Çocukların bakımı, birbirlerinden ayrılmış anne ve babadan hangisinin üzerinedir?

2014/03/10
Soru
Dört çocuk sahibi boşanmış bir anneyim; çocuklarıma da kendim bakıyorum. Babalarının onlar üzerindeki hakkı nedir? Acaba gerçekten İslam bütünüyle babayı mı çocukların asıl velisi bilmektedir?

Çocukların nafakasını (bakım masraflarını) karşılamak babanın üzerinedir. Ama çocukların bakımı, büyültmesi ve terbiye edilmesi yaşları ve kız ve erkek çocuğu olmaları hasebiyle farklılık göstermektedir.

imam Humeyni bu soruyu şöyle cevaplandırmıştır: Erkek çocuğunun bakımı iki yaşına kadar ve kız çocuğunun bakımı yedi yaşına kadar annenin üzerinedir. Sonrasında ise anne çocuklarının velisi olduğunu iddia edemez. Baba çocuklarını alabilir. Ama baba hiçbir zaman çocukların nafakasını kesmeye hakkı yoktur. Anne çocukların bakımını üslendiği dönemde evlenmesi durumunda bu hakkını kaybeder. Babaya bu dönemde de bakım hakkı doğar.[1]

Elbette her iki dönemde de anne ve baba istedikleri zaman çocuklarını görebilirler.

Ayetullah Behçet bu konuda şöyle demiştir: “Anne ve babanın çocuğun bakımını üstlendiği her dönemde diğeri eğer çocuğu görmek, ona bir hediye vermek veya ona ulaşması muhtemel bir zarardan onu korumak isterse hatta eğer belirli bir müddet onunla birlikte olmak isterse diğerinin ona mani olmaya hakkı yoktur.”[2]
-----------
[1] Istiftaat İmam Humeyni (r.a), c: 3, s: 209.

[2] Tevzihu’l-mesail, c: 2, s: 516, m:1986.

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • Doğrularla Birlikte

    Müslümanlardan hangisi, doğrularla birlikte olmayı istemez veya onlarla birlikte olmaya karşı meyilsizlik g ...
  • Şia Âlimleri Biyografisi C.1

    Şia alimleri, vahiy evinin yetiştirdiği, Ehlibeyt'in ilim ve irfanıyla yoğrulmuş, aldıkları ilahi emaneti gü ...