Acaba kuranın satırlarına abdestsiz dokunmanın işkâllı var mıdır? Ve sehven dokunulsa hükmü nedir?

2014/03/01
Soru
Eğer kuranın satırlarına ilmi bir kitap veya destan ve kıssa kitabıdır (örneğin hz. Yusuf’un kıssasını naklederken satırına dokunsak veya ilmi ve tarihi bir kitaptır) niyetiyle abdestsiz dokunsak işkâlı var mıdır?

Kuran satırlarına dokunmak yani abdesti olmayan bir kimse için bedeninin her hangi bir tarafını kuranın satırlarına dokundurması haramdır. Ama eğer kuranı kerim Farsçaya veya başka herhangi bir dile tercüme edilmişse tercümesine dokunmasının sakıncası yoktur.[1]

Hakeza abdesti olmayan bir kimse Allahın mübarek ismine hangi dille yazılmışsa yazılsın dokunması haradır. İhtiyati vacip gereğince Peygamber efendimizin (s.a.a.) ve imamların ve hakeza hz. Fatma’nın (a.s.) mübarek isimlerine de abdestsiz dokunmak haramdır.[2]

Ama kuranın cildine veya sayfalarının kenarlıklarına dokunmak sakıncalı değildir. Cünüp olan bir kimse için ise mekruhtur.[3] Ama sehven abdestsizce kurana veya mübarek isimlere dokunduysanız işkâllı değildir.[4]    

-----------------
[1] İmam HUMEYNİ, “tevzi’ül-mesail (el-muhaşi)”, c. 1, s. 186.

[2] A.g.e. s. 187.

[3] A.g.e. s. 214.

[4] A.g.e. s. 188.

Ayrıntılı Cevap

Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.
 

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar