Namahrem (insanın kendisiyle evlenebileceği) bir kimseyle evlenmek için tevessül ve dua etmek caiz midir?

2014/02/24
Soru
18 ve 19 yaşlarında olup üniversitede okuyan öğrenci bir kızım. Erkek olan birsinden hoşlanıyor ve aşk ile onu seviyorum. Elbette onunla kötü irtibat kurmak niyetinde ve maksadında da değilim. Niyetim ve maksadımda var olan şey hayırdan başka bir şey değildir. Namaz kılarken ona dua eder ve ona kavuşmak için namaz kılar dua, tevessül ve… edersem veya (nezir gibi) başka şeyler yaparsam Allahın hoşuna gidiyor mu? Allahın bunda maslahatı olursa yaptığım bu işlerle arzuladığım bu arzuma kavuşmam ve ona yakınlaşmam mümkün mü? Namahrem olduğu gereğince eğer kötü niyetli olmaksızın bazen gözlerimle ona bakarsam bu bakmanın hükmü nedir?

muhalif cinse kalben ilgi duymak ve onunla evlenmeyi arzulamak günah ve haram değildir. Hakeza eğer insan bu ilgi ve arzu doğrultusunda meşru olan kendi hedefine (istediği kişiyle evlenme arzusuna) ulaşmak için Allah a yalvarır dua veya nezir ya imamlara tevessül ederse çok güzel bir şey ve istenilen bir durumdur. Zira evlilik türünden olan ihtiyaç insanın doğal ihtiyaçlarındandır. Bu ihtiyaç Allah u Teala tarafından insanın doğasında yerleştirilmiştir.

Hakeza insan şer'i olan evliliğin gerçekleşmesi için birisini veya birilerini vasıta kılabilir. Bu hem İslam da ve hem örf ve geleneklerde kabul görülmüştür. Hatta peygamberimizin (s.a.a.) yaşadığı dönemde bu gibi durumlar bizatihi peygamberimizin (s.a.a.) kendisine yönelik gerçekleşmiştir. O dönemde bazı hanımlar peygamber (s.a.a.) ile evlenmeyi arzulamışlar ve kendi bu istek ve arzularını peygambere bildirmek için bazı kimseleri vasıta kılmışlar ve bu vesilelerle arzularını peygambere (s.a.a.) iletmişlerdir.[1] Dolayısıyla böyleli bir istek ve arzunun gerçekleşmesi için Allahın dergâhına başvurarak Allah a yalvarmak ve pak ve temiz kılınmış ehlibeyt imamlarına (a.s.) tevessül etmek oldukça benimsenen bir durumdur. Ancak bilinmelidir ki, şehvet güdümlü her bakış, ister erkek tarafından olsun ister bayan tarafından olsun haramdır.

---------------
[1]  Bkz. İbni Hişam, "sire", c 1, s 188.

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • İnançlarımız

    Elinizdeki kitap, Şia inanç ve akaidini gayet öz bir şekilde, kolay anlaşılır bir üslup ve nitelikle ...
  • Ahlakî Eğitim

    Müslüman alimlerin görüşüne göre ahlâk ilmi en yüce ilimdir. İbni Miskeveyh ...