Toplumsal oluşumlarda dini açıdan neler gereklidir?

2014/05/11
Soru
Sizden acizane ricam odurki ehlibeyt taraftarı birkaç kardeşle bir kitle-toplum oluşturma yönünde(tabiki ilk etapta kendi çevremizde)yapılacak bir çalışma için gerekli olan-olabilecek bilği,yol,yöntem,medot ve proğram kaynakları hakkında bilgilendirmeniz. Ayrıca irtibat kurabileceğimiz ve kaynak edinebileceğimiz hertürlü adres gönderirseniz çok minnettar oluruz.

Ehl-i Beyt mektebine bağlı diğer insanlarla bir kitle oluşturmanın temelleri hususunda mezhebi açıdan gerekli olan şeyler şu noktalardan ibarettir:
1. Ehl-i Beyt mektebine bağlı olan herkes, Hz. Mehdi’nin gaybet dönemi olan bu dönemde bir ilahi farz olarak, mutlaka şartları haiz bir taklit merciine taklit etmesi gerekir. Karşılaştığı tüm sorunlarda ona müracaat etmeli ve onun ortaya koyduğu emirlere göre amel etmelidir.
Hz. Mehdi (a.s)’vasıtasıyla gönderilen bir tevki’de (Temel kaynaklarımızda yer alan İmam’ın imzasını taşıyan bir mektupta) şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “Karşılaştığınız olaylarda, hadislerimizi nakleden kimselere müracaat edin. Onlar sizlere benim hüccetimdir. Ben de onlara Allah'ın hüccetiyim."
2. Ehl-i Beyt’in hadislerinin söylendiği ve özellikle Hz. Hüseyin (a.s)’ın musibetleri anıldığı toplantılara katılmak önemli bir diğer görevdir. Yine bu mektep hakkındaki bilgisini sağlam kaynaklar ve özellikle takvalı alimlerin vasıtasıyla öğrenmeye çalışmak Ehl-i Beyt mektebine bağlı olan bir kimsenin vazifesidir. Eğer bulunduğu ortamda böyle bir imkan yok ise bunun için gerekli zemini hazırlamaya çalışmakla yükümlüdür. Aksı taktirde bu mektebi yaşayıp yaşatmamız mümkün olmaz.
3. Bir çok hadislerde önemle üzerinde durulan müminin diğer mümin kardeşi üzerindeki hakları öğrenerek elimizden geldiği kadar bunlara riayet etmeğe çalışmalıyız gerçi bu haklar o kadar ağır ve zordur ki Allah Teala’nın haklarında kurtuluşu yazdığı kimselerden başka kimse bunları doğru olarak yerine getiremez. Ama bize düşen bu yolda çaba göstermek ve nefsimizle mücadele etmektir.
4. Müslümanların dertleriyle ilgilenmek ve İslam’ın izzeti uğruna çalışmak bu hususta görevimizi yaparken 1. ilkede belirtilen esasa özellikle riayet etmek.

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • Peşaver Geceleri

    Pakistan'ın Peşaver şehrinde, gazete ve önemli dergilerin muhabirlerinden dört kişi ve Ehlisünnet ...
  • Mizan’ul Hikmet 9. Cilt

    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Mizan’ul-Hikmet (hikmetin ölçüsü) benim ...