Humus yılının sonunda kalan harcama kalemleri humusunun hesap şekli nasıldır?

2014/03/08
Soru
Ekmek ve hububat gibi tüm harcama kalemlerinin humusu sonda var mıdır? Onların fiyatının muhasebe şekli nasıldır? Malî yılın sonunda günlük kullanım için satın alınan kalemlere de humus düşer mi, düşmez mi? (Yüce rehberlik makamını taklit ediyorum)

Yüce rehberlik makamı bu husustaki bir sorunun cevabında şöyle buyurmuştur: “Pirinç, yağ vb. günlük kullanılan ihtiyaçlardan artı kalan ve humus yılının başına kadar duran her şeyin humusu vardır.”[1] Humus bizzat kalemlere düşer; mesela humus yılının başında beş kilogram pirinç kalmışsa bunun bir kilogramı humustur. Ya bu bir kilogram humus olarak ödenmeli ya da parası günlük fiyatına göre hesaplanmalı ve taklit merciinin bürosuna verilmelidir. Ama satın alma zamanı açısından yılbaşı ve yılsonu arasında bir fark yoktur; zira siz yılsonunda ve humus yılınızın bitmesine birkaç saat kala bir mal satın alırsanız ve bu mal harcanmamışsa ona humus düşer ve eğer satın almamışsanız onun parası kesinlikle sizde kalmış olacak ve bu durumda paraya humus düşecektir.    
-------------
[1] Tevzihu’l-Mesail (el-Mahşi lil-İmam Humeyni), c. 2, s. 79, s. 912.

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar