Düşünce ve Araştırma

Nehcü'l Belağa Üzerine

Nehcü'l Belağa Üzerine 310 Sayfa
Yayınevi : Kevser Yazar : Murtaza Mutahhari

Bu kitap, uçsuz bucaksız bir okyanus olan "Nehcü'l-Belaga"yı tanımak ve tanıtmak istiyor. Mahir ve üstad bir kaptanın öncülüğünde ve kaleminde… Ünlü yazar Mutahhari, Nehcü'l-Belağa umanının derinliklerinde bir gezintiye çıkıyor adeta.

Nehcü'l Belağa Üzerine

11 Takdim
25                                             Bu Nefis Eser
26                                                          Seyyid Razî ve Nehc'ül-Belâğa
29                                                          İki İmtiyaz
29                                                          Güzellik
31                                                          Etki ve Nüfuz
32                                                          İtiraflar
37                                                          Asrımız Aynasında
42                                             Şaheserler
45                                                        Çeşitli Meydanlarda Ali (a.s)
49                                                        Nehc'ül-Belâğa'nın Konularına Genel Bir Bakış
53                                       İlâhiyat ve Tabiat Ötesi
53                                                                  Tevhit ve Marifet
56                                                                  Acı İtiraf
57                                                                  Şiî Düşünce
62                                       Tabiat Ötesi Konularda Felsefî Düşüncenin Değeri
68                                                                                             Yaratıklar Üzerinde Araştırmaya Verilen Değer
69                                                                                             Salt Aklî Meseleler
74                                       Yüce Allah'ın Zat ve Sıfatları
75                                                                         Yüce Allah'ın Zatı
77                                                                         Yüce Allah'ın Vahdeti, Sayısal Vahdet Değildir
80                                                                         Yüce Allah'ın Evvel, Ahir, Zahir ve Batın Oluşu
84                                       Mukayese ve Hakemlik
85                                                           Nehc'ül-Belâğa ve Kelâmî Düşünceler
87                                                           Nehc'ül-Belâğa ve Felsefî Düşünceler
91                                                           Nehc'ül-Belâğa ve Batı Felsefe Düşünceleri
95                              İslâm'da İbadet
96                                                İbadetlerin Dereceleri
98                                                Nehc'ül-Belâğa'nın İbadet Anlayışı
99                                                Özgür İnsanların İbadeti
100                                                Allah'ı Anmak
101                                                Hâl ve Makamlar
101                                                Allah Erlerinin Gecesi
103                              Nehc'ül-Belâğa'da İbadet ve Âbidlerin Çehresi
104                                                                                 Geceleri İhya Etmeler
105                                                                                 Kalbî Vâridât ve İlhamlar
107                                                                                 Günahtan Temizlenmek
107                                                                                 Ahlâkî Tedavi
108                                                                                 Üns ve Lezzet
111                               Nehc'ül Belâğa ve Hükümet
112                                                             Konunun Değeri
117                                                             Adaletin Değeri
122                                                             Adaletsizliğe Seyirci Kalınamaz
123                                                             Adalet Maslahata Kurban Olmamalıdır
125                               İnsanların Haklarını İtiraf
126                                                               Kilise ve Hakimiyet Hakkı
130                                                               Nehc'ül-Belâğa'nın Mantığı
132                               Yönetici Emanetçidir, Malik Değil
141                               Ehlibeyt ve Hilafet
141                                                  Üç Temel Mesele
143                               Ehlibeyt'in Seçkin Makamı
147                                                          Hilafete Evlâ ve Daha Öncelikli Olma
148                                                          Nas ve Vasiyet
151                                                          Liyakat ve Fazilet
152                                                          Yakınlık ve Akrabalık
155                               Hz. Ali (a.s) Açısından Üç Halife
157                                                                     1. Halife Ebu Bekir b. Kuhâfe
159                                                                     2. Halife Ömer b. Hattab
163                                                                     3. Halife Osman b. Affan
164                                                                     Osman'ın Öldürülmesinde Muaviye'nin Sinsi Rolü
172                               Acı Suskunluk
173                                             İslâmî Birlik
178                                             İki Seçkin Konum
183                                          Eşsiz Nasihatler
184                                                           Başka Öğütlerle Mukayese
187                                                           Öğüt ve Hikmet
188                                                           Öğüt ve Hitabe
191                                          Nehc'ül-Belâğa'nın Önemli Bölümleri
192                                                                                    Nehc'ül-Belâğa'nın Öğüt Unsurları
192                                                                                    Hz. Ali'nin (a.s) Mantığıyla Tanışalım
193                                                                                    Takva
198                                          Takva Sınırlama Değil, Masuniyettir
198                                                                                Takva Masuniyettir
200                                                                                Karşılıklı Taahhüt
202                                          Züht ve Çekinme
206                                          İslâm'daki Züht ve Hıristiyanlık'taki Ruhbanlık
207                                                                                               İki Soru
210                                                                                               İslâm Zahitliğinin Üç Temel İlkesi
212                                          Zahit ve Rahip
214                                                        Zahitlik ve Îsar
216                                                        Dert Ortaklığı
220                                          Zahitlik ve Özgürlük
227                                          Zahitlik ve Maneviyat
227                                                               Zahitlik, Aşk ve Tapınma
231                                                               Dünya Ahiret Çelişkisi
234                                          Zahitlik; Fazla Verim İçin Az almak
243                                     Dünya ve DünyaPerestlik
243                                                              Nehc'ül-Belâğa ve Dünyayı Terk etmek
244                                                              Ganimetlerin Meydana Getirdiği Tehlike
246                                                              Nimet Sarhoşluğu
247                                                              Hz. Ali'nin (a.s) Buyruğunun Genel Siması
248                                                              Her Ekolün Kendine Has Dili
249                                                              Yerilen Dünya
251                                     İnsan Dünya İlişkisi
252                                                             İslâm Mantığı
260                                     Kur'ân-ı Kerim ve Nehc'ül-Belâğa Açısından Dünyanın Değeri
268                                     Bağımlılıklar ve Özgürlükler
274                                                                        Egzistansiyalizm Mantığı
275                                                                        Tekâmül İnsanın Benliğini Kaybetmesi midir?
278                                     Kendine Zarar Verme ve Kendini Unutma
283                                                                          Kendini Bulma ve Allah'ı Bulma
287                                                                          Kendini Bulmada İbadetin Rolü
289                                     Birkaç Nükte
289                                                   Dünya ve Ahiret Karşıtlığı
293                                                   Ebedî Yaşayacakmış ve Yarın Ölecekmiş Gibi Ol!

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • Çocuk Terbiyesi

    Bu kitap, insanlarımız açısından çok hassas bir konuya parmak basmaktadır. Hemen hemen her alanda ...
  • Mizan’ul Hikmet 6. Cilt

    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Mizan’ul-Hikmet (hikmetin ölçüsü) benim ...