Kur’an insanların hidayeti için değil midir?! O halde Kur’an’ı kâfirlerin eline vermemek gerektiği ne içindir?

2014/02/23
Soru
İlmihalde şöyle belirtilmektedir: Kur’an-ı Kerim kâfirlerin eline verilmemeli ve bir kâfirin elinde görüldüğü vakit de ondan alınmalıdır. Hal böyleyken bir kâfir Kur’an okumadan nasıl Müslüman olabilir? Allah, Kur’an insanların hidayeti için nazil olmuştur diye buyurmuyor mu?

Bu husustaki büyük taklit mercilerinin görüşlerini açıklamadan önce bir takım noktalara dikkat etmek gerekmektedir:

1. İlmihalde bu konu “necaset hükümleri” başlığı altında yer almaktadır. Bu mesele belirtilmeden önce “Kur’an hat ve kâğıdını necis etmek haramdır”, “eğer Kur’an’ın cildi necis olursa”, “Kur’an’ı necaset üzerine bırakmak “ ve “Kur’an’ı necis mürekkep ile yazmak” gibi meseleler işlenmiştir.

2. Necis olacak ve saygısızlık ve tahkire maruz kalacaksa böyle bir durumda Kur’an’ı kâfirlere vermek haramdır.

3. Birçok mercii kâfirlere Kur’an vermenin haram oluşunun, Kur’an’a saygısızlık ve ihtiramsızlık yapılması durumunda geçerli olduğunu belirtmiştir.

4- İmam Humeyni ve Ayetullah-ul Uzma Behçet gibi bazı taklit mercileri farz ihtiyata göre Kur’an’ın kafire verilmesine cevaz vermemişlerdir. Ancak başka taklit mercilerinin görüşlerine de müracat edilebilir.

Büyük taklit mercilerinin bu konudaki fetvaları şöyledir:

1. İmam Humeyni (r.a): Farz ihtiyata göre Kur’an’ı kafire vermemek gerek; Kur’an onun elindeyse imkan dahilinde ondan alınmalıdır.[1]

2. Ayetullah Behçet: Farz ihtiyata göre Kur’an’ı kafire vermemek gerekir; Kur’an onun elindeyse imkan dahilinde ondan alınmalıdır.[2]

3. Ayetullah Hoi, Tebrizi, Sistani ve Zencani: Kafire Kur’an vermek saygısızlığa yol açacaksa haram ve ondan almak farzdır.[3]

4. Ayetullah Safi: Kafire Kur’an vermek saygısızlık ve ihanet sayılırsa veya saygısızlığa maruz kalacaksa haram ve ondan almak farzdır.[4]

5. Ayetullah-ul Uzma Vahid Horasani: Kafire Kur’an vermek saygısızlığa yol açacaksa haram ve ondan almak farzdır.[5]

6. Ayetullah Mekarim: Kafire Kur’an vermek saygısızlığa neden olacaksa haramdır; kafirin hidayet olma veya İslam’ı tebliğ ümidi varsa caiz hatta farzdır.[6]

7. Ayetullah Fazıl: Kafire Kur’an vermemek gerekir. Elinde de varsa imkan dahilinde elinden alınması gerekir. Ancak Kur’an’ı vermek veya Kur’an’a sahip olmak dini araştırma ve okuma maksatlıysa ve insan kafirin ıslak elle Kur’an’a dokunmayacağını bilirse sakıncası yoktur.[7]
------------
[1] Tevzihü’l-Mesail, c.1, mesele.139.

[2] Ayetullah Behçet, Tevzihü’l-Mesail, mesele.140.

[3] a.g.e.

[4] Ayetullah Safi, Tevzihü’l-Mesail, mesele.140.

[5] Ayetullah Vahid, Tevzihü’l-Mesail, mesele.140, (Büyük Ayetullah Hoyi, Tebrizi, Sistani, Zencani, Safi ve Vahid Horasani’nin belirttiği şarta göre eğer kafire Kur’an vermek saygısızlık ve ihtiramsızlığa neden olmayacaksa, sakıncasızdır ve haram değildir).

[6] Ayetullah Mekarim, Tevzihü’l-Mesail.

[7] Ayetullah Fazıl, Tevzih-ul Mesail.

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • Mutahhari'den 10 Konuşma

    -Takva -Takvanın Sonunçları -Emr-i Maruf ve Nehy-i Münker -İslâm'da İç ...
  • Miraçtaki Sırlar

    Arz etti: Rabbim, katındaki en faziletli amel hangisidir? Buyurdu: Benim için en faziletli amel, kulumun ...