Tarih Hz. Muhammed

Hz. Muhammed'in Hayatı

Hz. Muhammed'in Hayatı 517 Sayfa
Yazar : Cafer Sübhani Yayınevi : Kevser

Muhterem okuyuculara sunulan bu eser, bu büyük Peygamber'in hayatı ve İslâm tarihiyle ilgili en muteber kaynaklar esas alınarak, gayet açık ve akıcı bir üslûp ile hazırlanmıştır.

Elinizdeki eserin önemli meziyetlerinden biri de şudur ki, yalnız tarihi olayları nakletmekle kalmamış, tarihin asıl hedefi olan "olaylardan ders ve ibret almak" gerçeğini sağlamak amacıyla,araştırmacı bir yazara yakışır bir yöntem ile gereken yerlerde olayları muhtelif boyutları ve sonuçlarıyla tahlil ve incelemeye tâbi tutmuştur.

Bu kitabın diğer bir özelliği de, İslami tarih kaynaklarıyla tam bir uyum içinde olup İslam'ın büyük önderinin yaşam öyküsü ile ilgili bazı kirli ellerin uydurdukları efsanelerden tamamen uzak olmasıdır.

Hz. Muhammed'in Hayatı

10                                                                  Mekke-i Mükerreme
11                                                                  Medine-i Münevvere
13                                     1- Baide Kavmi
13                                     2- Kahtanîler Kavmi
14                                     3- Adnanîler Kavmi
14                                     Arapların Genel Ahlâkı
18                                     Arabistan'da Din
20                                     Kadının Araplar Arasındaki Konumu
22                                     Araplar Arasındaki Hurafeye ve Efsaneye İnanmalar
24                                     Cahiliye Araplarının Hurafe İnançları
25                                                                               1- Yağmur Yağması İçin Ateş Yakılması
25                                                                               2- İnek Su İçmediğinde, Öküzün Dövülmesi
26                                                                               3- Kabir Sahibinin Kıyamet Günü Haşrolunduğunda Yaya Kalmaması İçin, Kabrin Yanına Bir Devenin Hapsedilmesi
26                                                                               4- Kabir Yanında Devenin Damarlarının Kesilmesi
26                                                                               5- Başka Hurafeler
27                                     İslâm'ın Hurafelerle Savaşı
28                                     Hicaz'da Eğitim ve Öğretim
29                                            1- Tevhid Kahramanı Halil İbrahim (a.s)
29                                                                                     Hz. İbrahim'in (a.s) Doğum Yeri
32                                                                                     Put Kıran İbrahim
34                                                                                     Halilu'r-Rahman'ın Hicreti
36                                                                                     Zemzem Çeşmesi Nasıl Bulundu?
37                                                                                     Yeniden Buluşma
38                                            2- Kusay İbn Kilab
39                                            3- Abdumenaf
40                                            4- Haşim
41                                                     Ümeyye b. Abdüşşems'in Kıskançlığı
42                                                     Haşim Evleniyor
43                                            5- Abdülmuttalip
45                                                             Ahit Uğruna Sergilenen Fedakârlık
46                                                             Fil Yılı Karmaşası
49                                                             Abdulmüttalip, Ebrehe'nin Karargâhına Gidiyor
50                                                             Kureyş'in Beklentisi
52                                                             Ebrehe'nin Yenilgisinden Sonra!
53                                            6- Abdullah (Hz. Peygamber'in -s.a.a- Babası)
54                                                                                          Abdullah'ın Yesrib'de Vefatı
57                                            Hz. Peygamber'in Doğum Tarihi
58                                            Hz. Peygamber'e (s.a.a) Ad Koyma
59                                            Ahmed, Hz. Peygamber'in (s.a.a) Bir Diğer Meşhur Adı
59                                            Hz. Peygamber'in (s.a.a) Süt Emme Çağı
59                                                                                      1- Süveybe
60                                                                                      2- Halime
65                                    Yesrib'e Yolculuk ve Anne'nin Vefatı
67                                    Abdulmuttalib'in Vefatı
67                                    Ebu Talib'in Himayesi
67                                    Şam Seyahati
71                                                      Hz. Peygamber'in (s.a.a) Ruhsal Gücü
75                                   Ebu Talib'in Önerisi
77                                   İslâm'ın Örnek Kadını, Hatice
79                                   Bu Evliliğin Bilinen ve Bilinmeyen Sebepleri
81                                   Hz. Hatice'nin İstenmesi
82                                   Hz. Hatice'nin Yaşı
83                                      Hz. Peygamber'in (s.a.a) Gençlik Dönemi
83                                      Hz. Peygamber'in (s.a.a) Gençlik Duyguları
84                                      Hz. Peygamber'in (s.a.a) Hatice'den Doğan Çocukları
85                                      Hz. Peygamber'in (s.a.a) Evlâtlığı
85                                      Kureyş Emini, Hz. Ali'yi Kendi Evine Götürüyor
86                                      Hz. Peygamber'in (s.a.a) Peygamberlikten Önceki Dini
87                                      Kureyş Emini Hira Dağı'nda
88                                      İlk Vahiy
89                                      İlk Vahyin Ardından
90                                      Hz. Hatice Varaka İbn Nevfel'in Yanına Gidiyor
90                                      Hz. Peygamber'e (s.a.a) İman Eden İlk Erkek ve Kadın
91                                                                                             Hatice, İlk İman Eden Kadın
92                                                                                             Hz. Ali (a.s) İlk İman Eden Erkek
92                                      Hz. Ali ve Hz. Hatice, Allah Resulü İle Namaz Kılıyor
95                                               Akrabaların Davet Edilişi
100                            Hedef Uğruna Direniş
100                            Hz. Peygamber'in (s.a.a) Sabrı ve İstikameti
103                            Kureyş, Üçüncü Kez Ebu Talib'in Yanına Gidiyor
103                            Kureyş'in Vaatleri
105                            Kureyş'in İşkencelerinden ve Eziyetlerinden Örnekler
107                            Ebu Cehil, Resulullah'a (s.a.a) Pusu Kuruyor
108                            Müslümanlara Yapılan Eziyetler
108                                                             1- Bilal-i Habeşî
109                                                             2- Ammar-ı Yasir'in ve Anne-Babasının Fedakârlıkları
111                                                             3- Abdullah b. Mes'ud
111                                                             4- Ebuzer-i Gıfarî
112                            İslâm'ın İlk Münadisi
114                            Gıfar Kabilesi Müslüman Oluyor
114                            Hz. Peygamber'in (s.a.a) En Büyük Düşmanları
116                            Kureyş Büyüklerinin Tavırlarının Nedenleri
116                                                                            1- Hz. Peygamber'i (s.a.a) Kıskanmaları
117                                                                            2- Kıyamet Günü Korkusu
117                                                                            3- Ahiret Azabı Korkusu
118                                                                            4- Müşrik Arap Toplumundan Korkmaları
122                         Kureyş, Habeş Sarayına Temsilci Gönderiyor
126                         Habeşistan'dan Dönüş
127                         Hıristiyanların Araştırma Heyeti Mekke'ye Geliyor
128                         Kureyş'inTemsilci Heyeti
132                              Çirkin Yakıştırmalar
134                                                      Delilik Nispeti Vermede Diretmek
135                              Kur'ân'a Karşı Koyma Düşüncesi
136                                                                  Kur'ân'ı Dinlemeği Yasakladılar
137                                                                  Yasaklarını Çiğneyen Yasakçılar
140                              Kureyş'in Bildirisi
141                              Haşimoğulları'nın, Şi'b-i Ebu Talip'de İçler Acısı Durumu
147                                  Ebu Talib'in Duygusundan Bir Örnek
149                                                                     Ebu Talib'in Fedakârlığından Bir Örnek
151                                  Ebu Talib'in İman Ettiğine Dair Deliller
151                                                                            Ebu Talib'in İlmî ve Edebî Yadigârları
153                                                                            Onun İmanına Dair Bir Başka Delil
153                                                                            Ebu Talib'in Ölüm Anındaki Vasiyeti
154                                                                            Son Delil
157                    Kur'ân, Hadis ve Tarih Açısından Miraç
161                             Hz. Peygamber (s.a.a) Mekke'ye Dönüyor
163                             Dikkate Değer Bir Nükte
163                             Hac Mevsiminde Aşiret Büyüklerini Davet
165                         Birinci Akabe Biati
166                         İkinci Akabe Biati
168                         Kureyş'in Akabe Biati'ne Tepkisi
169                         İslâm'ın Manevî Nüfuzu
171                         Kureyş'in Korkusu
173                                               Hicret
175                                               Gaybî Yardımlar
176                                               Vahiy Meleği Hz. Peygamber'e (s.a.a) Haber Veriyor
178                                               Muhaliflerin Vahiy Evine Saldırısı
179                                               Hz. Peygamber (s.a.a) Sevr Mağarası'nda
179                                               Kureyş Hz. Peygamber'i (s.a.a) Bulma Çabasında
180                                               Hak Yola Baş Koymak
180                                               Hicret Öyküsünün Devamı
182                                               Mağaradan Çıkış
182                                               Tarihin İlk Sayfası
182                                                                    Hz. Peygamber'in (s.a.a) Hicreti, Neden Tarih'in Başlangıcı Olarak Belirlendi?
183                                                                    Hicreti, Tarih Başlangıcı Olarak Tayin Eden Kimdir?
183                                               Yolculuk Plânı
185                                               Kuba Köyüne Varış
187                                               Medine'de Coşku, Sevinç ve Şenlik
189                                               Nifak'ın Kökü
190                                                            Mescit, İslâmî Hareketlerin Merkezi
192                                                            Ammar'ın Öyküsü
194                                                            Kardeşlik veya İmanın Üstün Örneği
195                                                            İki Büyük Fazilet
195                                                                                Ali (a.s) İçin Bir Diğer Fazilet
196                                                            Hicretin İkinci Yılı Olayları
197                                              Kıble Değişikliği
200                                              Hz. Peygamber'in (s.a.a) Bilimsel Mucizesi
202                            Hz. Peygamber (s.a.a) Zefran'a Gidiyor[1]
204                            Kureyş'in Karşılaştığı Sorun
205                            Askerî Şûra
207                            Düşmanın Durumu Hakkında İstihbarat Alma
209                            Ebu Süyfan Nasıl Kaçtı?
209                            Müslümanlar Kervanın Kurtulduğunu Öğreniyor
210                            Kureyşliler Arasındaki Görüş Farklılıkları
211                            Komutanlık Karargâhı
211                            Kureyş'in Hareketi
212                            Kureyş'in Şûrası
212                            Kureyşliler Arasında İkilik
214                            Savaşı Kaçınılmaz Kılan Sebep
214                            Teke Tek Savaşlar
216                            Toplu Saldırı Başlıyor
217                            Hakkı Gözetmek
217                            Ümeyye b. Halef Öldürülüyor
218                            Hasar Miktarı
219                                          Siz Onlardan Daha İyi Duymuyorsunuz
219                                          Şiir, Konuyu Ebedileştirir
220                            Bedir Savaşı'ndan Sonra
222                            İki Esirin Yolda Öldürülmesi
222                            Hz. Peygamber'in (s.a.a) Medine'ye Gönderdiği Müjdeciler
223                            Mekkeliler, Büyüklerinin Öldürüldüğünü Öğreniyor
224                            Ağıt Yakmak ve Ağlamak Yasaklandı
224                            Esirler Hakkında Son Karar
225                            İbn Ebi'l-Hadid'in Sözleri
229                                                             Hz. Peygamber'in (s.a.a) Kızının Çeyizi
229                                                             Düğün Merasimi
233                                                  Özgürlüğü Savunma
233                                                                        Uhud Gazvesi veya Uhud Dağı Eteğinde Özgürlük Mücadelesi
233                                                  Kureyş, Savaş Hasarını Üstleniyor
234                                                  Hz. Peygamber'in (s.a.a) İstihbarat Teşkilâtı Rapor Veriyor
235                                                  Kureyş Ordusunun Hareketi
236                                                  Uhud Mıntıkası
236                                                  Savunma Tarzı Hakkında Meşveret
237                                                  Askerî Şûra
238                                                  Şehadet İçin Çekiliş
239                                                  Şûra'nın Vardığı Sonuç
240                                                  Hz. Peygamber (s.a.a) Savaş Elbisesi Giyiyor
240                                                  Hz. Peygamber (s.a.a) Medine'den Ayrılıyor
241                                                  İki Fedaî Asker
244                                                  İki Ordunun Askerî Düzeni
245                                                  Askerlere Moral Takviyesi
246                                                  Düşman, Saflarını Düzenliyor
246                                                  Psikolojik Tahrik
247                                                  Savaş Başlıyor
249                                                  Şehvet Uğruna Savaşan Bir Millet
249                                                  Zaferden Sonra Yenilgi
251                                                  Hz. Peygamber'in (s.a.a) Öldürüldüğü Haberi Yayılıyor
252                                                  Bazılarının Kaçışları İnkâr Edilebilir Mi?
253                                                  Kur'ân Ayetleri, Bazı Gerçekleri Ortaya Çıkarıyor
254                                                  Acı Tecrübeler
255                                                  Beş Kişi Hz. Peygamber'i (s.a.a) Öldürmek İçin Anlaşıyor
257                                                  Başarılı Bir Savunma veya Yeni Bir Zafer
265                                                  Uhud Serüveninin Ardından
266                                                  Fırsat Kollayan Düşman
267                                                  Savaşın Sonu
269                                                  Sa'd b. Rabi'nin Son Sözleri
270                                                  Hz. Peygamber (s.a.a), Medine'ye Dönüyor
271                                                  İmanlı Bir Kadının Coşkulu Hatırası
272                                                  Fedakâr Kadınlardan Başka Bir Örnek
274                                                  Düşman Takip Edilmelidir
275                                                                            Hamrau'l-Esed[1]
276                                                  Mümin, Bir Defadan Fazla Aldanmaz
279                                                 Tebliğ Ordusu Faciası[1]
279                                                 Tebliğcileri Katletmek İçin Ustaca Bir Plân
280                                                 Bi'r-i Maune Faciası
283                                   Bu Komploya Nasıl Karşılık Verilmeli?
285                                   Timsah Gözyaşları
285                                   Nifak Hizbinin Rolü
287                                   Nadiroğulları'nın Toprakları, Muhacirler Arasında Paylaştırılıyor
287                                   İkinci Bedir
289                                                  Yanlış Sünnetleri Kaldırmak Uğruna
289                                                  Zeyd b. Harise Kimdir?
290                                                  Zeyd, Hz. Peygamber'in (s.a.a) Halasının Kızıyla Evleniyor
291                                                  Zeyd, Eşinden Ayrılıyor
292                                                  Bir Başka Yanlışı Düzeltmek İçin Yapılan Evlilik
294                                                  Hendek Savaşı
296                                                  Müslümanların İstihbarat Teşkilâtı
297                                                  Hz. Peygamber'in (s.a.a) Selman Hakkındaki Meşhur Sözü
298                                                  Arap ve Yahudi Ordusu Medine'yi Kuşatıyor
298                                                  İki Tarafın Sahip Olduğu Kuvvet İstatistiği
299                                                  Soğuk Tehlikesi, Azık ve Yem Kıtlığı:
299                                                  Huyeyy b. Ahtab, Kurayzaoğulları'nın Kalesine Gidiyor
301                                                  Hz. Peygamber (s.a.a), Kurayzaoğulları'nın Antlaşmayı Bozduklarından Haberdar Oluyor
302                                                  Kurayzaoğulları'nın, İlk Sınır Aşmaları
302                                                  Küfür ve İman Karşı Karşıya
304                                                  Arap Ordusunun Kahramanları Hendekten Geçmeyi Başarıyor
307                                                  İki Kahraman Savaşmaya Başlıyor
307                                                  Bu Darbenin Değeri
308                                                  Delikanlılık
308                                                  Arap Ordusu Dağılıyor
309                                                  Arap Ordusunun Dağılış Sebepleri
312                                                  Kureyş Elçileri, Kurayzaoğulları'nın Kalesine Gidiyor
313                                                  Son Sebep
315                                 Kale İçinde Yahudilerin Şûrası
317                                 Ebu Lübabe'nin İhaneti
319                                 Özel Birlik Harekâtı Nasıl Sonuçlandı?
320                                 Sa'd B. Muaz'ın Verdiği Kararın Tahlili
324                                 Mustalakoğulları Gazvesi
33                                                 Süheyl b. Amr, Hz. Peygamber (s.a.a) İle Görüşüyor
327                                                 Dinî ve Siyasi Bir Yolculuk
331                                                 Kureyş Temsilcileri Hz. Peygamber'in (s.a.a) Huzurunda
333                                                 Hz. Peygamber (s.a.a), Temsilci Gönderiyor
334                                                 Hz. Peygamber, Başka Bir Elçi Gönderiyor
335                                                 Rıdvan Biati
338                                                 Tarih Tekerrür Ediyor
339                                                 Hudeybiye Antlaşmasının Metni
340                                                 Özgürlük Çağrısı
342                                                 Barışın Korunmasına Yönelik Son Çaba
344                                                 Hudeybiye Antlaşması Üzerine Bir Değerlendirme
346                                                 Kureyş, Antlaşma Maddelerinin Birinin Kaldırılması Üzerinde Israr Ediyor
348                                                 Müslüman Kadınlar Kureyş'e Geri Verilmiyor
349                                              Hz. Peygamber (s.a.a), Evrensel Risaletini İlân Ediyor
350                                              Hz. Peygamber'in (s.a.a) Elçisi İran Sarayında
353                                              Yakubî'nin Görüşü
353                                              Hüsrev Perviz'in Yemen Valisine Emri
361                                                          Geceleyin Yollar ve Hassas Noktalar Ele Geçiriliyor
362                                                          En Zor Anlarda Bile, Takvayı Gözetmek
363                                                          Kaleler Birbiri Ardınca Fethediliyor
366                                                          Hayber'de Büyük Zafer
368                                                          Zafer Anında Fedakârlık
374                            Hz. Peygamber'den (s.a.a) Sonra Fedek
375                            Fedek Üzerine Değerlendirme
379                             Hz. Peygamber (s.a.a) Mekke'ye Giriyor
381                             Hz. Peygamber (s.a.a), Mekke'yi Terk Ediyor
383                                                 Mute Savaşı
384                                                 Daha İçler Acısı Bir Olay
386                                                 İslâm ve Rum Ordularının Karşılaşması
388                                                 İslâm Ordusunda Yaşanan Karmaşa
390                                                 Hz. Peygamber (s.a.a), Cafer'in Şehadetine Çok Ağladı
394                             Hz. Peygamber'in (s.a.a) Kararı, Kureyş'i Ürkütüyor
396                             Tuzağa Düşen Bir Casus
399                             Hz. Peygamber (s.a.a), Harekete Geçiyor
400                             İslâm Ordusunun İlginç Taktiği
402                             Abbas, Ebu Süfyan'ı Müslümanların Ordugâhından Geçiriyor
403                             Ebu Süfyan, Hz. Peygamber'in (s.a.a) Huzurunda
404                             Mekke, Kan Dökülmeksizin Teslim Oluyor
406                             Ebu Süfyan Mekke'ye Gidiyor
408                             İslâm Ordusu Şehre Giriyor
409                             Putların Kırılması ve Kâbe'nin Yıkanması
411                             Ali, Hz. Peygamber'in (s.a.a) Omuzunda
413                             Hz. Peygamber (s.a.a), Genel Af İlân Ediyor
414                             Bilal Ezan Okuyor
415                             Mekke Kadınları, Peygamber'e (s.a.a) Biat Ediyor
416                             Mekke ve Etrafında Bulunan Puthaneler Yıkılıyor
417                             Halid İbn Velid'in Bir Başka Cinayeti
419                             Eşi Görülmemiş Bir Ordu
420                             İstihbarat Edinme
422                             Müslümanların Savaş Teçhizatı
422                             Hz. Peygamber'in (s.a.a) Kararlılığı ve Fedakâr Bir Grup
427                         Savaş Arabalarıyla Kale Duvarının Yarılması
427                         İslâm Ordusu Medine'ye Geri Dönüyor
428                         Savaş Sonrası Olaylar
431            Adiy İbn Hatem'in Müslüman Oluşu
433            Ali (a.s), Tay Kabilesinin Topraklarında
435            Adiy İbn Hatem, Medine Yolunda
439                           Asker Toplama ve Savaş Hazinesinin Temini
440                           Hz. Ali (a.s), Bu Gazve'ye Katılmıyor
441                           Zorlu Yolculuk
442                           Alınan Tedbirler
443                           Hz. Peygamber'in (s.a.a) Perde Arkasından Haberdar Oluşu
444                           Bir Başka Gaybî Haber
446                           İslâm Ordusu Tebük Topraklarında
447                           Mescid-i Dırar Serüveni
454                                                           Yersiz İtiraz
455                                                           Hurafelerle Mücadele
459                                               Necran Temsilci Heyeti İle Müzakere
461                                               Hz. Peygamber (s.a.a), Mübahele'ye Gidiyor
463                                               Temsilci Heyetinin Mübaheleden Vazgeçmesi
468                         Ali (a.s), Yemen'den Dönüyor
469                         Hac Merasimi Başlıyor
470                         Hz. Peygamber'in (s.a.a) Tarihî Veda Hutbesi
473                         Gadir-i Hum Serüveni
474                         Hz. Peygamber'in (s.a.a) Gadir-i Hum'daki Hutbesi
476                         Gadir-i Hum Olayı Ebedidir
477                         Bu Olayın Ebedi Oluşunun Diğer Delilleri
484                         Baki Mezarlığında Yatanlar İçin Mağfiret Dileği
488                                                                       Mektup Yazmam İçin, Kalem ve Mürekkep Getirin
489                                                                       Mektupta Ne Yazılmak İsteniyordu?
490                                                                       Ashap İle Son Vedalaşma
493                                  Hz. Peygamber (s.a.a), Kızıyla Konuşuyor
496                                  Vefat Günü

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar