Tarih Ehl-i Beyt(a.s)

Masum İmamların Fikri ve Siyasi Hayatı c. 1 ve c. 2

Masum İmamların Fikri ve Siyasi Hayatı c. 1 ve c. 2 404 Sayfa
Yazar : Resul Caferiyan Yayınevi : Kevser

Bu kitap İmamların tarihini ele alan eserlerde karşılaştığımız iki aksi metodun karşısında yeni ve doğru bir üslup sergilemektedir. İmamların hayatını incelemeye alanların bir çoğunun ifrat veya tefrit noktasında yanılgıya düştüklerini görmekteyiz.

Bazıları İmamların tarihini kavrama ve algılamada aşırılığa (ifrat) gidip onların sürekli "gayp"dan yararlandıklarını söylemekteler. Bazıları da İmamlara karşı sırf dünyevi gözle bakan gayb ve ilahi kerametler unsurunu dikkate almadan imamların yaşam, tutum ve tavırlarını incelerken ihmale (tefrit) düşmekten kurtulamamışlar.

İşte bu kitabı okurken her iki eksiklikten uzak bir şekilde Ehlibeyt İmamlarının hayatındaki (Fikri ve Siyasi boyutlarıyla) mücadele unsurlarını tanıma fırsatını bulacaksınız.

Masum İmamların Fikri ve Siyasi Hayatı c. 1 ve c. 2

8                       İMAM SADIK'TAN (a.s.) SONRA İMAMET SORUNU
13                       İMAM KÂZIM'IN (a.s.) SİYASİ TUTUM VE TAVIRLARI
18                       İMAM KÂZIM (a.s.) VE HARUN'UR REŞİD
19                       BİRİNCİ BÖLÜM
20                       İKİNCİ BÖLÜM
25                       ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
31                       İMAM KÂZIM'IN (a.s.) ŞEHADETİ
33                       İMAM KÂZIM'IN (a.s.) HAKİM DÜZENE KARŞI MÜCADELESİNİN BOYUTLARI
36                       KELAMÎ KONULAR, FİKRÎ VE SİYASÎ SORUNLAR
31           KISA BİR BİLGİ
31           ALİ'NİN (a.s.) İMAN EDİŞİ
38           İMAM'IN SİYASİ BOYUTU
38           HZ. ALİ'NİN (a.s.) HİLAFETİ
39           HÜKÜMETİ BOYUNCA İMAMIN TEMEL SİYASETLERİ
39                                                          İslamî Hakimiyeti Islah Etmek Müşriklerle Savaşmaktan Daha Önemlidir
41                                                          Yanlışlıkları Düzeltmede İslamî ve Ahlakî Yöntemlerden Yararlanma
43                                                          İslam'ı Korumak –Bütün Faaliyetlerin Mihveri (Çarkı)
51           İMAM ALİ'NİN (a.s.) İLMÎ BOYUTU
53           İMAM'IN YAŞAM TARZI
45                  VELİAHTLIK MESELESİ
46                  MEMUN'UN HEDEFİ
50                  İMAM'IN (a.s.) AKSÜLAMELİ
57                  İMAM'IN (a.s.) ŞEHADETİ
58                  İMAM, ABBASİLERİN TEBLİĞATI KARŞISINDA
61                  İMAM RIZA (a.s.) VE KELAMİ MESELELER
70                  İMAM RIZA (a.s.) VE İRAN
63                   İMAM'IN CEMEL, SIFFİN VE NAHREVAN
63                   SAVAŞLARINA KATILMASI
67                   İMAM'IN KESİN KARARI; MUAVİYE İLE SAVAŞMAK
67                   Irak Halkının Sarsılmış Tutumu Karşısında
69                   IRAK'IN KASİTİN İLE SAVAŞMADAKİ GEVŞEKLİĞİ
75                   TAHMİL EDİLEN BARIŞ VE ONUN MADDELERİ
80                   İMAM'IN MUAVİYE KUFE'YE GELDİKTEN SONRAKİ KONUŞMALARI
80                   İMAM, MUAVİYE VE HARİCİLERLE SAVAŞ
81                   İMAM HASAN'IN (a.s.) ÖZELLİKLERİ
83                   İMAM'IN ŞEHADETİ
76                               İMAM CEVAD'IN (a.s.) İMAMETİ
80                               İMAM CEVAD'IN (a.s.) HAYATI
85                               İMAM CEVAD'IN (a.s.) İLMİ TARTIŞMALARI
89                               HALİFELERİN FAZİLETLERİYLE İLGİLİ TARTIŞMALAR
91                               İMAM CEVAD'IN (a.s.) İLMİ MİRASI
92                               İMAM'IN BATIL FIRKALARA KARŞI TUTUMU
93                               İMAM CEVAD'IN (a.s.) ASHABI
94                               İRAN ŞİALARININ İMAM CEVAD (a.s.) İLE İRTİBATI
88                İMAM HÜSEYİN (a.s.)
89                İMAM HÜSEYİN (a.s.) VE YEZİD'E BİAT
101                CEBR'E İNANMAK
102                KERBELA VAKIASINA KARŞI KÛFELİLERİN TUTUMU
104                İBN-İ ZİYAD'IN KÛFE HALKI ÜZERİNDEKİ BASKISI
106                HALKIN KAÇIP İMAM'IN ORDUSUNA KATILMALARI
109                HALKIN MALÎ BAHŞİŞLERE BAĞLILIĞI
109                IRAK'A SEFER ETMENİN DEĞERLENDİRİLİŞİ
111                İTİRAZ VE ELEŞTİRİLERE CEVAP
116                KERBELA VAKIASINDA GAYB UNSURU
101                               İMAM HÂDİ'NİN (a.s.) İMAMETİ
102                               İMAM HÂDİ'YE (a.s.) KARŞI MÜTEVEKKİL'İN SİYASETİ
103                               İMAM HÂDİ'NİN (a.s.) MEDİNE'YE GETİRİLİŞİ
105                               İMAM'IN SAMİRRA'DA İKAMET ETMESİ
106                               MÜTEVEKKİL'İN, İMAM'A KARŞI TUTUMU
111                               İMAM HÂDİ'NİN (a.s.) VEKİLLERİ VE ONLARIN YETKİLERİ
114                               İMAM HÂDİ (a.s.) MEKTEBİNDE KUR'AN'IN ASALETİ
116                               İMAM HÂDİ (a.s.) VE KELAM İLMİ
119                               İMAM HÂDİ'NİN (a.s.) DUA VE ZİYARET KÜLTÜRÜ
120                                                                                  1. HALK VE EHL-İ BEYT ARASINDA BİR BAĞ OLUŞTURMA
120                                                                                  2. EHL-İ BEYT'İN YÜCE MAKAMINA TEKİT
120                                                                                  3. DİNİN TANITIMI VE SAHİH DİNİN EHL-İ BEYT MEKTEBİNDE OLDUĞU
121                                                                                  4. ŞİA'NIN ZULÜM VE SİTEMLE MÜBAREZESİ
121                               İMAM HÂDİ (a.s.) VE GULAT
125                               İMAM HÂDİ (a.s.) VE KUR'AN'IN MAHLUK OLUŞU
126                               İMAM HÂDİ (a.s.) VE İRAN'DAKİ ŞİALARI
122             İMAM SECCAD (a.s.)
125             İMAM SECCAD'IN (a.s.) ANNESİ
125             İMAM SECCAD'IN (a.s.) İMAMETİ
131             İMAM SECCAD (a.s.) VE ŞİİLER
132             İMAM'IN TEVVABİN İLE İLİŞKİSİ
135             İMAM'IN MUHTAR İLE RABITASI
138             İMAM SECCAD (a.s.) VE ASHABI
140             İMAM'IN EMEVİLERE KARŞI TUTUMLARI
148             İMAM SECCAD (a.s.) VE KÖLELERİ CELBETME
133                                      Hz. HASAN ASKERİ'NİN (a.s.) İMAMETİ
133                                      İMAM ASKERİ (a.s.) SAMİRRA'DA
135                                      İMAM'IN SAMİRRA'DAKİ KONUMU
137                                      İMAM'IN TUTUKLANDIĞI DÖNEMLER
140                                      İMAM VE ŞİALARLA İRTİBATI
148                                      İMAM'IN ASHABI VE ŞİA'NIN KÜLTÜREL MİRASININ KORUNMASI
149                                      İMAM ASKERİ (a.s.) VE YAKUB İBN-İ İSHAK-I KİNDİ
151                                      İMAM ASKERİ'YE (a.s.) NİSBET VERİLEN KİTAPLAR
153                                      İMAM ASKERİ'NİN (a.s.) VEFATI
158                                   Hz. MEHDİ'NİN (a.f.) ANNESİ
159                                   İMAM ZAMAN'IN (a.f.) DOĞUMU
161                                   BAZI ŞİALAR İMAM ZAMAN'IN (a.f.) VELADETİNDEN HABERDAR İDİLER
162                                   İMAM ASKERİ'NİN (a.s.) VEFATINDAN SONRA İHTİLAF
165                                   PEYGAMBER'İN (s.a.v.) VE ŞİA İMAMLARININ GAYBET MESELESİNE ZEMİN HAZIRLAMALARI
167                                   Hz. MEHDİ'NİN (a.f.) İMAMETİ HAKKINDAKİ ŞİANIN KELAMİ GÖRÜŞLERİNİN ROLÜ
169                                   Hz. MEHDİ (a.f.) VE ÖZEL NAİBLER
170                                                                      1. OSMAN B. SAİD ÖMERİ-İ SAMMAN (r.a.)
171                                                                      2. EBU CAFER MUHAMMED B. OSMAN B. SAİD-İ ÖMERİ (r.a.)
171                                                                      3. EB'UL KASIM HÜSEYİN B. REVH (r.a.)
172                                                                      4. EB'UL HASAN ALİ B. MUHAMMED-İ SEMURİ (r.a.)
173                                   ÖZEL NAİBLERİN ŞİALARLA İLGİLİ FAALİYETLERİNE KISA BİR BAKIŞ
178                                   GAYBET-İ KÜBRA DÖNEMİNDE O HAZRETİN ADINI İFŞA ETMEK CÂİZ DEĞİLDİR
180                                   İMAM MEHDİ'NİN (a.f.) SİRETİ
180                                                                    A. DİNÎ SİRET
181                                                                    B. AHLAKİ SİRET
181                                                                    C. AMELİ SİRET
182                                                                    D. İNKILÂBİ SİRET
183                                                                    E. SİYASİ SİRET
184                                                                    F. EĞİTİM SİRETİ
184                                                                    G. İÇTİMAİ SİRET
184                                                                    H. MALİ SİRETİ
185                                                                    I. ISLAHİ SİRETİ
186                                                                    J. KAZAVET VE HÜKMETME SİRETİ
192            İMAM SADIK'IN (a.s.) ŞİALARI
195            İMAM SADIK (a.s.) VE GULAT
196            GERÇEK ŞİALARI GULAT'TAN SAKINDIRMALARI
197            GULAT'IN İNANÇLARINI TEKZİB ETMELERİ
199            GULATI TEKFİR ETMELERİ
212            ŞİALAR ÜZERİNDEKİ SİYASİ BASKI
214            İMAM SADIK (a.s.) VE SİYASİ OLAYLAR
218            İMAM'IN MANSUR'A KARŞI TUTUMU

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar