Ahde amel etmemenin kefareti nedir?

2014/04/16
Soru
Eğer Allah’la ‘falan işi yapmacağım’ diye ahdersek ama yaparsak bunun hükmü nedir?
Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız.
Ayrıntılı Cevap

Bir insan kendiliğinde meşru olan bir işi yapmak veya yapmamak üzere Allah’la ahitleşirse ve ona amel etmezse (ister bir şeyi yapmaya ahdetsin, ister yapmamaya) kefaret vermesi gerekir; yani altmış fakiri doyurmalı veya iki ay oruç tutmalı[1] veya bir köle azat etmelidir.[2] Ahdin geçerli olması için bir takım şartlar gereklidir bu şartlar taklit mercilerinin Tevzih-ul Mesail adlı eserlerinde açıklanmıştır.[3]

----------
[1] -Bu altmış günün otuz bir günü peş peşe olmalı, geriye kalan yirmi dokuz günü aralıklarla olabilir.

[2] - Tevzih-ul Mesail-i Meraci, c.2, s.622, Mesele: 2669

[3]- Örneğin şer’i bir şey için ahdetmeli, baba engel olmamalı ve akit de okumalıdır. Akit şöyle okunur: ‘Falan hayır işi yapmaya Allah’la ahdediyorum. Veya “Falan uygun olmayan işi terk etmek hakkında Allah’la ahdediyorum.” Ama eğer akit okumazsa veya ahdettiği iş yapmak veya terk etmek şer’an makbul bir şey olmazsa ahd gerçekleşmez: Tevzih-ul Mesail-i Meraci, c.2, s.622, Mesele: 2667 ve 2668

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • Şefaat Üzerine

    Bu kitap ilk önce adademik çevrelerce tanınan M. Hadi Esed'i'nin konuyu genel olrak ele alıp değe ...
  • Hz. Ali'nin (a.s) Yönetim Tarzı

    Hz. Ali (a.s), bir devlet adamı olarak devletin her alanında, bulunmuş olduğu şartların elverdiği kadarıyla yenilikle ...