Tarih Hz. Cafer-i Sadık

İmam Cafer Sadık ve Fikrî Akımlar

İmam Cafer Sadık ve Fikrî Akımlar 110 Sayfa
Yazar : S. Ali Hüseyin Yayınevi : Kevser

Bu kitapta, İslam tarihinin İmam Cafer Sadık dönemine yani hicri 83-148 yıllarına tekabül eden havadisi ve olaylarla tanışacaksınız. Bu dönem İslam tarihinin en önemli dönemlerinden sayılmaktadır. Emevilerin yıkılıp Abbasilerin kuruluşu, Ebu Seleme ve Ebu Müslüm-i Horasanî'nin kıyamları, İspanya'da yeni bir Emevi hükümetinin kurulması, önemli siyasi ve kültürel değişmeler, felsefenin ilk olarak İslam toplumuna girişi, tasavvufi akımlar ve sufilerin yayılışı ve bazı fıkhi mezheplerin resmi mezhep olarak kabul edilişi… bu dönemin başlıca olaylarınfdandır.

Böyle bir hassas dönemde Ehlibeyt İmamlarından İmam Cafer Sadık (a.s) ne yaptı? Ne dedi? Nasıl çalıştı? Bu soruların cevabını bu kitapta bulacaksınız.

İmam Cafer Sadık ve Fikrî Akımlar

9                  İmam Sadık (a.s) Hakkında Yanlış İki Yargı
15                  İki Yargının Kaynağı
17                  Doğru Yargı ve İmametin Felsefesi
20                  İmamların İki Ana Hedefi
22                  İmametin Seyrettiği Dört Dönem
22                                                    1- Sessiz Kalma veya Yardımlaşma Dönemi
23                                                    2- Hükümet Dönemi
24                                                    3- Kısa Vadeli Faaliyet Dönemi
25                                                    4- Uzun Vadeli Plân ve Çalışma Dönemi
28                                       İmam Seccad (a.s) İki Yol Arasında
36                                       Ehlibeyt Hükümeti İçin İlk Adım Atan
40                                       Özetle İmam Bâkır'ın (a.s) İmamet Dönemi
48                                       İmamın Şam'a Sürgün Edilmesi
53                                       İmamın Halifelere Karşı Tutumu
56                                       Büyük Siyasî Girişim
68                                       İmamın Faaliyetinin Gizli Kalması ve Nedenleri
70                                       İmamın Hayatıyla İlgili Beş Ana Hat
74                           Konuyla İlgili Şahitler
76                           İmam Sadık'ın (a.s) İmameti Tebliğ Etmesi
78                           İmametin Tebliğiyle İlgili Çarpıcı Rivayet
81                           Tarihte Tebliğ Ağından Bahsedilmemesi
82                           Konuyla İlgili Bir Başka Belge
83                           Şairlerin ve Şiirin Rolü
85                           Şiirlerin İçeriği
86                           Mektupların Rolü ve İçeriği
89                                          Hilafetin İslâm'daki Konumu
90                                          Satılmış Âlimlerin Zalimlere Faydası
91                                          Caferî Fıkıhla Başka Fıkıhların Farkı
96                                  Teşekkülün Anlamı ve Teşkilatçı Simalar
99                                  Şia'da İlk Siyasî Oluşumun Temeli
102                                  Iraktaki Oluşumların Faaliyeti
104                                  Şia Kime Denir?
105                                  Teşekküllerin Varlığına Yönelik İp Uçlar
106                                                                                  Sırdaş, Sır Emanetçisi
109                                                                                  Bab ve Vekil

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar