Tarih

Hüseyni Kıyam ve Akıl

Hüseyni Kıyam ve Akıl 224 Sayfa
Yayınevi : Kevser Yazar : Ayetullah Abdullah Cevadî Amulî

Elinizdeki iki bölümden oluşan eserin ilk bölümünde Hüseynî yöntemin yüce Peygamberimizin ve geçmiş peygamberlerin özellikle Hz. İbrahim'in yöntemi ile aynı olduğu ele alınmıştır. İkinci bölümde ise tüm ilâhî kıyamlar gibi Hz. Hüseyin'in kıyamının da asıl hedefinin insan aklının olgunlaşmasını ve filizlenmesini sağlamak olduğu açıklanmış, ardından aklın tanımı, aklın işleyiş niteliği, aklî hayat, aklın kemalinin nelerle sağlanacağı, peygamberlerin bu husustaki misyonları, aklı tutsak etmek isteyenlerin girişimleri ve yöntemleri, aklın filizlenmesinde Hüseynî (a.s) kıyamın etkisi, dinin filizlenmesi için Hüseynî (a.s) eserin sürdürülmesi gerektiği gibi konular ele alınmıştır.

Hüseyni Kıyam ve Akıl

11                          Hüseynî (a.s) Yöntem
12                                                 Yüce Peygamber’in Yöntemi
18                                                                              Toplumu Çok Sabırlı ve Çok Şükredici Kılma Gayreti
20                                                 Nebevî (s.a.a) Yol İle İbrahim-i Halil (a.s) Yolunun Aynılığı
24                                                 İbrahim-i Halil (a.s) Yolunda Şehadet Aşkı
32                                                 İslâm Ümmetinin Her Yönlü Islahı
49                                                                                       İmam Hüseyin’in (a.s) Müminler Emiri Ali’ye (a.s) İktida Etmesi
46                                                 İmam Hüseyin (a.s); Hak ve Batılın Ölçüsü
54                                                 Hüseynî (a.s) Kıyamın Temeli
64                                                 Hakkın Zaferinin Sürekliliği
74                                                 İslâmî Cihadın Örneklemesi
85                                        1- Aklın Filizlenmesi
85                                                              İlim ve Amel İlişkisi
87                                                              Aklın Tanımı
88                                                              Aklın İşleyiş Niteliği
89                                                              Aklın Kemali
91                                                              Aklî Hayat
93                                                              İlim Işığında Aklın Filizlenmesi
96                                                              Vahiy Işığında Aklın Filizlenmesi
98                                                              Vahye İhtiyaç Duyulmadığı Düşüncesi
101                                        2- Aklı Filizlendirenler
101                                                                 İlâhî Önderlerin Görevi
105                                                                 İlâhî Önderlerin Özellikleri
105                                                                                                  1- Eylemsel ve Öznel Güzellik:
107                                                                                                  2- Sarsılmaz Azim:
110                                                                                                  3- Yaşarken Öncülükle Önderlik:
114                                                                                                  4- Ölüm Sonrasında Cezbeye Kurulu Önderlik:
115                                                                 Aklı Filizlendiren Ögeler
121                                        3- Aklın Filizlenmesi Karşıtlarının Girişimleri
121                                                                                             1- Aklı Tahrip Etmek
123                                                                                             2- Dini Esir Almak
126                                                                                             3- Din Satıcılığı
129                                                                                                                   Dinin Esir Edilmesinde Münafıkların Rolü
131                                                                                                                   Emevîlerin Aleyhte Propagandaları
135                                        4- Hüseynî Kıyam ve Aklın Filizlenmesi
135                                                                                  İmam Hüseyin’i (a.s) Tanımak
135                                                                                                                   1- İmam Hüseyin’in (a.s) Hayatında Risalet Eserlerinin Zuhuru
138                                                                                                                   2- İmam Hüseyin’in (a.s) Hayat Aşamaları
141                                                                                  Muaviye Döneminde İmam Hüseyin’in (a.s) Stratejisi
141                                                                                                                                         1- Tevhid Öğretilerini Yayma
146                                                                                                                                         2- Bilinçli İbadete Çağrı
148                                                                                  İmam Hüseyin’in (a.s) Muaviye Döneminde Kıyam Etmemesinin Nedeni.
151                                                                                  Kıyam Zamanının Gelip Çatması
153                                                                                  Can Feda Etmenin Koşulları
158                                                                                  Makul ve Makbul Ümide Dayalı Kıyam
160                                                                                  Aşk ve Akıl Cihadı
163                                                                                  İmam Hüseyin’in (a.s) Sarsılmaz Azmi
167                                                                                  Peygamberler Varisi İmam Hüseyin (a.s)
169                                                                                  Dini Özgürleştirmenin Ağır Bedeli
172                                                                                                                        Şehitler Efendisi (a.s) Lakabı
174                                                                                                                        Şehadet Nimeti
177                                                                                  İmam Ali’nin (a.s) Kerbela Vakıasından Haber Vermesi
179                                        5- Aklın Filizlenmesinde Hüseynî (a.s) Kıyamın Etkisi
179                                                                                                  1- Âşikane Amacın İhyası
182                                                                                                  2- İzzet ve Kerametin İhyası
184                                                                                                                                 İzzet ve Kerametin Kaynağı
186                                                                                                  3- Namazı İkame Etme
189                                        6- Dinin Filizlenmesi İçin Hüseynî (a.s) Eserin Sürdürülmesi
189                                                                                                           Hüseynî (a.s) Devrimin Kalıcılık ve Ebedilik Sırrı
193                                                                                                           Kıyamın Canlılığını Korumanın Yolları
193                                                                                                                                                         1- Erbain Ziyaretine Önem Vermek:
200                                                                                                                                                         2- İmam Hüseyin’e (a.s) Ağlamak:
201                                                                                                                                                         3- İmam Hüseyin’in (a.s) Kanının Bedelinin Alınması:
203                                                                                                           Hüseynî (a.s) Kıyamı Sürdürme Koşulları
203                                                                                                                                                          1- Dünyayı Terk Etme
206                                                                                                                                                          2- Ehlibeyt (a.s) Sevgisi
208                                                                                                           Hüseynî (a.s) Kıyamın Bekasında İmamzâdelerin Rolü
209                                                                                                                                                                     Genç Neslin Sapma Tehlikesi
212                                                                                                           Hatırlatma:
213                                                                                                           Ortak Aklın Filizlenmesinde Dinî Merkezlerin Rolü
220                                                                                                           Aklın Filizlenmesinde Din Bilginlerinin Görevi
220                                                                                                                                                           1- Bilgi Doğrultusunda Amel
221                                                                                                                                                           2- Bidat ve Hurafeye Karşı Mücadele

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar