Tarih Hz. Hüseyin

İmam Hüseyin ve Kerbela c.1

İmam Hüseyin ve Kerbela c.1 343 Sayfa
Yazar : Murtaza Mutahhari Yayınevi : Kevser

Elinizdeki eser, Şehit Mutahharî’nin sohbetlerini gerçekleştirdiği Hüseyniye-i İrşad’da yapılmış olduğu konuşmaların derlenmesinden ibarettir. Kerbela vakıasıyla ilgili günümüze kadar böylesine muhteşem sosyolojik tahlillerde bulunan diğer bir eserin bulunmayışı, hâliyle Müslüman ve gayrimüslim birçok sosyologun dikkatini bu eserin üzerine çekmiş bulunmaktadır.

“İmam Hüseyin ve Kerbela” isimli bu eserin, Kerbela vakasının ve kutsal kıyamının gaye edindiği yolun daha iyi ve daha fazla tanınıp anlaşılmasına vesile olmasını ümit ediyoruz. Şehid Üstad Mutahharî’nin eserlerini yaymada, özellikle de o değerli düşünürün yayınlanmamış eserlerini derleyip yayınlamada, Allah-u Teâlâ’dan muvaffakiyat dileriz.

O, yardım edenlerin en iyisidir.

İmam Hüseyin ve Kerbela c.1

11 Giriş
13       Birkaç Satırda İmam Hüseyin
13                                      İmam Hüseyin'in (a.s) Nurunun Yaratılışı
13                                      İmam Hüseyin'in (a.s) Doğum Günü
14                                      İmam Hüseyin'in (a.s) Baba Tarafından Soyu
14                                      Anne Tarafından Soyu
15                                      Doğum Tarihi
15                                      Doğumu
17                                      Adı
18                                      Lâkabı
18                                      Künyesi
19                                      Süt İçme Zamanı
25                                      İmametten Hicrete
25                                      Şekli ve Görünüşü
26                                      Fazilet ve Menkıbeleri
29                                      Alçakgönüllülüğü
30                                      Ahlâk ve Davranışları
32                                      Cömertliği
37                                      Hüseynî Cesaret
39                                      Zühdü ve İbadeti
45                 Birinci Oturum
45                               Tahrifin Anlamı ve Bölümleri
69                 İkinci Oturum
69                               Tahrifin Etkenleri
70                                                 Tahrifin Birinci Etkeni
71                                                 Tahrifin İkinci Etkeni
75                                                 Tahrifin Üçüncü Etkeni
93                 Üçüncü Oturum
93                                  Kerbela Vakasının Manasında Yapılan Tahrifler
93                                                                                   Manada Tahrif
113                 Dördüncü Oturum
113                                   Tahrifler Karşısında Sorumluluğumuz
121                                                                          Görev ve Sorumluluğumuz
122                                                                          Halkın ve Ulemanın Görevleri
131                 Birinci Oturum
131                               Kerbela Vakasının İki Yönü
147                 İkinci Oturum
147                               Hüseynî İnkılâp, Kutsal Bir Yiğitliktir
169                 Üçüncü Oturum
169                                  Hüseynî İnkılâbın, İslâm Toplumunun Şahsiyet Kazanmasındaki Rolü
189                   Birinci Oturum
189                                 Tebliğin Anlamı
209                   İkinci Oturum
209                                 Mesaj Ulaştırmada Araç ve Gereçler
231                   Üçüncü Oturum
231                                    Tebliğ Metodu
253                   Dördüncü Oturum
253                                      Hüseynî İnkılâbın Tebliğ Metotları
275                   Beşinci Oturum
275                                  Kerbela Vakası, İslâm'ın Pratik Tecessümüdür
299                   Altıncı Oturum
299                                   İmam Hüseyin'in Ehlibeytinin Hüseynî İnkılâbın Tebliğindeki Rolü
321                   Yedinci Oturum

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • Bilinmeyen Simasıyla Hz. Ali

    Ali (a.s) beden ve ruh kemalini bir araya toplamıştı. Geceleri ibadete başladığında, Allah'tan gayri her şeyden k ...
  • Sorular ve Fetvalar c.2

    Ayetullah Hameneî, fıkhî meseleler, özellikle çağımızın öne çıkardığı soru ve sor ...