Fıkıh

Mut'a Nikâhı

Mut'a Nikâhı 216 Sayfa
Yayınevi : Kevser Yazar : Abdulkadir Çuhacioglu

Bu kitap, İslâm fıkhında geniş bir yelpazeye sahip müt'a nikâhını ele almaktadır. Dolayısıyla incelemeye alınan bu konu, okuyucuya oldukça doyurucu ve kaynaklara dayalı bilgi vermektedir. Konuyla ilgili ihtilâflara ve görüş farklılıklarına da geniş şekilde yer verilen kitapta en çok dikkat çeken husus, yazarın objektifliği ve önyargılardan uzak oluşudur.

Kitaptaki çalışma sadece mezhebî hüküm ve fetvalara değil, Kur'ân ve sünnete dayandırılmıştır;

hadiseyi bu temel iki kaynak ışığında çözümlemeye çalışmıştır. Ve yer yer "Müt'a Nikâhı" etrafında koparılan fırtınalar hakkında vurgular yapılmış, daha sonra konunun Ehlibeyt mektebindeki yeri ele alınarak konuya son noktayı koymuştur.

Mut'a Nikâhı

17                                                       A. GİRİŞ
20                                                       B. EHL-İ BEYT MEKTEBİNDE MÜT’A NİKÂHI
20                                                                                                    I. Konuyla İlgili Bazı Rivâyetler
23                                                                                                    II. Müt’a Nikâhıyla İlgili Hukûkî Düzenlemeler
31                                            A. CEVAZ VERENLER
31                                            B. DELİLLERİ
31                                                           I. Kitaptan Deliller
41                                                           II. Sünnetten Deliller
49                                                           III. Sahâbe ve Tâbiîn Uygulamaları
49                                                                                                 a) Sahâbîler
60                                                                                                 b) Tâbiîler
65                                                           IV. İstishâb Delili
66                                                           V. Aklî – Sosyolojik Deliller
71                                                       A. “HARAMDIR” DİYENLER
71                                                       B. DELİLLERİ
71                                                                      I. Kitaptan Delil
74                                                                      II. Sünnetten Deliller
90                                                                                              Sebra hadisinin tahlîli
98                                                                      III. Sahâbe ve Tâbiîn Uygulamaları
98                                                                                                             a) Sahâbîler
101                                                                                                             b) Tâbiîler
105                                                                      IV. İcmâ Delîli
110                                                                      V. Nesh İddiası
110                                                                                        a) Âyetlerle nesh
114                                                                                        b) Hadislerle nesh
116                                                                                        c) İcmâ ile nesh
120                                                                      VI. Halîfe Ömer’in İcraatı
130                                                                      VII. Aklî – Sosyolojik Deliller
147                                                                 A. “KAÇAMAK” İCTİHÂDLAR
154                                                                 B. MÜT’A YAPMANIN CEZASI
157                                                                 Değerlendirme ve Sonuç
163                                                                 Ekler
207                                                                 Kaynakça

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar