Bismillahirrahamanirrahim’in Kuran ayetlerinden olup olmadığı hakkındaki görşler nelerdir? olAraf suresinin Genel anlamı ve okumasının fazileti nedir?

2014/02/25
Soru
Bismillahirrahamanirrahim’in Kuran ayetlerinden olup olmadığı hakkındaki görşler nelerdir? olAraf suresinin Genel anlamı ve okumasının fazileti nedir?

 Bismillahirrahamanirrahim’in Kuran suresinin ayeti olup olmadığı bağlamında Müslümanlar arasında ihtilaf var olmaktadır. İmamiye (Şia),[1] şafi’iye,[2] Mekke ve Küfe  karileri ve fakihleri[3] anlayışında hamd ve diğer surelerdeki bismillah   surelerin bir ayeti saılmaktadır. Ama Medine, Basra ve Şam fakihleri ve hakeza Ebu Hanife ve takipçilerince[4]  bismillah hiçbir surenin ne hamd suresinin ne de diğer surelerin ayetlerindendir.

 ------------

[1] Babayı, Ahmet Ali, “bergozide tefsir-i nunune”, baskı, 13, Tahran: darul kutubil islamiye, 1382, şemsi, c. 1, s, 27-28; Belagi Necefi, Muhammed Cevat, “alaur – rahman fi tefsiri’l kuran”, baskı, 1, Kum: bunyadi biset, 1420, kameri, c.1, s. 50 – 51.  

[2] “alaur – rahman fi tefsiril kuran”,c. 1, s. 50.

[3] Zamahşeri, Mahmut, “el-keaşaf-u an hekaiki gavamidi et-tenzil”, Beyrut: darul-kutubil Arabi, 1407, kameri, c. 1, s. 1.

[4] Zamahşeri, Mahmut, “el-keaşaf-u an hekaiki gavamidi’t-tenzil”, Beyrut: darul-kutubil Arabi, 1407, kameri, c. 1, s. 1; müterciman; “tercümei tefsir-i camiul cevami”, tahkik, ba mukaddime vaiz zade Horesani, baskı, 2, Meşhed: bunyadi pejohışhayi İslami ustan kudsi Razevi, 1377, şemsi, c, 1, s. 3.

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar