Ben sekiz yıldır evlenmiş bulunuyorum ve şimdiye dek humusumu vermedim. Lütfen bana kılavuzluk eder misiniz?

2014/10/21
Soru
Ben sekiz yıldır evlenmiş bulunuyorum ve şimdiye dek humusumu vermedim. Ama bu yılın Şevval ayının başını kendim için mali yıl karar kıldım. Ben geçmiş sekiz yılın humusunu nasıl ödeyeceğimi bilmiyorum ve maddi olarak da bir gücüm bulunmamaktadır. Lütfen bana kılavuzluk eder misiniz?

Hz Ayetullah Uzma Sistani’nin (ömrü uzun olsun) bürosu: İlk iş günü, onun yılbaşıdır ve her yıl o günde kalmış her şeyin humusunu ödemelidir; ister nakit para olsun ister azık gibi kalmış kullanılabilecek maddeler olsun ve ister yıl boyunca istifade edilmemiş eşya, elbise ve benzeri şeyler olsun durum değişmez. Humusunu vermediği geçmiş yıllar hakkında da bu muhasebeyi yapmalıdır. Çünkü yılbaşında kalmış olan ve humusunu vermeden kullandığı şeylerin humusu kendinin boynuna borçtur. Eğer boynuna borç olan humus miktarı hakkında şüphe duyuyorsa bilinen miktarını ödemelidir.  Elbette tedrici olarak şüphe duyduğu miktar bağlamında farz ihtiyat gereği taklit merciinin vekili ile anlaşmalıdır; şöyle ki eğer humusun farz ihtimali %50 düzeyinde olursa onun humusunun yarı meblağını ödemelidir. Ama ev, eşyalar, araba ve diğer yaşam araçlarını eğer yıl içindeki geliri ile satın almış ve istifade etmişse bunların humusu yoktur.  

Hz Ayetullah Uzma Mekarim Şirazi’nin (ömrü uzun olsun) bürosu: İçinde oturulan ev, evin eşya ve gereçleri ve eğer varsa arabanın humusunu sizden düştük. Diğer mal ve varlıklarınızı muhasebe edin, onlarla ilgili borçlarınızı belirleyin ve kalan humusunuzu peşin veya tedrici olarak yollayınız.

 

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • Mizan’ul Hikmet 4. Cilt

    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Mizan’ul-Hikmet (hikmetin ölçüsü) benim ...
  • Nefis Tezkiyesi

    Bilindiği gibi dünya birçok liderin gelip geçişine şahit olmuştur. Liderlerin liderlik sahaları de ...