Cünüp olan kimse cenabet gülsü yerine yaptığı teyemmümle camiye girip orada bir süre durabilir mi?

2014/03/15
Soru
Acaba bir kimse cünüp olur ve güsül yerine teyemmüm ederse camie girip orada bir süre durabilir mi?

Bir kişi cünüp olur ve gusül yerine teyemmüm etmekle görevli olursa cemaat namazına katılmak veya vaizleri dinlemek için camiye gidebilir. İmam Humeyni (r.a) bu konuyla ilgili bir sorunun cevabında şöyle demiştir: “Guslün bütün sonuçları gusül yerine geçerli olan teyemmüm için de söz konusudur. Sadece, zamanın darlığından dolayı teyemmüm almışsa o başka.[1]  Diğer taklit mercilerinin de görüşleri bu görüşe mutabıktır.

Ayetullah Hamenei de bu konuyla ilgili bir sorunun cevabında şöyle demiştir: “… Böyle bir teyemmümle camie girmek, namaz kılmak, Kur’an-i Kerim’in yazılarına dokunmak ve taharetli olmaya bağlı olan diğer işleri yapmak sakıncasızdır.[2]

Ayetullah Gülpaygani de aynı konu üzerine sorulan bir soruya şöyle cevap vermiştir:

“Eğer şer’i bir mazeretten dolayı örneğin hasta olduğu için teyemmüm almakla görevli olursa teyemmümle muhayyer olarak bile cemaat namazı veya tek başına namaz kılmak için camie girebilir…[3]

----------
[1] Tevzihu’l-Mesail el-Muhaşşa (İmam Humeyni) c. 1 s. 396 s. 202

[2] Tevzihu’l-Mesail el-Muhaşşa (İmam Humeyni) c.1 s. 230 s. 182

[3] Mecmeu’l-Mesail, (Gülpaygani) c. 1 s. 152 s. 95

Ayrıntılı Cevap

Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar