Peygamber (s.a.a.) Mescit yapma esnasında Ammarın okuduğu şiirler nasıl idi?

2014/03/08
Soru
Peygamber (s.a.a.) Mescit yapma esnasında Ammarın okuduğu şiirler nasıl idi?

Meclisi "biharu'l-envar" adlı esirinde şöyle yazıyor: Peygamber (s.a.a.) kendi yaranlarıyla birlikte mescit yaparlarken, bu esnada sahabelerden birisi kendi şık elbisesini giymiş ve has bir poz vererek oradan geçiyordu. Bu sahneyi müşahede eden Ammar-i Yasir, aşağıdaki anlamlar içerikli bazı şiirler okudu: mescitleri yapan ve orada rükû ve secde eden kimseler ile düşmanlık ve inat ehli olup ayrıcalık özelliğine haiz elbisesine toz konmaktan koruyan kimseler kesinlikle aynı olamazlar.[1]

İbni Hişam da yazmış olduğu "sire" kitabinda aynı anlamları içeren Ammar Yasırın şiirlerini nakil etmektedir.[2]

--------------
[1] La yestevi men yamuru el-mesacida.                             Yezillu fiha rakia ve sacıda

Ve men tarahu amiden muanida                                     ani'l-gubari la yezalu haida

Bkz. "Biharu'l-Envar", c. 30, s. 238.

[2] "Es-siretu'n-Nebeviye", c. 2, s. 142.

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar