Fıkıh

Sorular ve Fetvalar c.2

Sorular ve Fetvalar c.2 416 Sayfa
Yazar : Ayetullah Hamanei Yayınevi : Kevser

Ayetullah Hameneî, fıkhî meseleler, özellikle çağımızın öne çıkardığı soru ve sorunlar hakkında (sahip olduğu konum itibariyle) Kur’an ve Ehlibeyt kaynaklı sahih sünnete dayalı engin ve aydınlatıcı görüş ve fetvalara sahiptir.

Çoğu güncel 1000 sorunun cevabında verilen fetvaların açıklık getirdiği konulardan bazısı:

-Haram kazançlar ve Çeşitleri

-Kumar ve Aletlerinin Hükmü

-Dua yazılarak ve Muskacılıkla Elde Edilen Kazanç

-Sigara ve Diğer Uyuşturucu Maddelerin Kullanımı

-Faiz, Bankacılık, Çek, Senet ve Hazine Bonolarının Hükümleri

-Batıya ve Gayrimüslimler Özenti

-Müstehcen Resim, Film ve Görüntülerin Durumu

-Türkü, Şarkı ve Oyunların Hükmü

-Kira ve Kiracılık Hükümleri

-Giyim, Kuşam ve Kıyafet Hükümleri

Sorular ve Fetvalar c.2

5                       Necis Şeylerin Alım Satımı
10                       Bazı Kazançlarla İlgili Hükümler
12                       Farz Ameller Karşısında Ücret Almak
13                       Satranç ve Kumar Aletleri
13                                                 Satranç
15                                                 Kumar Aletleri
16                       Müzik ve Teganni
28                       Dans
32                       Alkış
33                       Fotoğraf ve Filmler
40                       Uydu Antenleri
42                       Tiyatro ve Sinema
44                       Ressamlık ve Heykeltıraşlık
47                       Sihirbazlık, Göz Bağcılık, Medyumluk ve Cincilik
48                       Hipnotizma
49                       Talih Oyunları
50                       Rüşvet
54                       Alım Satım Görevlisi
57                Hamileliği Önlemek
59                Düşük Yapmak (Kürtaj)
63                Yapay Dölleme
66                Cinsiyet Değiştirmek
67                Otopsi ve Organ Nakli
74                Sünnet
74                Tıp Öğrenimi
99                                 Kâfirlere Benzemek ve Onların Kültürlerini Yaymak
102                                 Göç ve Siyasî Sığınma
103                                 Tecessüs, Haber Aktarma ve Sırları İfşa Etmek
123                             Matem Programları
129                             Doğum Günleri ve Bayramlar
133                          Akit Şartları
135                          Müşteri ve Satıcının Şartları
136                          Fuzulî (Yetkisiz) Satış
139                          Tasarruf Velileri
152                          Mal ve Karşılığının Şartları
157                          Akit Zımnında Konulan Şartlar
160                          Alış Verişle İlgili Çeşitli Hükümler
165                          Muhayyerlik (Hıyâr) Hükümleri
165                                                           1- Alış Veriş Meclisinde Muhayyerlik
166                                                           2- Kusurlu Olmaktan Kaynaklanan Muhayyerlik
166                                                           3- Geciktirmeden Kaynaklanan Muhayyerlik
167                                                           4- Şarttan Kaynaklanan Muhayyerlik
167                                                           5- Görmekten Kaynaklanan Muhayyerlik
168                                                           6- Aldatmadan Kaynaklanan Muhayyerlik
171                                                           7- Muhayyerli Satış
172                                                           8- Şarta Aykırı Davranmaktan Kaynaklanan Muhayyerlik
174                                                           Muhayyerlikle İlgili Çeşitli Hükümler
178                          Alış Verişte Mala Tâbi Olan Şeyler
179                          Malı Teslim Almak ve Karşılığını Vermek
182                          Veresiye ve Peşin Satış
184                          Selef (Selem) Satışı
186                          Altın, Gümüş ve Döviz Satışı
203 Kira
229 Ortaklık
241 Hibe
257 Borç
269 Sulh
275 Vekâlet
282         Havale
283 Sadaka
287 Vasiyet
311 Gasp
319 Mudarebe
340                  Banka Ödülleri
341                  Bankada Çalışmak
341                  Çek ve Senet Hükümleri
342                  Sigorta
347                Devlet Dairelerinde Çalışmak
350                Devlet Kanunları
354                Vergiler ve Malî Haklar

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • Gülzar-ı Hüseynî

    Tarih boyunca Aşurai değerlerin ve Hüseyni mesajların yaşatılması ve insanlara ışık tutmasını sağlamak iç ...
  • İslam Sosyolojisi

    Asrımızın büyük müfessir, fakih ve filozofu merhum Ayetullah Allâme Tabatabaî, Kur’& ...