Fıkıh Hz. Hüseyin

İmam Hüseyin ve Kerbela c.2

İmam Hüseyin ve Kerbela c.2 254 Sayfa
Yazar : Murtaza Mutahhari Yayınevi : Kevser

Elinizdeki eser, Şehit Mutahharî’nin sohbetlerini gerçekleştirdiği Hüseyniye-i İrşad’da yapılmış olduğu konuşmaların derlenmesinden ibarettir. Kerbela vakıasıyla ilgili günümüze kadar böylesine muhteşem sosyolojik tahlillerde bulunan diğer bir eserin bulunmayışı, hâliyle Müslüman ve gayrimüslim birçok sosyologun dikkatini bu eserin üzerine çekmiş bulunmaktadır.

“İmam Hüseyin ve Kerbela” isimli bu eserin, Kerbela vakasının ve kutsal kıyamının gaye edindiği yolun daha iyi ve daha fazla tanınıp anlaşılmasına vesile olmasını ümit ediyoruz. Şehid Üstad Mutahharî’nin eserlerini yaymada, özellikle de o değerli düşünürün yayınlanmamış eserlerini derleyip yayınlamada, Allah-u Teâlâ’dan muvaffakiyat dileriz.

O, yardım edenlerin en iyisidir.

İmam Hüseyin ve Kerbela c.2

15                     Birinci Oturum
15                                   Hüseynî İnkılâpta Müessir Amiller
35                     İkinci Oturum
35                                   Faktörlerden Her Birinin Önemi
59                     Üçüncü Oturum
59                                      Emr-i Maruf ve Nehy-i Münkerin Şartları
83                     Dördüncü Oturum
83                                       Emr-i Maruf ve Nehy-i Münkerin Aşama ve Kısımları
107                     Beşinci Oturum
107                                    Âlimlere Göre Emr-i Maruf ve Nehy-i Münkerin Önemi
135                     Altıncı Oturum
135                                     Emr-i Maruf ve Nehy-i Münker Karnemiz
161                     Yedinci Oturum
161                                   Kerbela Olayından Sonra İmam'ın Ehlibeytinin Yaptığı Emr-i Maruf ve Nehy-i Münkerin Etkisi
183                  Aşura Şiarları
203                  Aşura Olayının Analizi
233                 Hüseynî Kıyamın Mahiyeti

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar