İnsan olağan üstü işler yapabilir mi? Bu tür işleri yapmanın faydası nedir?

2014/04/16
Soru
Bazı arif Müslümanların kendiliğinden yerden kalktıklarını ve uçtuklarını birkaç güvenilir kaynaktan duydum. Bunun gerçeği var mı ve nasıl mümkün olabilir? Böyle bir şeyin faydası nedir veya böyle bir gücü elde etmenin menfaati nedir?

Sizin işaret ettiğiniz şey, insanın ruhi güç kazanmasının sayesinde gerçekleşir; bu ruhi güç bazen dinin emirlerine uyarak ve şer’i riyazetler çekerek kazanılır; yani insan Allah’a yakınlaşarak İsm-i A’zama sahip olur. Bu güç sayesinde maddi alem üzerinde etkili olabilir ve iradesiyle bir takım işler yapar. Ancak bazen de bu güç cinleri teshir etmek ve şeytani güçlerle ilişki kurarak kazanılır.

 

Bu güç Allah’a kulluktan başka bir yolla elde edilirse haram olmanın yanı sıra birçok kötülük ve hasarlara yol açar.

 

 Ama insan Allah’a yakınlaşarak böyle bir güce sahipse yüce bir ruha ve insani mertebelere sahip sayılır ve böyle bir insan sürekli manevi ve maddi yönden diğerlerine faydalı olur.

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar