İnanç

Kur'an Diyarında Gençlerin Bilmesi Gerekenler

Kur'an Diyarında Gençlerin Bilmesi Gerekenler 208 Sayfa
Yazar : Muhammed Ali Kasimi Yayınevi : Hac ve Ziyaret Araştırma Merkezi

Hac ve Umre yolculuğu, her Müslüman'ın arzu ettiği bir yolculuktur. Zira bu yolculuk, insanın ruhi kirlerden arınmasına neden olmakta ve hayat yolunu aydınlatmaktadır. Geleceğe dair yön seçmede ve hayatı güzelleştirmede insan için önemli bir role sahiptir. Bu yolculukta sadece hac ve umre amelleri yapılmamaktadır. Bununla birlikte Peygamber'in (s.a.a), masum imamların (a.s) ve şehitlerin kabirlerini ziyaret, ilahî nişaneleri yüceltme, İslam tarihini tanıma vb. ibadetler de mabuda erişme bağlamında bu yolculukta insana kılavuzluk eder.

Önsöz'den

Kur'an Diyarında Gençlerin Bilmesi Gerekenler

11 ÖNSÖZ
15                YOLCULUK ÖNCESİ ÂDÂBI
15                                         1-Dost Seçimi
16                                         2-Borçların Ödenmesi ve Emanetlerin İade Edilmesi
16                                         3-Vasiyet Etmek
16                                         4-Şer'î Hukukların Ödenmesi (Humus ve Zekât)
17                                         5-Akraba ve Dostlarla Vedalaşmak
17                                         6-Sadaka Vermek
19                                         7-Gerekli İhtiyaçları Hazırlamak
19                MANEVİ HAZIRLIK
19                                1-Halis Niyet
20                                2-Günahlardan Tövbe Etmek
20                                3-Bu Yolculuğun Önemini Dikkate Almak
21                                4-Helal Yol Azığı
21                                5-Zorluklarla Karşılaşmaya Hazır Olmak
21                YOLCULUK ÂDÂBI
21                                1-Kafile ve Grup Başkanıyla Uyumlu Olmak
23                                2-Yol Arkadaşlarına Yardım Etmek
24                                3-Yol Arkadaşlarını Kollama
24                                4-İbadetlere Dikkat Etmek, Özellikle Namazı Vaktinde Kılmak
25                                5-Yol Arkadaşlarıyla İstişare
26                                6-Para ve Eşyaları Korumak
26                                7-İslamî Ahlaka Riayet Etmek
28                DÖNÜŞ ÂDÂBI
28                                1-Hediye
29                                2-Yemek Vermek
29                                3-Hac ve Umre Maneviyatını Muhafaza Etmek
32                HACCIN YÜZEYSEL İNCELENMESİ
32                                              Temettü Umresi Amellerinde Bir Gezinti
33                                              Temettü Haccı Amellerine Kısa Bir Bakış
34                                              Zilhicce Ayının Onuncu Günü Güneşin Doğmasından Sonra
37                GİRİŞ
42                VAHABİLERİN ÖNEMLİ İNANÇLARI
46                                                  1. Tanınmış Münafıklar
47                                                  2. Tanınmayan Münafıklar
48                                                  3. Günahkârlar
48                                                  4. Hasta Kalpliler
50                                                  5. İmansız Müslümanlar
50                                                  Hz. Peygamber'in (s.a.a) Kelamında Sahabelerden Bazılarının Sonu
66                İKİNCİ HALİFENİN TEVESSÜLÜ
71                ÖLÜLERE SELAM VERMEK
72                BAKİ TABELASINA YAZILAN YAZI
74                HZ. PEYGAMBER'İN (S.A.A) ASHABI VE ŞEFAAT TALEBİ
80                HZ. PEYGAMBER'İN (S.A.A) ELLERİNDEN BEREKET UMMAK
80                HZ. PEYGAMBER'İN (S.A.A) SAÇINDAN BEREKET UMMAK
81                SU KIRBASININ AĞZINDAN BEREKET UMMAK
83                İNCELEME VE ELEŞTİRİ
85                HZ. PEYGAMBER'İN (S.A.A) TÜRBESİ
94                   1. Hanefi Mezhebi
95                   2. Maliki Mezhebi
96                   3. Şafii Mezhebi
97                   4. Hanbelî Mezhebi
108                   ŞİİLERİN VAZİFELERİ
118                   ŞİA FIKHINDA CENAZE NAMAZININ HÜKMÜ
123                    GİRİŞ
124                            1. Allah'a Yakınlaşmak
124                            2. Huşu
125                            3. Allah'a Yönelmek ve Dünyadan Uzaklaşmak
125                            4. Ciddiyet/ Kararlılık
126                            Kadınlar ve Erkekler İçin Müşterek Haramlar:
127                            Sadece Erkekler İçin Haram Olan Şeyler:
128                            Sadece Kadınlar İçin Haram Olan Şeyler:
136                    İMAMET VE VELAYET'İN TECELLİSİ
148                 1. Ravza-i Şerif
148                 2. Kubbetu'l-Hadrâ/ Yeşil Kubbe
148                 3. Minber
149                 4. Mihrap
150                 5. Hz. Peygamber'in (s.a.a) Kabri ve Hücresi
151                 6. Mescidin Sütunları
153                 7. Cebrail (a.s) Makamı
153                 8. Teheccüd Sütunu
156                 HAKİKATLERİN AÇIKLAYICISI GİZLİ KABİR
158                 HZ. FATIMA (S.A) KİMLERE ÖFKELİYDİ?
165                                                        Kâbe'nin Perdesi
166                                                        Kâbe'nin Rükünleri
167                                                        Hacer-i Esved
167                                                        Mültezem
168                                                        Müstecâr
168                                                        Hatîm
168                                                        Şadırvan
169                                                        Hicr-i İsmail (a.s)
170                                                        Zemzem
171                                                        Altın Oluk
173                  1-İhlas ve Temiz Kalplilik
174                  2-Affetmek
174                  3-Gerekli Eşyalar
174                                    4-Güzel Ahlak ve Yol Arkadaşlarına Yardım Etmek
175                  5-Başkalarının Haklarına Saygılı Olmak
175                  6-Hacer-i Esved'i Öpmek
176                  7-Hatıra Yazmak
176                  8-Anların Değeri
177                  9-Gece Namazı
178                  10-Medine Seherlerini Derk Etmek
178                  11-Şia'yı Tanıtmak
179                  12-Tesettüre Riayet Etmek
179                  13-Erkeklerin Giyimi
179                  14-Pazar ve Alışveriş
180                  15-Ehlisünnet'in Cemaat Namazlarına Katılmak
180                  16-Bazı İşleri Yapmaktan Sakınmak
181                  17-Cemaat Saflarında Hareket Etmek
181                  18-Namazdan Sonra
181                  19-Otelde Namaz
181                  20-Bayanların Özürlü Oldukları Zamanlar
181                  21-Bez Bağlamak
181                  22-Yalnız Gezmek
182                  23-Cemaat İmamının Karşısında Namaz Kılmak
182                  24-Kâbe'ye İlk Bakış
183                  25-Mekke'de Geçirilen Zamanı Ganimet Bilmek
187                  26-Gidiş ve Gelişlerde Dikkatli Olmak
188                  27-Değerli Eşyalar
188                  28-Çocukları Korumak
188                  29-Tartışmaktan Uzak Durmak
188                  30-Suudi Memurlar Tarafından Kitap Dağıtımı
188                  31-Buğday Atmak
188                  32-Dinî/ Dovre[1] Ziyareti
189                  33-Sigara İçmek
189                  34-Yemek
189                  35-Yetkililere Karşı Tutum
190                  36-Şer'i Konular
190                  37-İdari Konular
190                  38-Manevi Toplantılar
190                  39-Yersiz Beklentiler
191                  40-Amellerin Yapılma Vakti
191                  41-Başkalarına Yardım Etmek
191                  42-Zorluklar Karşısında Sabırlı Olmak
191                  43-Otelin Adres ve Telefon Numarası
191                  44-Hüviyet Belgelerini Korumak
192                  45-Serbest/ Boş Zamanlar
192                  46-Değerbilirlik
192                  47-Tertip ve Temizlik
192                  48-Yol Arkadaşlığını Korumak
193                  49-Namazı Vaktinde Kılmak
193                  50-Veda Ziyareti
193                  51-Yolculuğun Son Dakikaları
194                  Mescid-i Haram'da Riayet Edilmesi Gereken Hususlar
196                  Sağlık ve Tıp İle İlgili Tavsiyeler
196                  Bayanlara Tavsiyeler
198                  Yolculuğun Bütün Alanlarında Riayet Edilmesi Gerekenler
198                  Alışveriş Öncesi Tavsiyeler
201                  KAYNAKÇA

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar