Acaba meni necis midir, ve başka şeyleri de necis ediyor mu?

2014/02/22
Soru
Cinsel ilişki kurmakla erkekden çıkan su necis midir? Her hangi bir şeyin üstüne tüküldüğünde o şey necis oluyor mu?

Eşiyle cinsel ilişkide bulunmak  esnasında insandan çıkan su şu aşağıdaki üç taneden birisi olması mümkündür:

1-   Mezi; mezi bazen cinsel ilişkiden sonra (ama meniden önce) insandan çıkan bir su türüdür. Bu su temizdir.

2-   Vezi; vezi bazen meniden sonra insandan çıkan bir su türüdür. Bu su da pak ve temizdir.[1] (vedi de bazen idrardan sonra insandan çıkan bir su türüdür. bu su da pak ve abdesti bozmiyor).

3-   Meni; şehvetle eşiyle cinsel ilişki esnasında insandan çıkan sudur ki, bu su insandan çıktıktan sonra insanın bedeninde bir gevşeklik meydana geliyor.[2]

İnsanın ve fışkıracak kadar kan sahibi olan hayvanların[3] menisi necistir.[4] Yaş ve rutubetli haliyle bir yere sirayet ederse sirayet ettiği yeri de necis ediyor.[5]

Netice itibariyle meni necistir.

-------------
[1] İMAM HUMEYNİ, "tevzihu'l-mesail el-mahaşi" c. 1, s. 63, mes'ele: 346.

[2] İMAM HUMEYNİ, "tevzihu'l-mesail el-mahaşi" c. 1, s. 63.

[3] HUYİ, TEBRİZİ, ZENCANİ: insan ve her hayvanınki…

[4] MEKARIM: eti yeyilen havan olsun eti yeyilmeyen hayvan olsun hepsininki necistir. Sıçracak derecede kanı olmayan hayvanların menisinden de ihtiyati vacip gereğince sakınmak ve kendini ondan korumak gerekir. SİSTANİ: erkek ve sıçracak derecede kan sahibi olan erkek olan hayvanların menisi necistir. Kadından şehvetten dolayı çıkarak cünüplüğüne neden olan rutubet 346. Meselede yapılan tafsilata göre meninin hükmündedir. İhtiyati vacip gereğince sıçrayacak derecede kana sahip ve eti yeyilen hayvanların menisinden sakınması gerekir. (İMAM HUMEYNİ, "tevzihu'l-mesail el-mahaşi" c. 1, s. 69, mesele: 87.  

[5] İMAM HUMEYNİ, "tevzihu'l-mesail el-mahaşi" c. 1, s.141.

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar