Acaba İnternet sitelerinden yapılan çalıntılar caiz midir?

2014/03/01
Soru
İnternet kanalıyla bize ambargo uyguladıkları düşmanların sitelerinden internet türlerini veya yazılım programlarını çalabilir miyiz?

Mezkûr soruda mevcut fıkhın hükmü peşinde olduğundan dolayı taklidi mercilerin defterlerinden sormayı gerekli gördük dolayısıyla ilgili defterlerden sorduk verdikleri cevaplar şöyledir:

Ayetullahe'l-uzma SİSTANİ'NİN (Allah yüce gölgesini devam ettirsin) defteri:

Çalınma şekli nasıl olursa olsun caiz değildir.[1]

Ayetullahe'l-uzma MEKARİMİ ŞİRAZİ'NİN (Allah yüce gölgesini devam ettirsin) defteri:

Bu gibi şeyler Müslüman ve müminlerin çehresinin lekelenmesine neden olduğunu dikkate alındığında bu türden olan bütün şeylerden sakınılması gerekir.[2]

Ayetullahe'l-uzma SAFİYİ GOLPAYGANİ'NİN (Allah yüce gölgesini devam ettirsin) defteri

İnternet türlerinden ve mevcut yazılım programlarından yararlanmak sorudaki faraziyeye göre caizdir. Allah daha iyi bilir.

Ayetullah Mehdi Hadevi Tahrani'nin (Allah bereketini devam ettirsin) cevabı:

1-   İnternet bağlamında yazılım programlar gibi şeylerin Manevi mülkiyeti meşrudur.  Maddi mülkiyete duyulan saygı manevi mülkiyete de duyulması gerekir.

2-   Eğer manevi veya maddi şeylerin sahibi Müslüman olamayan bir kimse ve ehli zimme veya muahede ehli; yani İslam Devleti ile kendisi veya bağlı olduğu ülkesi arasında mülkiyetinin kuruması bağlamında sözleşme gerçekleşmişse onun mülkiyetine saygı duyulması gerekir.

3-   İslam ve Müslümanların çehresini başkalarının yanında tahrip ve lekelendirmesine neden olan her amel ve eylem haramdır.

Daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki adreslere müracaat ediniz:

Nemaye: dozdi ez gayri Müslüman, sual no: 518 (sayt: 565).

Nemaye: haridi nerm efzar-i rayti, sual no: 1410 (sayt: 1430).

Nemaye: hakki kopi rayt, sual 2540 (sayt: 2675).

-----------
[1] Defterinden yapılan yazılı istifta.

[2] Defterinden yapılan yazılı istifta.

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar