Aşura: Yiğitliğin Yenilmezliği...

Perşembe, 02 Ocak 2014 15:37

Yüce ruhların ilâhî ziyafetidir Aşura, asırların akışında.

Büyük vicdanın tezahürüdür, zamanın mahkemesinde.

İnsanî cesaret ve yiğitliğin yenilmezliğidir, imanın tecelli ettiği yerde.

Kanın tavafıdır, feryadın ihramında.

Kâbe’nin tecellisidir, kan mîkatında.

Aşura; Tevrat’ın, İncil’in ve Zebur’un yeniden ve yepyeni bir okunuşudur, hareket mâbedinde.

Kur’ân ayetlerinin tertilidir, ebediyet levhalarında.

Tenzil damarlarında akan, Allah’ın kanıdır Aşura.

Hira’nın kanlı boğazıdır, tebliğin zirvesinde.

Aşura; Benî Ümeyye cahiliyeti ve Kureyş’in şirkiyle yeniden savaşıdır, Muhammed’in (s.a.a).

Bedir ve Huneyn recezlerinin yeniden yankılanışıdır, Aşura.

Namazın şehadette ve şehadetin namazda patlayışıdır.

Hakkın ebedî ihtişamıdır, batılın yok oluş diyarında.

Hüseynîyelerin kanlı uyarısıdır, kavimler geçidinde.

Mazlumların adalet feryadıdır, bütün tarihte.

Sığınaksızların başına çekilen insanlığın şefkat elidir, Aşura.

Yiğitliğin ve hamasetin kızıl revakıdır, zulüm ve siyahlığın karanlığında.

Hak ve adaleti arayanların atan kalbidir, beşeriyet mahkemesinde.

Zaferin, sonu gelmez yankısıdır, tarihin kulaklarında.

Deryalar doğuran susuzluktur, hayatın okyanusunda.

Büyük bir “risalet”tir, kurtuluş veren “esaret”in omuzlarında.

Namaz ehlinin haysiyet ve şerefi, Müslümanların izzetidir Aşura.

Kâbe’nin rüknü, Kıble’nin temeli, ümmetin direği, Kur’ân’ın hayatı, namazın ruhu, haccın bekası, Safa ve Merve’in sefası, Meş’ar ve Mina’nın canıdır, Aşura.

Ve… İslâm’ın en büyük hediyesidir, insanlığa ve tarihe…

MUSA AYDIN

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • Şia ve İmamet

    Şîa (İmâmiyye) mektebi, târih boyunca, pek çok konuda çirkin iftirâlarla karşıl ...
  • Hz. Ali'nin (a.s) Yönetim Tarzı

    Hz. Ali (a.s), bir devlet adamı olarak devletin her alanında, bulunmuş olduğu şartların elverdiği kadarıyla yenilikle ...