Zatı âlinizin Kur’an’ın tahrif edildiği hadisler konusundaki görüşünüz nedir?

2015/12/09
Soru
Selamun Aleykum. 1- Zatı âlinizin Kur’an’ın tahrif edildiğine dair var olan hadisler hakkında görüşünüz nedir? 2- Kur’an’ın tahrif olduğuna inanan bir kimsenin hükmü nedir? Böyle bir şahıs kâfir sayılır mı?

 

    Kur’an’ın tahrif edildiğini söyleyen hadisler ya senet bakımından zayıftırlar ya da sadır olma cihetinden hüccet değildirler veya delaletleri kabul edilebilinir durumda değildir. Kur’an-ı Kerim hiçbir zaman tahrif olmamış ve olmayacaktır.
    Kur’anın tahrif edildiğine inanan bir kimsenin inancı batıldır.  Eğer bu görüş muteber içtihada dayatılmamış veya muteber taklide dayatılmamışsa mazur değildir. Ama her halükarda sırf bu inanca sahip olduğundan dolayı kafir olmasına neden olmaz.

Soru: 5801 (Site: 6049) (Kur’an’ın tahrif kabul etmemesi).

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar