İmam ve peygamber'in farkı nedir?

2014/03/10
Soru
İmam ve peygamber'in farkı nedir?
Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız.
Ayrıntılı Cevap

Hadislerde İmamlar ve peygamberlerin farkı açıklanmıştır. Biz özet olarak onlara kısaca değineceğiz. Değerli okuyucu geniş bilgi için tefsir ve kelam alanındaki kaynaklarına müracaat edebilir.

1. Fark: Hadislerden istifade edildiğine göre imam şeriatı belirleyen kişi değildir, şeriat kanunları ve helal ve haramlar ona vahy edilmez. Dinin hükümleri kamil olarak Peygamber'e inmiş ve o da gereken kısmını Müslümanlara öğretmiş ama onun bütünü zamanı geldikçe ümmete açıklaması için Hz. Ali b. Ebi Talib'e öğretmiştir. İmam Ali de ister sözlü ve isterse yazılı olarak onları kendisinden sonraki imama iletmiştir. Böylece her imamdan diğer imama bu hükümler ulaşmıştır ve şimdi de bu hükümlerin tümü on ikinci imam'ın yanında bulunmaktadır.

2. Fark: Peygamber doğrudan gayb alemiyle ilişki içindeydi. Vahiy meleğini müşahede ederdi, evrenin melekutunu görüyordu. Ancak İmam'ın gayb alemiyle ilişkisi bu düzeyde değildir. İmam meleği görmez sadece konular onun kalbine ilham olur veya meleğin sesi duyar ve böylece gerçeklerden haberdar olur.

3. Fark: Peygamberler doğrudan gayb alemiyle ilişkide oldukları ve gerçekleri aldıkları için kimsenin destek ve kılavuzluğuna bir ihtiyaçları yoktu ancak pak imamlar Son Peygamber Hz. Muhammed'in desteğine ihtiyaçları vardı.[1]

İlgili dizin: Tekvini velayet ve İmamlar Soru: 222 (site: 1406)
------------

[1] Bk. Berresi Mesail Kulli İmamet İbrahim Emini, s. 237-241

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • Doğruya Doğru

    Elinizdeki bu eser, mütevazi bir çalışmadan ibarettir. Bu eser bir seyahatname sayılabileceği gibi, şahsı ...
  • Ehl-i Beyt ve Ehl-Sünnet Ekolleri c.3

    İhtilâflı konuların araştırılıp nereden kaynaklandığı incelenmeden Müslümanlar arasında vahdet ve bir ...