Tarih

Resulullah ve Ehl-i Beyt'i

Resulullah ve Ehl-i Beyt'i 280 Sayfa
Yazar : Raşit Sayılır Yayınevi : Kevser

Resulullah (saa) ile Ehl-i Beyt'i ve o dönemde cereyan eden bazı önemli olaylar hakkında kaleme almış olduğumuz bu eserde, okuyucuların dikkatini şu noktaya çekmek istedik:

Hz. Peygamber'in (saa) zamanında ve sonrasında, sahabî adını taşıyan bazı kişiler, ne yazık ki, dünyanın gelip geçici nimetlerini tercih etmişler veya cehaletleri nedeniyle "Hak"tan uzaklaşmışlardır. Makam-mevki, mal ve saltanat hırsıyla, çıkarları için, adlarına yakışmayan bir takım yanlışlar yapmışladır.

İşte bu kitapta, bu yanlışların neler olduğunu, bu kişilerin İslam tarihi içerisinde durdukları yeri, oynadıkları rolü ve bunun sonuçlarının bir kısmını sizlere göstermek istedik.

Resulullah ve Ehl-i Beyt'i

13                                             Hz. Peygamber'in (s.a.a) Hayatına Kısa Bir Bakış
18                                                                                                 Hz. Peygamber'in (s.a.a) Doğumu
22                                                                                                 Ebu Talib'in Hz. Peygamber'in (s.a.a) Gözetimini Üstlenmesi
23                                                                                                 Kutsal Evlilik
24                                                                                                 Hz. Ali'nin (a.s) Doğumu ve Hz. Peygamber (s.a.a) Tarafından Eğitilmesi
25                                                                                                 Peygamberlik ve Ön Belirtileri
29                                             Hz. Muhammed'in (s.a.a) Ay Mucizesi
39                                             Hicret Olayı
49                                             Bedir Savaşı
51                                             Uhud Savaşı
57                                             Hendek Savaşı
73                                             Hayber Savaşı
79                                                     Gadir-i Hum Olayı
87                                                     Üsame Ordusu
97                                                     Vasiyetname
107                                                     Ehl-i Beyt'in İslâm'daki Yeri
108                                                                                    Kisâ Hadisi
110                                                                                    Mübahehele Olayı
122                                                                                    Risaletin Karşılığı Ehl-i Beyt Sevgisidir
126                                                     Halife Seçimi
140                                                     İmamet Meselesi
143                                                     Hadislerin Yakılması ve İlim Kapısı Ehl-i Beyt'in Devre Dışı Bırakılması
154                                                     Fedek Ne Oldu?
157                                                                   Fedek'in Gasp Edilmesi
166                                                     Ömer Bin Hattab
170                                                     Osman Bin Affan
178                                                     Ebu Zerr-i Gıfarî'nin Vefatı
184                                                     Emir'ül-Müminin Ali (a.s)
203                                                                                Cemel Savaşı
208                                                                                Sıffin Savaşı
212                                                                                                Hakemlik Olayı
214                                                                                                Hakemlerin Verdiği Karar
215                                                                                Nehrevan Savaşı
219                                                                                Şahadet ve Felaket
222                                                     İmam Hasan (a.s)
227                                                     İmam Hüseyin (a.s)
249                                                     İmam Zeynulabidin (a.s)
251                                                     İmam Ebu Cafer Muhammed Bâkır (a.s)
253                                                     İmam Cafer Sadık (a.s)
259                                                     İmam Musa Kazım (a.s)
261                                                     İmam Ali Rıza (a.s)
263                                                     İmam Muhammed Taki (a.s)
265                                                     İmam Ali En-Naki (a.s)
267                                                     İmam Hasan El-Askerî (a.s)
269                                                     İmam Muhammed Mehdi (a.s
271                                                     Dinin Esasları

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar