Neden yaratılışın derinliğinde tefekkür etmemek gerekir?

2014/02/12
Soru
Neden hadislerde yaratılışın derinliğinde fazla tefekkür etmemek önerilmiştir?

Kur’an ve rivayetlerde tavsiye edilen konulardan biri varlıkların yaratılışı üzerinde tefekkür etmektir.[1] Ama Allah’ın zatı üzerinde tefekkür etmekten sakındırılmıştır. Mesela Resul-i Ekrem (s.a.a) buyuruyor: ‘Allah’ın yaratması üzerinde düşünün ama Allah’ın zatını düşünmeyin.’[2] Bir başka rivayette Allah’ın zat ve künhünün üzerinde düşünmekten sakındırılmanın neden ve felsefesi hakkında şöyle buyuruyorlar: ‘Çünkü Allah’ın azametini asla derketme gücünüz yoktur.’[3]

Demek ki yaratılışta düşünmenin sakıncası olmadığı gibi ona tavsiye bile edilmiştir. Yalnızca Allah’ın zatında tefekkür etmekten sakındırılmıştır.

Daha fazla bilgi için bkz:

Allah’ı Tanıma: Soru:479 (Site:520)

Allah’ı Tanıma İmkanı: Soru:98 (Site:889)

-----------
[1] -Örneğin: Al-i İmran/191, Raad/2, Rum/8

[2] -Verram b. Ebi Firas, Mes’ud b. İsa, Mecmuay-ı Verram, c.1, s.250, Mektebetu’l-Fakih, Kum, 1. Baskı, Bi Ta.

[3] -a.g.e.

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar