Acaba Müslüman olmayan bir kimseyi Müslümanların kabristanına defnedilebilinir mi?

2014/03/01
Soru
Müslüman olmayan bir kimseyi Müslümanların kabristanına defnedilebilinir mi?

İslami hükümlere göre Müslüman olmayan bir kimseyi Müslümanların kabristanına ve Müslüman olan bir kimseyi Müslüman olmayanların kabristanına defnedilmesi işkâllı ve caiz değildir. Eğer yanlışlıkla böyle bir şey gerçekleşirse kabri açıp içinde defnedilmiş olan meyyiti çıkartıp başka bir yere götürülebilinir.

Bu bağlamda şu meseleye dikkat ediniz.

Müslüman olan bir kimseyi kâfirlerin kabristanına defnedilmesi ve kâfir olan kimseleri veya çocuklarını Müslümanların kabristanına defnedilmesi caiz değildir. Evet! Müslüman olan meyyitler ile kâfir olan meyyitler birbirine karışıp birbirinden ayırt edilemiyor ise hepsi Müslümanların kabristanına defnedilir. Eğer kâfir olan bir kimse Müslümanların ve Müslüman olan bir kimse kâfilerin kabristanına defnedilirse kâfirin hürmeti olmadığı için ve Müslüman’ın da hürmetinin korunması için (zira kâfirlerle beraber olması onun için saygısızlık telaki ediliyor) kabirleri açılıp oradan kendilerine uygun kabristanlara taşınmalı.[1]  Kâfirin necis olduğunun ve ihtirama layık olmadığının felsefesi nedir konusu hakkında bilgi edinmek için aşağıdaki adrese müracaat ediniz:

Soru no: 2215 (sayt: 2357) ve 3008 (sayt: 3260).   

------------
[1] “elgayetu’l-kısva fi tercümeti’l-urveti’l-vuska”, “miftahu’l-kerame fi şerhi kevaidi’l-allame”, (b. el-hedise), c. 4, s. 274; “medariku’l-usve”, (lil-iştihardi), c. 8, s. 341.

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar