‘Kim bundan böyle bu suçu işlerse Allah ondan öç alacaktır ve Allah üstündür, öç alıcıdır.’ ayetindeki intikamın nedeni nedir?

2014/02/12
Soru
‘Kim bundan böyle bu suçu işlerse Allah ondan öç alacaktır ve Allah üstündür, öç alıcıdır.’ ayetineki intikamın nedeni nedir?


Sorudaki ayet Maide suresinde ihramlıyken avlanmanın yasak olduğunu bildiren ayetlerden sonra gelmiştir. Burada Allah Teala, kendisinin koyduğu sınırları aşandan, yani ihramlıyken avlanmanın haram oluşuna uymayan ve avlanan kimseden intikam alacaktır. Dolayısıyla Allah’ın intikam almasının nedeni günahta ısrar etmektir.[1] İhram halindeyken haram olan avlanmayı tekrar yaparsa Allah ondan intikam alır. Ayetin demek istediği şey, bu günah o kadar büyük ki, bunda ısrar edenlerin telafi yolları kalmayacağıdır. Başlangıçta keffaret ve tövbeyle telafi olsa da tekrar edildiğinde Allah suçlulardan intikam alacaktır. Zira, o galip gelen ve intikam alıcıdır. Böyle bir ifade kulun günahının büyüklüğünü gösterir.[2]   

------------
[1] - Muğniye, Muhammed Cevad, Tefsiru’l-Kaşif, c.3, s.128, Daru’l-Kütübi’l-İslamiyye, Tahran, HK.1424

[2]- Emin, Seyyide Nusret, Mahzenu’l-İrfan Der Tefsir-i Kur’an, c.4, s.385, Nehzet-i Zenan-ı Müselman, Tahran, HŞ.1361.

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • El Mizan Tefsiri c.5

    el-Mîzan gibi çok yönlü bir tefsiri okumanın Kur'ân-ı Kerim'in anlaşılması ve ta ...
  • Mizan’ul Hikmet 5. Cilt

    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Mizan’ul-Hikmet (hikmetin ölçüsü) benim ...