Kur’an surelerinin kaç tanesi hayvan ismiyledir?

2014/03/10
Soru
Kur’an surelerinin kaç tanesi hayvan ismiyledir?
Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız.
Ayrıntılı Cevap

Kur’an’da beş suresinin ismi hayvan ismidir:

1)Bakara (Dişi Buzağı) Suresi, 2) Nahl (Bal Arısı) Suresi, 3) Neml (Karınca) Suresi, 4) Ankebut (Örümcek) Suresi, 5) Fil Suresi.[1]

Bu surelerin faziletleri:

1-Bakara suresi: Resulullah’tan (s.a.a) ‘Kur’an’ın hangi sure ve ayetleri daha faziletlidir?’ diye sorulduğunda şöyle buyurdular: ‘Bakara suresi ve Ayet-el Kürsi.’[2]

2- Nahl Suresi: Resulullah (s.a.a) buyuruyor: ‘Kim Nahl suresini okursa, Allah ona dünyada verdiği nimetlerin hesabını ahirette sormaz.’[3]

3- Ankebut Suresi: Resulullah (s.a.a) buyuruyor: ‘Kim Ankebut suresini okursa, Allah müminlerin ve münafıkların her birinin sayısınca onun amel defterine on hasene yazar.’[4]

4- Neml Suresi: İmam Sadık (a.s) şöyle buyuruyor: ‘Kim Şura, Neml ve Kasas surelerini Perşembeyi Cumaya bağlayan gece okursa evliyalardan olur.’[5]

5- Fil Suresi: İmam Sadık (a.s) şöyle buyuruyor: ‘Kim Fil suresini farz namazlarında okursa, kıyamet günü dağlar, çöller ve çöllerdeki kumlar onun namaz kılanlardan olduğuna tanıklık ederler.’[6]

Fil ve Kureyş sureleri bir sure sayılırlar. Dolayısıyla namazda Fatiha suresinden sonra Fil suresini okumak istersek, Fil suresinden sonra Kureyş suresini de okumamız gerekiyor.[7]

Ancak hatırlatmat gerekir ki, ister söz konusu ayet ve sureler için olsun, ister diğerleri için, zikredilen bu faziletler, insan onların üzerinde tefekkür ederse elde edilebilir. Zira ruhun gıdası tefekkürdür.[8]

---------------
[1] - Mirza Bakır Hüseyni, Aşinayi ve Üns Ba Kur’an (Harem yayınları), s.43

[2] - a.g.e. s.232

[3] - a.g.e. s.237

[4] - a.g.e. s.241

[5] - Abbas Azizi, Fezail ve Asar-ı Kıraat-ı Sureha (İrem yayınları), s.47.

[6] - a.g.e. s.114

[7] - Tahrir-ul Vesile, c.10, el-Kavl Fi’l Kıraat ve’z Zikr, m.6

[8] - Tefsir-i Nümune, c.5, s.144.

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • El Mizan Tefsiri c.4

    el-Mîzan gibi çok yönlü bir tefsiri okumanın Kur'ân-ı Kerim'in anlaşılması ve ta ...
  • Kur'an İlimlerine Giriş

    Kur’an-ı Kerim’i anlama gayreti hicri beşinci asırdan itibaren ise “Ulûm-u Kur’an (Kur& ...