelâ / Musa Aydın
265                       Hak Kahramanı / Musa Aydın
267                       Hüseyn / Musa Aydın
268                       Hüseyn, Hüseyn, Hüseyn, Hüseyn / Musa Aydın
274                       Ya Rab / Musa Aydın
276                       Yaralandım Bacı Zeynep / Musa Aydın
277                       Zehrâ Gülü / Musa Aydın
278                       Zeyneb'em / Yaşar Topkaya
278                       Ağlasam / Ali Can Görel
280                       Ali Ekber'im / Ali Kıran
281                       Küçük Kurban / Ali Kıran
282                       Ya Ebu Fazıl Meded / Ali Kıran
283                       Sırr'ul-Vefa / Cafer Bayar
284                       Ebelfezl / Velayet Aytan
285                       Kundağı Esğerim'in / Velayet Aytan
288                       Ey Kerbela Peygamberi / Velayet Aytan
289                       Ya Hüseyn Can / Mehmet Soyuk
290                       Yerde Yatma Yaralısan / Zakir
291                       Minik Asker / Cafer Önkuzu
292                       Hüseyn Eba Abdillah / Efgan Usta
294                       Bugün Âşûrâ Günü / Ersan Baydemir
295                       Elvedâ / Ersan Baydemir
298                       Hüseyn Bir Mekteb / Ersan Baydemir
299                       Kerbelâ Şehidi Hüseyn / Ersan Baydemir
301                       Haydar Gülü / Hüseyin Yalçın
302                       Men Aşiq-i Divâneyem / Hüseyin Yalçın
304                       Aşkımın Kâbe'si / Hüseyin Yalçın
304                       Allah-u Ekber / Hüseyin Yalçın
306                       Cennet-i A'lâ / Hüseyin Yalçın
308                       Ebedî Bir Hakikat / Hüseyin Yalçın
310                       Ey Diyâr-ı Aşk u Belâ / Hüseyin Yalçın
312                       Senin Aşkın Ağa Hüseyn / Hüseyin Yalçın
313                       Kerbelâ Ey Kerbelâ / Hüseyin Yalçın
314                       Kıble-yi Âşikân / Hüseyin Yalçın
316                       Vâdi-yi Aşk / Hüseyin Yalçın
318                       Sen Şehâdet Mektebisin / Hüseyin Yalçın
319                       Şehid'in Destanı / Hüseyin Yalçın
321                       Ya Mazlum-i Kerbelâ / Hüseyin Yalçın
322                       Mevlâ / Hüseyin Yalçın
324                       Kerbubelâ Âşığı / Hüseyin Yalçın
325                       Soldu Güller / Hüseyin Yalçın
326                       Kefensiz / Hüseyin Yalçın
326                       İntizar / Hüseyin Yalçın
328                       Sefir-i Aşk / Hüseyin Yalçın
329                       Zeyneb'in Kurban! / Hüseyin Yalçın
332                       Aşkın Manzumesi / Hüseyin Yalçın
335                       Divane / Hüseyin Yalçın
336                       Emme Can Zeynep / Hüseyin Yalçın
337                       Zeyneb'em Men / Hüseyin Yalçın
338                       Zeynep Ana / Hüseyin Yalçın
339                       Zeynep Perişan / Hüseyin Yalçın
340                       Menim Eşgim / Hüseyin Yalçın
341                       İmdada Gel Gardaş / Hüseyin Yalçın
343                       Men Ali Ekber'em / Hüseyin Yalçın
344                       Laylay Eli Can / Hüseyin Yalçın
345                       Laylay Rugeyye'm / Hüseyin Yalçın
346                       Edriknî Yâ Mehdi / Hüseyin Yalçın
347                       Esğer'im / Belgin Yalçın
348                       Ey Hüseyn Canem
348                       Bacı Zeynep
350                       Ekber'im
351                       Meni Derk Eyle Ağa Can Verirem
351                       Rugeyye'ye Selâm Ola
355                       Konu Fihristi

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • Mizan’ul Hikmet 12. Cilt

    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Mizan’ul-Hikmet (hikmetin ölçüsü) benim ...
  • Salih Evlat

    Şeyh Fazlullah, Meşrutiyet Dönemi'nde idam edilen büyük müçtehitlerdendi. Ne var ki ay ...