SMS kanalıyla okunan talakın hükmü nedir?

2014/04/12
Soru
SMS kanalıyla okunan talakın hükmü nedir?

Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız.

Ayrıntılı Cevap

Yüce Allah talak verme için belirli şartlar belirlemiştir. Aşağıda bunlar açıklanmaktadır.

A: Talak verenin yani erkeğin taşıması gereken şartlar:[1]

    1.Akıllı olmalı (deli olmamalı)

     2. Baliğ olmalı (çocuk olmamalı)

     3. Bilerek özgürce eşine talak vermeli (şakadan veya zorla olmamalı)

B: Bayanın taşıması gereken şartlar:

1.       Hayız ve Nifas kanından temizlenmiş olmalı

2.       Daimi eşi olmalı

C: Okunan akdin taşıması gereken şartlar:[2]

1.       Şer’i talakın okunması

2.       Talak söylemsel olmalı yazıyla veya işaretle talak gerçekleşmez; Elbette kişi dilsiz olursa yazarak ve işaret ederek talak verebilir.

3.       Talak akdi iki adil şahidin huzurunda gerçekleşmelidir.

Buna göre SMS vasıtasıyla gerçekleşen talak hatta koca tarafından da olsa geçersizdir; çünkü talak sözlü olarak gerçekleştirilmelidir. Ayrıca iki adil şahsa huzurunda ve şahitliğinde gerçekleşmesi gerekir. Elbette karısının olması gerekmez çünkü talak akit türünden değil ika türündendir.[3] Bu yüzden yalnız erkeğin ve onun vekilinin vasıtasıyla vaki olur.[4]  Elbette talak gerekli şartlarıyla yerine getirildikten sonra koca veya bir başkasının vasıtasıyla,  her yöntemle (SMS yoluyla) eşe bildirmek mümkündür.

Ayetullah Mekarim Şirazi’nin bürosunun cevabı: Sahih değil yani batıldır.

Ayetullah Lenkerani’nin bürosunun cevabı: Hayır geçersizdir. Talak belirtilen şartlarda gerçekleşmelidir. Ama olayın vaki olduğunu SMS vasıtasıyla haber verebilirsiniz.

 

Ayetullah Behcet’in bürosunun cevabı: Talak iki adil şahidin huzurunda gerekli diğer şartları haiz olması durumunda vaki olur

------------
[1] İslami acıdan talak erkeğin yetkisindedir.

[2] Tehriru’l-Vesile, Talak kitabı,765.S, Tevzihu’l-Mesail, Mektup 522 s. 2508

[3] Bir başka değişle talak akdi bir taraftan icat olur gerçekleşir.

[4] Tehriru’l-Vesile, Talak kitabı, 762_767.S

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar