Ahlak ve İrfan

İmam Humeyni'ye Göre Teorik İrfanın Temelleri

İmam Humeyni'ye Göre Teorik İrfanın Temelleri 167 Sayfa
Yazar : M. Rıza Gafuriyan Yayınevi : el-Mustafa

İmam Humeyni’nin şahsiyeti ve faaliyetleri üzerine çalışan bütün araştırmacılar, onun kişiliğini şekillendiren en temel etkenlerden birinin hiç şüphesiz irfana olan derin ve samimi inancı olduğu gerçeğini apaçık göreceklerdir.

O derin bir mütalaaya tabi tutulması gereken eserler ortaya koymuş bir ariftir ve daha ömrünün baharında ve gencecik yaşında bu sahada eserler kaleme almış ve tedris halkası oluşturmuştur.

Bu kitap, İmam Humeyni’nin (r.a) teorik irfan sahasında zirveye ulaşmış ve bu deryanın derinliklerine erişmiş fikirlerini tanıtmayı amaçlayan naçiz bir çabadır. Kitapta, teorik irfanın temel prensipleri ve terminolojisiyle ilgili ayrıntılı açıklamalara girmeden kısaca değindikten sonra İmam’ın görüşlerine odaklanmaya çalışılmıştır.

İmam Humeyni'ye Göre Teorik İrfanın Temelleri

13 Giriş
13       İrfanın Tanımı
16       İrfanın Konusu
49                                             İmam Humeyni’nin İrfani Eserleri
53                                             Konuların Tasnifine Kısa Bir Bakış
57                                             Konuların Dizilimine Tafsilatlı Bir Bakış
59                                             Butun-i İlmide Tecelli Merhaleleri
59                                                                                Gaybu’z-Zat
59                                                                                Ehadiyyet
60                                                                                Vahidiyyet
60                                                                                A’yan-ı Sabite
61                                                                                Bazı Ayrıntılara Dair
65                                             Ayni Âlemde Tecelli Mertebeleri
66                                                                             Feyz-i Mukaddes ya da Vücud-i Münbasit
67                                                                             Hilafet, Nübüvvet ve Velayetin Akli Nurlar Âlemindeki Sırları
68                                                                             Zahir Âlemi ve Halk/Yaratılış Neşetinde Hilafet, Nübüvvet ve Velayetin Sırları
75                                           Gaybu’z-Zat (Hakkın Erişilmez Hakikati)
76                                                                                       Gaybu’z-Zat ile İlgili Birkaç Nükte
81                                           Ehadiyyet
81                                                    Ahadiyyet’le İlgili Birkaç Nükte
84                                                    Amâ (Yağmur Yüklü Bulut)
91                                           Vahidiyyet
91                                                     Vahidiyyet Hakkında Birkaç Nükte
99                                           A’yan-ı Sâbite
99                                                             A’yan-ı Sâbite Hakkında Birkaç Nükte
105                                           Feyz-i Akdes ve Feyz-i Mukaddes
107                                           Mutlak Meşiyyetin İki Çehresi
109                                           Tenzihe Vurgu ve Teşbihten Sakındırma
115                                           Mükaşefe
125                                           Ca’lin Mahiyyete Taalluku
129                                           Kavramların Genel Anlamlar için Vazedilmiş Olması
131                                           Hilafet Ve Velayet Hakikatinin Kendi Mazharlarıyla İrtibatının Keyfiyeti
135                                           Hazarat-ı Hams
138                                                          Esfar-ı Erbaa
153                                                    İmam Humeyni’nin Eserlerinde Şia
157                                                    Münzevi Ariflere Yönelik Kınamaları
165 Kaynakça

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar