Düşünce ve Araştırma Hz. Hüseyin

Sorularla Kerbela Kıyamı

Sorularla Kerbela Kıyamı 311 Sayfa
Yayınevi : Al-i Taha Yazar : Komisyon

Her insanın kendisine ait bir öz geçmişi, doğumuyla başlayıp, gençlik ve olgunluk devresiyle devam eden, yaşlılıkla da son bulan bir biyografisi vardır. Ayrıca yaşamında, bazı dönüm noktaları bulunmaktadır; yapmış olduğu bir iş, aldığı bir karar, giriştiği bir mücadele, onun gelecekteki tüm yaşamını etkiler. Her insanın hayatında karşılaştığı bu karar ve olaylar, gelecek yaşam için bir dönüm noktası olur, hatta bazen o kadar önemlidir ki, sadece kendi yaşamını etkilemekle kalmaz, başkalarının da yaşam tarzını etkiler.

Eğer tarihi de topyekûn ele alacak olursak, bütün bunlar tarih için de geçerlidir. Tarihteki, bazı olaylar tüm insanlığın kaderini etkilemiştir. İnsanlık tarihinin bir kesitindeki olay, gelecekte insanların alacağı kararlara etki etmiştir. Bu fertte olduğu gibi, insanlığın da kaderini değiştirerek, herkes için bir dönüm noktası olmuştur.

Bütün insanları; hangi ideolojiden ve mektepten olursa olsun, herkesi derinden etkileyen, tarihin en büyük olaylarından biri de, Aşura kıyamıdır. Hiç kuşkusuz insanlık tarihine adını ve hedefini altın harflerle yazanlar içinde, Kerbela kahramanı, özgürlük sembolü ve izzet iftiharı olan Hz. Hüseyin’in (a.s) yeri bir başkadır. Hüseyin bin Ali (a.s), insanlık tarihinin en önemli dönüm noktasıdır; İmam ile insanlığın gidişatı değişti, öncekinden çok daha farklı bir yaşam tarzı oluştu.

Sorularla Kerbela Kıyamı

17                              Muaviye'nin Zamanında Kıyam Edilmemesi
31                              Kufe'nin Seçiliş Nedeni
42                              Yemen'in Seçilmeyiş Nedeni
44                              Kufelilerin Hıyaneti
52                              Kerbela'daki Susuzluk
55                              Düşmandan Su İstenmesi
57                              İmam Hüseyin'in Başının Defnedildiği Yer
62                              İmam Hüseyin'in Yaranları
67                              Şehr-i Banu Hakkında
73                              Yezid'in Tövbesi
81                                 İmam Hüseyin'in Kıyamının Felsefesi
84                                 İyiliği Emrederken Zarara Uğramak
93                                 Yezid'e Biat Edilmemesi
100                                 Yezidî Hâkimiyetin Tehlikesi
103                                 Kerbela'da Hüccetin Tamamlanması
105                                 Şehit Olacağını Bilmek
108                                 Kendini Ölüme Atmak
111                                 Kerbela'da Kadınların Konumu
123                                 Hâkim Yönetime Karşı Ayaklanmak
133                                 Aşura ve Din İle Siyasetin Birleşimi
140                                 İbn Ziyad'ın Öldürülmemesi
142                                 Terörün İslam'da Yasak Oluşu
146                                 Aşura ve İslam İnkılâbı
155                                 Matem Tutmanın Felsefesi
159                                 Rivayetlerde Matem Tutma
161                                 Geçmişteki Matem Merasimleri
169                                 Siyah Elbise Giymek
174                                 Matem Merasiminin Şekli
180                                 Matemin Zamanı
181                                 Matem Merasiminin Sevabı
184                                 Aşura Ziyaretinin Önemi
191                                 Ağlamak ve Matem Tutmak
220                                 Ehlisünnet ve Matem Merasimleri
225                             İmam Hüseyin'in (a.s) Sarallah Oluşu
228                             Allah'a Ulaşma Yolunda Ağlamanın Önemi
235                             Aşk mı Akıl mı?
238                             Aşuranın Güzellikleri
244                             Aşuranın İrfani ve Ahlaki Boyutu
247                             İmam Hüseyin'in Şefkati
250                             Aşura Namazı
253                             Kerbela'da Yapılan Zulmün Kökenleri
256                             İmam'ın Yaranlarının Özellikleri
268                             Aşura ve Fars Edebiyatı
273                                       Ağlamak, İyi mi Kötü mü?
281                                       Matem Merasimlerinde Üzüntünün Hâkim Olması
294                                       Siyah Elbise Giymek
297                                       Ağlamaya Hazırlık
300                                       Aşura Merasiminin Niteliği
307                                Matem Merasimlerinde Müzik
307                                Kama Vurmak
308                                Zincir Vurmak
308                                Sine Vurma
309                                Matem Merasiminde Zıplamak
309                                Mersiye Okumak
309                                Matem Merasimi ve Namaz
310                                Aşura Günü İçin Nezir Etmek
311                                Muharrem Ayında Süslenme
311                                Muharrem Ayında Düğün Yapmak
311                                Matemlerde Siyah Giyinmek

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar