Ahlak ve İrfan

Kurtuluş Çağrısı

Kurtuluş Çağrısı 134 Sayfa
Yazar : Hüseyin BEHRANİ Yayınevi : Al-i Taha

Âlemlere rahmet olarak gönderilen Allah Resulü (s.a.a) “Ben, yüce ahlâkı tamamlamak üzere gönderildim.” buyurmuşlardır.

Allah Resulünün bu veciz buyruğu, her şeyin başında yüce ahlâkın yer aldığını en güzel şekilde ifade etmiştir. Gerçekten de, bir insanın ahlâksal yaşamı,

 Düzene girmemişse, ne onun dünyevi yaşamı ve işleri bir düzene girer, ne de uhrevi yaşamı. Hatta ahlâkı düzeltip güzel temeller üzerine oturtmadan, fazla hayır amel yapmanın, bir yarar sağlayabileceğini sanmak da hatadır. Aksine; sirkenin, bala katıştığında onu bozarak yok ettiği gibi, kötü huy da, aynen öyle hayır ameli bozup yok eder. Akıbeti; çürüme, bozulma ve hüsrana uğrama olan bir işin, ne gibi bir yararı olabilir ki?

Kurtuluş Çağrısı

8                   Birinci Bölüm
15                                           İkinci Bölüm
19                                                 Üçüncü Bölüm
23                                             Dördüncü Bölüm
33                                            Beşinci Bölüm:
40                                                                                                                              Altıncı Bölüm
50                                                                 Yedinci Bölüm
63                                 Sekizinci Bölüm
76                             1 Sözünde Durma
77                             2 Karşılıksız İhsan Etmek
78                             3 Kendisinin İhtiyacı Olduğu Halde Diğerlerini Kendisine Tercih Etmek
80                             Dokuzuncu Bölüm
82                  1 Gamlardan Arınmak:
83                  2 Kazaya Rıza Göstermek:
84                  3 Allah'a Güvenmek:
86                  4 İtirazcı Olmamak:
86                  5 Geleceği, Geçmişle Mukayese Etmek:
89                  Önemli Bir Nükte
95                  Onuncu Bölüm
95                                                           On Birinci Bölüm
107                                                           İmanın Vasfı
108                                                           İslam'ın Vasfı
109                                                           İman'dan Çıkmanın Açıklaması

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar