Bir Müslümanın, Amerika’daki mahkemelere bir dava için başvurması caiz midir?

2014/03/26
Soru
Müslüman bir kadının, kocasından nafaka alma gibi hukuki davalar için Amerika’daki mahkemelere başvurması caiz midir? (İslam dininde zalim hükümetten yardım istemenin reddedilmiş olduğuna dikkat alarak.)

Ayetullah Uzma Hamenei (r.a)’nin bürosunun cevabı:

 

“Eğer kadının hakkını elde etmesi, gayri İslami mahkemelere başvurmasına bağlıysa, özellikle bu mahkemelere başvurmaması kadın için zorluk ve sıkıntıya sebep olacaksa; başvurmasında bir mani yoktur.”

 

Hazreti Ayetullah-il Uzma Mekarim Şirazi (r.a)’nin bürosunun cevabı:

 

“Hakkını elde edecek başka bir yolu olmaz ve bu mahkemelere başvurmak zorunda kalırsa, caizdir.”

 

Hazreti Ayetullah-il Uzma Behçet (r.a)’in bürosunun cevabı:

 

“Eğer şer’i hakkı varsa ve bu hakkını elde etmesi sadece bu mahkemeler sayesinde mümkünse, başvurmasında bir mani yoktur.”

 

Hazreti Ayetullah-il Uzma Fazıl Lenkerani (r.a)’nın defterinin cevabı:

 

“Hakkını elde etmesi bu mahkemeler dışında mümkün değilse, başvurması caizdir.”

 

Sonuç olarak, gayr-i İslami ve zalim hükümetlerin mahkemelerine başvurarak yardım talebinde bulunmak caiz değildir. Ancak hakkını elde etmesi bu mahkemelere başvurmaya bağlı olur ve başka bir yolu olmazsa, başvurmasında bir sakınca yoktur. İnsanın, hakkı olmayan bir şeyi hatta İslami ve adil olan bir hükümet yoluyla elde etmesi, doğru ve caiz değildir.

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar