Tarih Hz. Hasan

Hidayet Önderleri İmam Hasan c.4

Hidayet Önderleri İmam Hasan c.4 292 Sayfa
Yazar : Komisyon Yayınevi : Kevser

Tarihin başlangıcından itibaren bütün çağlar ve yüzyıllar boyunca peygamberler ile onların vâsileri, ilâhî hidayet meşalesini elden ele taşımışlardır. Yüce Allah kullarını hiçbir yerde, hiçbir zaman hidayete ileten bir hüccetsiz, doğru yolu gösteren bir mürşitsiz ve aydınlatıcı ışıksız bırakmamıştır.

Ehl-i Beyt, Peygamberimizin (s.a.a) Allah’ın emri ile kendinden sonra ümmetin önderliğini üstlenmek üzere tanıttığı en hayırlı kimselerdir.

“Ben size iki değerli emanet bırakıyorum. Bunlara sarıldığınız takdirde kesinlikle sapıtmazsınız. Bunlar Allah’ın kitabı ile benim Ehl-i Beyt’imdir. Bunlar Havuz’da yanıma gelinceye kadar birbirlerinden asla ayrılmayacaklardır.”

Ehl-i Beyt’in hayat çizgisi, Hz Peygamber (s.a.a) döneminden sonraki İslâm’ın gerçek çizgisini yansıtır. Onların hayatlarını kapsamlı biçimde incelemek, köklü İslâm hareketinin kapsamlı bir portresini gözler önüne serer.

Bu hususta Dünya Ehl-i Beyt Kurultayı’nın, Şia’nın düşünürlerinden oluşturduğu bir komisyon aracılığıyla hazırlattığı “Hidayet Önderleri” unvanıyla 14 ciltten oluşan ve konusunda kaynak olan dev çalışması şayan-ı teveccühtür.

Ehl-i Beyt hareketi hakkında bu inceleme, elçilerin sonuncusu Abdullah oğlu Muhammed Mustafa (s.a.a) ile başlayıp, vâsilerin sonuncusu ve beklenen Mehdi Muhammed b. Hasan Askerî (a.s) ile son buluyor.

Elinizdeki bu kitapta, Resulullah'tan (s.a.a) sonra Ehl-i Beyt İmamları'nın ikincisi ve hidayet önderlerinin dördüncüsü olan Hasan Müçteba'nın (a.s) hayatı incelenmiştir.

Hidayet Önderleri İmam Hasan c.4

7 Takdim
29                İMAM Hasan'ın (a.s) kişiliğinden yansımalar
29                                                                İmam Hasan'ın Kur'ân'daki Konumu
33                                                                İmam Hasan'ın Peygamberimiz Nezdindeki Konumu
34                                                                İmam'ın Çağdaşları Nezdindeki Konumu
39                                                                İmam'ın Bilginler ve Tarihçiler Nezdindeki Konumu
43                İMAM HASAN'IN KİŞİLİğinden görünümler
43                                                              İbadeti
46                                                              Yumuşak Huyluluğu ve Affediciliği
47                                                              İmam Hasan'ın İyilikseverliği ve Cömertliği
50                                                              İmam'ın Alçakgönüllülüğü ve Zühdü
55                İmam Hasan'ın (a.s) Doğumu
55                                             Doğum Tarihi
55                                             Doğumu
56                                             Doğum Törenleri
57                                             Süt Emmesi
57                                             Künyesi ve Lakapları
58                                             Yüzük Kaşındaki Yazı
58                                                                      Dış Görüşünü, Fizikî Özellikleri
61                İmam Hasan'ın (a.s) Hayatının AŞamaları
63                Dedesi ve Babası himayesinde İmam hasan
63                                                         Resulullah Döneminde İmam Hasan
67                                                         Mübahele Günü ve Kanıtladıkları
68                                                                                              Birinci Sonuç: Canlı Örnek
69                                                                                              İkinci Sonuç: Risaletin Hizmetinde
71                                                                                              Üçüncü Sonuç: Karşılaşılması Gerekli Olan Siyasetler
75                                                         İmam Hasan ile İmam Hüseyin'in Sakif'e Yazılan Mektuba Şahitlikleri
76                                                         Hasan ile Hüseyin'in Rıdvan Biati'ne Katılmaları
77                                                         Hasan ile Hüseyin İmamdırlar
79                HALİFELER DÖNEMİNDE İMAM HASAN (a.s)
79                                                        Ebu Bekir ve Ömer Döneminde
80                                                                                     İmam Hasan ile Hüseyin ve Fedek Hurmalığı
81                                                                                     İmam Hasan'ın Ebu Bekir'e İtirazı
81                                                                                     İmam Hasan ve Bedevînin Soruları
83                                                                                     İmam Hasan (a.s) Şûra'da
84                                                        Osman Döneminde
84                                                                        İmam Hasan ve Ebuzer ile Vedalaşma
86                                                                        İmam Hasan Fetihlere Katıldı Mı?
92                                                                        İmam Hasan ve Osman'ın Kuşatılması
97                                                                        İmam Hasan Bu Olay Sırasında Yaralandı Mı?
98                                                                        İmam Hasan, Osman Taraftarı Mıydı?
103                                                        İmam Ali İktidarında İmam Hasan
103                                                                                           İmam Ali'ye (a.s) Biat Edilmesi
109                                                                                           İmam Ali'nin Kûfe'den Destek İstemesi
111                                                                                           İmam Hasan'ın Elçiliği
116                                                                                           Basra'da Çatışma ve İmam Hasan'ın Konuşması
118                                                                                           İmam Ali (a.s) Cemel Savaşı'ndan Sonra Kûfe'de
118                                                                                           İmam Hasan'ın (a.s) Hutbesi
119                                                                                           İmam Ali'nin Muaviye'ye Karşı Savaşa Hazırlanması
121                                                                                           Sıffin Savaşı'nda
123                                                                                           Bu Genci Benden Uzak Tutun
123                                                                                           İmam Hasan ve Hakemiyet Olayı
126                                                                                           İmam Ali'nin, Oğlu Hasan'a Vasiyeti
131                                                                                           Nehrevan ve İmam Ali'ye Suikast
132                                                                                           İmam Ali'nin Şahadet Gecesi
133                                                                                           İmam Hasan Yaralı Babasının Yanında
137                                                                                           İmam Ali'nin Son Vasiyetleri
139                                                                                           İmam Ali'nin, Oğlunu Halifeliğe Ataması
140                                                                                           Yüce Dost'un Yanına
140                                                                                           İmam'ın Toprağa Verilmesi
145                   İmam Hasan Dönemi
155                   İMAM HASAN'IN Biatten barışa kadar Takındığı Tutumlar ve Uygulamalar
155                                                                                              Babasının Şehit Olduğu Gün Yaptığı Konuşma
157                                                                                              İmam Hasan'a Biat Edilmesi
157                                                                                              İmam Hasan'ın Babasının Katilini Cezalandırması
158                                                                                              İmam Hasan'ın Cihadı
163                                                                                              Muaviye'nin Irak'a Yönelik Hareketi ve İmam'ın Tutumu
166                                                                                                                                                      Kalleşliğe Karşı Yadırgama
168                                                                                                                                                      İmam'ın Ordusundaki Çelişik Akımlar
170                                                                                                                                                      İmam'ın Ordusunun Öncüleri
171                                                                                                                                                      Ordu Komutanının İhaneti
174                                                                                                                                                      Orduda İhanetlerin Devam Etmesi
180                                                                                              İmam'a Suikast Girişimi
182                                                                                              İmam Hasan'ın Tutumu
185                   BARIŞ, SEBEPLERİ VE SONUÇLARI
185                                                   Hücceti Tamamlama
187                                                   Barışın Kabul Edilmesi
187                                                                            Barış Antlaşmasının Maddeleri
190                                                   İmam Hasan'ın Sözleri Işığında Barışın Sebepleri
194                                                                                                             Barış Etkenleri İle İlgili İki Analiz
194                                                                                                                                                       Birinci Analiz
197                                                                                                                                                                     İkinci Analiz
203                                                                                                             Barışın Sebepleri İle İlgili Sözün Özü
207                   Barış sonrası
207                                   Kûfe Toplantısı
209                                   Barış Karşıtları
209                                                        a) Kays b. Sa'd b. Ubade
211                                                        b) Hücr b. Adiyy
212                                                        c) Adiyy b. Hatem
212                                                        d) Museyyeb b. Necebe ve Süleyman b. Surad
213                                   Medine'ye Dönüş
215                                   İmam Hasan'ın İlmî ve Dinî Merciiyeti
215                                                                             İmam'ın Medresesi ve İlmî Faaliyeti
216                                                                             İmam'ın Sosyal Merciiyeti
217                                                                                                        Fakirlere Yönelik İlgisi
218                                                                                                        Kurtarıcılığı
218                                                                             Siyasî Merciiyeti
220                                   İmam'ın Emevîler ile Hısımlığı Reddetmesi
221                                   İmam'ın Muaviye ve Çevresine Karşı Tutumlarından Örnekler
221                                                                                                   Muaviye ile Medine'de
225                                                                                                   Şam'da
227                                                                                                          İlk Tartışma
228                                                                                                          İkinci Tartışma
237                   Barış şartlarının Akıbeti ve İmam hasan'ın Şahadeti
239                                                                               Muaviye'nin İmam Hasan'a Yönelik Komplosu
241                                                                               İmam Hasan Nasıl Şehit Edildi?
243                                                                               İmam Hasan'ın Son Vasiyetleri
243                                                                                                              Cünade'ye Vasiyeti
244                                                                                                              İmam Hüseyin'e Vasiyeti
245                                                                                                              Muhammed b. Hanefiye'ye Vasiyyeti
247                                                                               Yüce Dost'a Doğru
249                                                                                                  İmam Hasan'ın Teçhizi ve Teşyii
249                                                                                                  İmam'ın Toprağa Verilmesi ve Aişe'nin Fitnesi
253                   İMAM HASAN'IN ilmî MİRASI
253                                               İmam Hasan'ın Mirasına Genel Bir Bakış
255                                               İlim ve Akıl Hakkındaki Sözleri
256                                               Kur'ân Hakkındaki Sözleri
258                                               Peygamberimizin Hadisleri ve Davranışlarıyla İlgili Sözleri
264                                               Akide Üzerine
264                                                             Tevhid
265                                                             Cebriye'ye Reddiye
266                                                             Allah'ın Sıfatları İle İlgili Açıklama
266                                               Ehl-i Beyt'in Velayeti Üzerine
269                                               Beklenen Mehdi'yi (a.s) Müjdeleme
270                                               Ahlâk ve Eğitim Üzerine
273                                               Hikmetli Öğütler Üzerine
276                                               Fıkıh ve Şer'î Hükümler Üzerine
278                                               İmam Hasan'ın Duaları
281                                               İmam Hasan'ın Edebî Kimliği Üzerine
283                                               İmam'ın Şiirlerinden Seçmeler

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • El Mizan Tefsiri c.1

    el-Mîzan gibi çok yönlü bir tefsiri okumanın Kur'ân-ı Kerim'in anlaşılması ve ta ...
  • Mizan’ul Hikmet 5. Cilt

    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Mizan’ul-Hikmet (hikmetin ölçüsü) benim ...