12 yaşındaki bir oğlan çocuğu erkeklerle beraber aynı safta namaz kılabilir mi?

2014/02/12
Soru
12 yaşındaki bir oğlan çocuğu erkeklerle beraber aynı safta namaz kılabilir mi?

 Çocukları ve gençleri camiye götürmek, cemaat namazı kıldırmak onların namaza ilgi duymasına neden olacaktır. Böyle bir şey sakıncalı olmadığı gibi müstehaptır. [1]

Baliğ olmayan mümeyyiz (iyiyi ve kötüyü ayırt eden) bir çocuğun cemaatle beraber namaz kılması, diğerlerinin cemaat namazına zarar verip vermediği konusunun iki yönü vardır:

1- Namaz kılanlar başkalarının vasıtasıyla cemaatin imamına bağlanırlarsa bu durumda diğerlerinin cemaat namazına zarar gelmez. [2]

2- Cemaatin diğer fertleri yalnızca baliğ olmayanlarlarla cemaata bağlanırlarsa (mesela birkaç baliğ olmayan çocuk birinci safta namaza durmuşlarsa), bu durumda alimlerin görüşleri şöyledir:

‘Bir safta duranların arasında, iyiyi ve kötüyü ayırt eden baliğ olmamış çocuk yer alırsa, onun namazının batıl olduğu bilinmedikçe, imama uyulabilir.’ [3]

Bu hüküm baliğ olmamış birkaç çocuğun bir safta yan yana namaz kıldığı yerlerde geçerlidir. Ama baliğ olmamış çocuklar birbirlerinin yanında durmadan cemaatin safında durur ve az bir arayla baliğ iki kişinin arasında yer alırlarsa (namazlarının batıl olduğunu bilsek dahi) başkalarının namazını batıl etmezler.

Daha fazla bilgi için bkz:

-Cemaat namazında Safların Teşkil Edilmesi ve Namazda Hareketin Hükmü: Soru: 7598 (Site: 7682)

-Yolcunun Cemaat Namazında Birinci Safta Durması: Soru:14865 (Site:14859)

 

 -------------


[1]   -İmam Humeyni, Tevzihu’l-Mesail (Haşiyeli), Tahkik ve Tashih: Benî Haşim, Seyyid Muhammed Hüseyin, c.1, s.508, Defter-i İntişarat-ı İslami, Kum, 8. Baskı, HK.1424.

[2] -a.g.e. s.809

[3] -a.g.e. s.774, Mesele:1470; Safi Gulpaygani: Namazının doğru olduğunu bilseler imama uyabilirler. Ama namazının doğruluğunda şüphe etseler ve onun vasıtasıyla imama bağlanılan safta ara çok olsa imama uymak zordur. Evet bir çocuğun namazı batılda olsa onunla aynı safta olmanın sakıncası yoktur.

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • Esma-i Hüsna

    Kur'an ve İrfan Açısından Esma-i Hüsna: Varlık âleminde görülen her kemal, mutl ...
  • Resulullah ve Ehl-i Beyt'i

    Resulullah (saa) ile Ehl-i Beyt'i ve o dönemde cereyan eden bazı önemli olaylar hakkında kaleme almış o ...