Bankaya yatırılmış borca ve onun kârına humus düşer mi?

2014/02/25
Soru
Eğer bir yerden bir borç alınır ve mesela bir yıllığına bankaya yatırım olarak bırakılırsa ve de bu müddet zarfında bundan bir kâr da elde edilirse buna humus düşer mi? Elde edilen kârın humus açısından durumu nedir?

Taklit mercilerinin tümünün görüşü göre:

Humus yılının sonuna dek taksitleri ödenmiş borç miktarının humusu vardır. Borçtan hâsıl olan kâra da yıl harcamalarından fazla gelmesi durumunda humus düşer.[1]
-------------
[1] 2851 (Site: 3085) sayılı yanıttan ve Ayetullah Behçet’in bürosu, İmam, İstiftaat, c. 1, soru. 165; Ecübe-i İstiftaat-ı Makam-ı Muazzam-ı Rehberi, soru. 867; Fazıl Lenkerani, Camiu’l-Mesail, c. 1, soru. 843; Tevzihü’l-Mesail (el-Mahşi lil-İmam Humeyni), c. 2, s. 71, s. 867’den istifade edilmiştir.

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar