Ne zaman baba ve anne adına (onlardan vekalet ve niyabet olarak) namaz kılmak mümkündür?

2014/03/10
Soru
Baba ve anne adına namaz nasıl kılınır? Onlar hasta olurlarsa yatağa uzanmış halde namaz kılabilirler mi?

 Diri bir kimse adına (onlardan naip ve vekil olarak) farz namaz ve oruç yerine getirmek caiz değildir. Mükellef olan her kes kendi farz namazlarını mümkün olan her şekilde yerine getirmelidir. (İster ayakta, ister oturarak, ister yatarak hatta işaret ile)

İmam Humeyni ve diğer taklit mercileri şöyle buyurmuşlardır: İnsan oturarak namaz kılabilirse uzanarak namaz kılamaz, eğer doğru olarak oturamıyorsa kendisi için mümkün olan her şekilde oturmalıdır. Eğer asla oturamıyorsa sağ yanına yatmalı, eğer mümkün değilse sol tarafına uzanmalı eğer bu da mümkün değilse arkası üzere uzanmalı ve ayaklarının altı kıbleye gelecek şekilde namazlarını kılmalıdır.[1]

Yine her kes yerine getirmemiş olduğu farz ibadetlerini kendi hayatı döneminde kaza etmelidir. İmam Humeyni ve diğer taklit mercileri bu hususta da şöyle demişlerdir: İnsan diri olduğu sürece kendisi kaza etmeye gücü yetmese bile bir başkası onun namazlarını kaza edemez.[2]

 Buna göre baba ve anne diri oldukları sürece onlardan taraf farz namazları yerine getirilmez. Ancak onlardan taraf müstahap namazları yerine getirmek sahihtir.   
------------
[1] Tevzihu’l-Mesail (el-Muhaşşa) c. 1 s. 541 Mesele 971

[2] Tevzihu’l-Mesail (el-Muhaşşa) c. 1 s. 757 Mesele 1387

Ayrıntılı Cevap

Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar