Acaba hac kurbanını Mina’nın dışında, başka bir yerde kesmek mümkün müdür?

2014/03/15
Soru
Acaba taklit edilen müçtehitler, hacıların kurbanlarını kendi ülkelerinde kesmeleri için fetva vermeleri mümkün müdür? (Şöyle ki hacılar Mina’dayken onların vekil kıldığı birisi onların ülkelerinde onların adına kurban kessin?) Bu şekilde fakirliğin önü alınmış olmaz mı?

Taklit Mercilerinin Fetvaları:

 

Ayetullah Fazıl Lenkerani:

 

Hayır; kurban kesimi haccın farz amellerindendir ve hac döneminde,  Mina’da veya Mina’nın çevresinde bu gün hacıların kurbanlarını kesmeleri için hazırlanan mezbahalarda kesilmelidir.

 

Ayetullah Mekarim Şirazi:

 

Hacılar, diğer hac amellerine dikkat etmek şartıyla, Mekke’de veya kendi ülkelerinde hac kurbanını kesebilirler. (Hatırlatma: Hacda kesilen kurbanlıkların zayi olduğu ve yakıldığı durumlar için bu fetvayı veren Ayetullah Mekarim Şirazi, son dönemlerde Mekke-i Mükerreme’nin Mina bölgesinin yakınlarında teçhizatlı mezbahaların yapılması üzerine bu fetvasını değiştirmiş ve hacıların kurbanlarını hacda kesmelerinin gerektiğini açıklamıştır.)   

Ayrıntılı Cevap

Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • Sorularla Kerbela Kıyamı

    Her insanın kendisine ait bir öz geçmişi, doğumuyla başlayıp, gençlik ve olgunluk devresiyle devam ...
  • Manevi Mukayeseler

    İnsanın manevî hislerine, idrak yeteneğine ve aklının yüceliğine dayalı örneklerin konunun anlaşılmas ...