Müslüman olmayan kadınların örtüsüz fotoğraflarını görmenin hükmü nedir?

2014/03/10
Soru
Müslüman olmayan kadınların örtüsüz fotoğraflarını görmenin hükmü nedir?

Namahrem bir kadının fotoğrafına bakmak, namahrem kadının kendisine bakmanın hükmünü taşımaz. Bundan dolayı, eğer bakmak zevk için değilse, günaha düşme endişesi yoksa ve fotoğraf bakanın tanıdığı Müslüman bir kadına ait değilse, sakıncasızdır. Hatırlatılmalıdır ki her ne kadar fıkıh ve şeriat açısından belirtilen şartlar kaydıyla (zevk niyeti taşımaksızın vb.) bu gibi fotoğraflara bakmak sakıncasız olsa da ahlakî ve psikolojik olarak bu gibi fotoğraflardan sakınmak ve uzak durmak gerekir; çünkü bu gibi fotoğraflara bakmak, insanda ahlakî sapmanın zeminini hazırlayabilir. Bu hususta din önderlerinden bazı rivayetler de nakledilmiştir ki birinde şöyle buyrulmaktadır: Haram ve helal arasında insanların birçoğunun bilmediği bir benzerlik vardır. Şüphelerden sakınan kimse kurtuluş ehlidir. Şüphelere giren kimse ise harama bulaşmıştır. Tıpkı koyunlarını başkalarının tarlası sınırında otlatan ve başkalarının mülk ve arsasına girme ihtimali olan bir çoban gibi… Netice itibariyle bu gibi meselelerden uzak durmak için çabalanmalıdır.[1]
------------
[1] Müstedrekü’l-Mesail, c. 17, s. 323; Risale-i Danuşcuyi, Seyyid Mücteba Hüseynî, s. 198, Tevzihü’l-Mesail-ı Meraci’, c. 2, s. 971.

Ayrıntılı Cevap

Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • İran Ziyaretleri

    İslâm Dini sevgi ve güzellik dinidir. Kalpte yer alan sevgi bir şekilde dışarıya yansır, açığa &cce ...
  • Evlat Eğitimi

    Eğitimin ne kadar önemli ve gerekli olduğunu herkes kabul etmektedir. Bunda hiç kimsenin en ufak bir ş&uu ...