Kız ve bayanların tırnaklarının uzatmasının hükmü nedir?

2016/01/14
Soru
Kız bayan tırnaklarının uzatmasının hükmü nedir?

 Tırnağın uzatılmasının zati itibariyle her hangi bir sakıncası yoktur. Hatta bayanların kendi tırnaklarını uzatmasını teyit edecek rivayetler bile nakledilmiştir.[1] Fakat eğer tırnağını yabancılara ve kâfir olan kimselere benzetmek için uzatıyorsa bu durum caiz değildir. Bazı taklidi mercilerinin vermiş oldukları fetvalar şöyledir:

 

Safi Gulpaygani: Yabancılara taklit amaçlı ve onlara benzetmek gayesiyle yapılması caiz değildir.

Fazılı Lenkerani: Bir mümine, yabancıların kültürüne taklit etmesi veya sağlık konulara riayet etmemesi yakışmıyor. Eğer kâfirlere benzetmek amacıyla yapılıyorsa caiz değildir.[2]

Behcet: İyi değildir. Eğer haddinden fazla uzatılmış olan tırnağın dibinde kir toplansa ve suyun kavuşmasına engel oluyor ise abdest ve gusül için kaldırılmalıdır.[3]

 ------------

[1] Meclisi, Muhammed Taki, “biharul – envar” Beyrut: müesesetü’l – daru’l - vefa, c. 73, s. 123. (ey erkekler topluluğu tırnaklarınızı kısaltınız dedi ve bayanlara da tırnaklarınızı uzatınız, zira uzatılması sizler için daha çok zinettır dedi”).

[2] Mahmudi, seyit, Muhsin, “mesail cedid ez didgah ulema ve meraci taklit”, baskı 6, intişarat-i ulmi ferhen-i sahibe’z – zeman (a.c.), 1385, h.ş., c. 3, s. 65-66.

[3] Tevziül mesail (el- muhaşi lil imam Humeyni), c. 1, s. 176, mesele numarası: 291.

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • Cevaplıyoruz

    * Tevhidi şirkten ayırt etmenin ölçüsü nedir? * Evliya ve Ehl-i Beyt İmamları'nın Gaybi k ...
  • İslam'da Evlilik ve Cinsel Sorunlar

    Bu kitapta İslam’ın evliliğe verdiği önem ve insanın cinsellik sorununu nasıl halletmeyi öngörd& ...